Etikettarkiv: Fred

Uttalande från SP: Stoppa Putins krig!Uttalande från Socialistisk Politiks styrelse 26 mars

Stoppa Putins krig – solidaritet med Ukrainas folk och ryska fredsoppositionen
Nej till militarisering och NATO-anslutning – internationell nedrustning och fred

Putinregimens kriminella angreppskrig mot Ukraina har nu pågått i över en månad med tiotusentals offer, krossade samhällen, sönderslagna hem och familjer, miljoner på flykt och världskris. Ingenting kan urskulda denna förbrytelse mot Ukrainas befolkning – och mot den ryska. För att inte glömma världens fattiga som hotas av skyhöga matpriser och hunger. Risken för eskalering och i sista hand kärnvapenurladdning ställer frågor om mänsklighetens överlevnad, i en tid när alla krafter måste koncentreras på klimatomställningen.

Det heroiska ukrainska motståndet har för en tid på sina håll kunnat stå emot invasionen, men priset blir allt högre, i människoliv och förödelse. En desperat rysk oligarkregim med världens till storlek andra militärmakt i händerna kan åstadkomma en massförstörelse som Europa inte upplevt sedan 1945. Krigsmotståndare måste därför förena sina krafter över alla gränser för ett omedelbart slut på krigshandlingarna och pressa på för varje möjlighet till eld-upphör, som en andningspaus både för att rädda liv och förhandla.

I detta kriminella krig finns ingen god fred – eller lysande seger. Storryska illusioner om ett återuppståndet Kievrike eller Västillusioner om ukrainsk befrielse med NATO-support, riskerar att förvandla hela Ukraina till ett slakthus i den internationella vapenindustrins profitabla utnötningskrig. Hur kriget förvandlas till en världskonflikt mellan USA och västmakterna på ena sidan och Ryssland med allierade – som Kina – på den andra där Ukraina reduceras till ett slagfält mellan blocken, avtecknar sig allt tydligare.

Istället för militarisering av Europas befolkningar, militär kapprustning och upptrappning krävs omedelbara fredsinitiativ, statliga och icke-statliga – tillsammans med folkliga massrörelser för fred och solidaritet mellan människor enligt arbetarrörelsens gamla måtto: ”Arbetare i alla länder förena er!” Det betyder idag akuthjälp till det drabbade ukrainska folket på livets olika områden, från flyktingstöd till nödhjälp. Men också stöd för ryska fredsaktivister, krigsvägrare och flyktingar mot förtryck och förföljelse – liksom solidaritet med den ryska civilbefolkning drabbad av sanktioner som inte gör skillnad på regimens krigsförbrytare och undertryckta människor.

Socialistisk Politik i Sverige ser som sin uppgift att bidra till alla ärliga fredsinitiativ som vänder sig både mot Putins angreppskrig och en ödesdiger militär upptrappning.Vi står för ett omedelbart slut på krigshandlingarna. Att det ukrainska försvaret begär internationell militär hjälp är ofrånkomligt men inte en uppgift socialister kan bära.

Det vi däremot kan bidra med är alltifrån humanitär hjälp till att upprätthålla och återknyta band mellan människor på olika sidor, stå emot folkhat och nationalistisk militarisering av våra samhällen.Varken Putin eller kärnvapenalliansen NATO är vägen till fred i vår värld. Låt istället det kriminella kriget mot Ukraina bli signalen till ett globalt fredsuppror mot militarism, rustningar och krig – för avmilitarisering och klimatomställning. Någon annan framtid gives inte.

Offentligt möte: Stoppa Putins krig – FREDSKAMP ÖVER GRÄNSERNA!

– Nej till rysk ockupation av Ukraina!
– Nej till utvidgning av NATO
– Inget svenskt NATO-medlemskap
– Arbetare i alla länder, förena er!

Socialisten Anders Karlsson inleder mötet. Frågor och diskussion om Rysslands angreppskrig på Ukraina och vilka svar socialister måste ge för att freden skall få en chans.

Åsa Hjalmers är mötesledare.

Fika serveras och socialisterna håller bokbord.

Arr. Socialistisk Politik i Göteborg (gbg@socialistiskpolitik.se) och veckotidningen Internationalen

Välkomna!

Lördag 2/4 kl.1.00, Allégården, Södra Allégatan 4

Stoppa Putins krig – fredskamp över gränserna


Det som många fruktat framträder nu som imperialistisk galenskap. Kriget strider mot de arbetande folkens intressen i Ukraina, Ryssland och hela Europa. Samtidigt som Putin angriper Ukrainas självständighet fängslas vänsteroppositionella och fredskrafter i Ryssland. Vi fördömer Putinregimens invasion av Ukraina. Men svaret kan inte vara militär upptrappning som riskerar att sprida kriget. EU, USA och NATO har sina egna imperialistiska mål och står inte för fred och oberoende för Ukraina.

Vår uppgift är att tillsammans med fredsrörelser och antimilitarister kräva omedelbart eldupphör och försöka stoppa spiralen av våld, upprustning och hat som riskerar att driva på kriget ytterligare med en kärnvapenkatastrof som den yttersta konsekvensen. Istället för att trappa upp konflikten måste alla krafter som verkar för fred stöttas för att inte dränkas i kanonmuller och patriotiska slagord. Såväl Putinregimen som NATO och USA har ansvar i det som sker, båda sidor har hetsat till ett krig som återigen visar på nationalismens blodiga återvändsgränd.

Ännu en gång kastas ungdomar ut i krigets mördande och civila drivs från sina hem. Konsekvensen kan bli en ny våg av flyktingar i Europa, flyktingar som borgerliga och socialdemokratiska politiker redan säger sig vilja avvisa vid gränsen. En långsiktig fred kan bara uppnås om Putins regim av oligarker och gangsterkapitalister störtas av det ryska folk som alltför länge lidit av utplundring, förtryck och krig. Människor runt om i världen vill ha fred och förkastar förtryckarnas krigsrustningar. Sverige måste visa en självständig linje och stå för nedtrappning och nedrustning istället för att sluta ut bakom NATO.

– Nej till rysk ockupation av Ukraina!

– Nej till utvidgning av NATO – Inget svenskt NATO medlemskap

– Arbetare i alla länder, förena er!

Socialistisk Politiks styrelse, 24 februari 2022

70:e årsdagen av atombomben över Hiroshima

Vi får aldrig glömma!

Torsdagen den 6 augusti 2015
uppmärksammar vi med ett
fredsmöte den 70:e årsdagen av
atombomben över Hiroshima.
Mötet hålls till minne av offren

Vi i Svenska Fredskommittén sätter ljuslyktor i hamnkanalen vid Lejontrappan.
Samling där kl 21.00

11828551_10154074854209348_8114209711488649442_n