månadsarkiv: december 2012

En god röd jul!

Röda Göteborg önskar alla läsare en riktig god röd jul! Nu tar vi lite välbehövlig vila. Och om inte världsrevolutionen inträffar under de närmaste dagarna så ses vi igen under årets absolut sista dagar. Ha det bra till dess önskar Röda Göteborg!

Bra och billiga bostäder är en rättighet

Gårdagens dom i Hyresnämnden som ger Stena Fastigheter rätt att chockhöja hyrorna på Pennygången kommer inte som en överraskning. Den visar bara att lagen står på fastighetsägarnas sida och att bostaden håller på att förvandlas från en rättighet till en vara.

Den långa strid som de boende på Pennygången fört, och förhoppningsvis fortsätter, är mycket viktig och handlar om mycket mer än några lägenheter på Högsbohöjd. Dels gäller det de hundratusentals lägenheter från sjuttiotalet snart måste renoveras och där värdarna nu får fritt fram att höja hyrorna våldsamt, inte minst eftersom de kommunala bolagen numera enligt lag måste fungera lika vinstmaximerande som vilken privat värd som helst.

Dels kom samma dag som dag som domen föll regeringens utredning som föreslår att alla spärrar ska släppas och hyrorna sättas helt efter marknadens villkor, det vill säga även hyresrätter ska förbehållas dem som har pengar. Samhället dras isär ännu mer än idag, vinnarna är de rika och bolagen, förlorare alla vi andra.

Detta är en samhällsutveckling vi inte får acceptera! Bra och billiga bostäder åt alla är ingen orealistisk dröm, kunde man bygga sådana för 40 år sedan är det möjligt idag. Det hela är bara en fråga om politisk vilja. Starka krafter driver på för att fortsätta dagens utveckling och ska den kunna hejdas krävs att många  fler boende agerar på samma sätt som på Pennygången och går samman mot värdarnas vinstjakt, för vår rätt till bra, billiga bostäder.

– Återställ de kommunala bolagens roll som allmännyttiga bostadsbolag med syfte att bygga och förvalta billiga lägenheter till självkostnadspris!
– Stoppa marknadshyrorna, bostad är en rättighet, inte en vara.

Styrelsen för Socialistiska Partiet i Göteborg 121220

Senaste utvecklingen på Pennygången, Högsbo

Som det har rapporterats om i GP har hyresgästerna i Pennygången, Högsbo förlorat sin kamp mot Stena Fastigheter’s planer på kraftigt höjda hyror. SP-Göteborg vill i samband med detta tipsa om lite bakgrundsmaterial från vår tidning Internationalen:

Följ gärna den vidare utvecklingen via nätverkets hemsida. Den som vill meddela sina åsikter om händelserna till Stena Fastigheter kan också hitta kontaktuppgifter till företagets avdelning för Göteborg här.

Stödgala för Gazas barn

Den 15 december annordnas en stödgala tillförmån för Gazas barn. Trettio musiker, skådespelare, estradörer och en sjukhusclown har gått samman i denna ideella manifestation, till stöd för utsatta barn i Gaza. Kom till stödgalan och bidra du med!

Biljett: 100 kronor
Förköp via Ticnet: 120 kr www.ticnet.se eller
Frölunda Kulturhus biljettkassa: 100kr 031-366 27 25

A R T I S T E R

Ahmad Al Khateb
Anne-Li And
Belal Chabaan
Bernt Andersson
Bosnia Express
Bosse Stenholm
Bruno Bran
Clownen Mattis
Edu Bumba
Ewa Harringer
Fadia Alsoukhni
Kamilla Al Mawed
Lasse Franck & hans muskler
Mollgan
Palestinska huset
Rikard Björk
Sten Källman
Tomas Elvén
Victor von Schirach

Har du förhinder och missar själva stödgalan kan vara med och stötta Gazas barn. Du skickar in ditt bidrag på Emmaus Björkås 90-konto: 900171-0 och märker insättningen Hanan.

Inträdet går till hjälporganisationen Hanan, en partipolitiskt och religiöst obunden hjälporganisation i Gaza som verkar inom fälten hälsa, utbildning och boende. Denna volontärverksamhet arbetar för kulturell och social utveckling, med särskilt fokus på barn, kvinnor och funktionshindrade. Hanan har som mål att stimulera personlig utveckling hos barnet, försvara barndomen i utsatta områden, öka kunskapen om barnens situation och vill implementera FN:s Barnkonvention.

Syrien-solidaritet i Göteborg

Lördagen den 1 december höll göteborgssocialisterna Röd Lördag i Frölunda Centrum för de syriska barn som drabbats svårt och mist sina föräldrar under det pågående syriska inbördeskriget. Ett nytt flygblad från Socialistiska Partiet om den nationella insamlingen för de lokala folkkommittéernas (LCC) hjälparbete delades ut samtidigt som 361 kronor samlades in från förbipasserande i den bitande vinterkylan. Göteborgssocialisterna kommer fortsätta och intensifiera detta viktiga solidaritetsarbete för krigets offer i Syrien på gator och torg under den närmaste framtiden.

Avdelningsmöte 121206

SP kallar alla medlemmar till årets sista avdelningsmöte torsdagen 6 december kl. 18.30 på partilokalen. Det blir bland annat diskussion om trängselskatten med inbjuden gäst och avdelningens lokala arbete. Glögg och lussebullar serveras. Välkomna!