Kategoriarkiv: Hälsa

En annan vård är möjlig!

SLUT PÅ REAN – EN ANNAN VÅRD ÄR MÖJLIG!

Den 4 september 2016 genomförde nätverket ”En annan vård är möjlig” landsomfattande manifestationer på 26 orter i Sverige från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Syftet var att enat lyfta fram den försämring av svensk sjukvård som sker över hela landet.

Dessvärre har situationen inom vård och omsorg ytterligare försämrats efter det.

Från norr till söder fortsätter vårdpersonalen slå larm, personalflykten fortgår, sjukskrivningar ökar, kostnader för stafettpersonal skjuter i höjden, köerna på akutmottagningar växer, man lägger ner sjukhus, vårdplatserna räcker inte (förra året dog 13 människor i akutsjukvården p.g.a. platsbrist – räknat endast på Lex Maria-anmälda fall), alla som väntar barn oroar sig för förlossningsplatser osv.

Vi samlar oss igen. Med ord och handling står vi upp för en trygg och värdig vård för oss alla! Vi är vårdpersonalen – av alla kategorier, vi är patienterna, vi är anhöriga och alla som vet att en annan vård är möjlig.

Den 3 september kl 14-15.30 kommer det att anordnas manifestationer runt om i landet igen. För det fortsätter att koka och många har fått nog av att tala utan att ledningen lyssnar. Vi har fått nog av att patienter skadas och dör p.g.a. otillräckliga resurser.

En annan vård är möjlig!

Vi vänder oss till ansvariga politiker och tjänstemän och våra krav är:

– En hållbar arbetsmiljö för alla professioner i vården
– Adekvat löneutveckling över ett helt arbetsliv
– Mer tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete
– Öppna stängda vårdplatser. Inga fler ska behöva dö p.g.a. platsbrist på sjukhus
– En utbyggd primärvård
– En värdig äldrevård med plats i omsorgen för de som själva vet att de behöver det- valfrihet i dess rätta bemärkelse
– Att vård bedrivs med vetenskap och beprövad erfarenhet som grund- inte olika ekonomiska styrmodeller
– Att vård styrs utifrån patientens behov och av vårdens professioner
– Lika vård för alla

Göteborg, Järntorget

Trojanska TTIP-hästen besöker Göteborg

Den 17 maj kommer Jordens Vänner’s trojanska TTIP-häst till Göteborg, vi möts kl 13:30 på Gustav Adolfs Torg och säger vad vi tycker och tänker om detta handelsavtal som förhandlas bakom stängda dörrar precis som ACTA gjorde 2012. Vårt mål är samma som då, att stoppa avtalet och därför har vi protestlistor som folk kan skriva på!

14683_1612514805630472_2930245664744248142_n

För en samlad klimatrörelse ödesåret 2015

2015 är på många sätt ett viktigt år. Bland annat hålls ett nytt klimat-toppmöte i Paris i slutet av året där politiska ledare ska träffas med målet att komma överens om en bindande global överenskommelse om att minska utsläppen av växthusgaser.

Hur kan klimatrörelsen i Göteborg samlas för att bli en så stark kraft som möjligt inför dessa utmaningar? Hur ser vi på möjligheten till en eller flera lokala manifestationer under det kommande året? I Stockholm togs nyligen ett initiativ för en samlad klimatrörelse som fick ett starkt gensvar.

På liknande sätt vill vi nu diskutera möjligheterna till samarbete med alla som är intresserade, och bjuder därför in till ett visionsmöte lördagen den 17 januari kl 10:30-16:00 i Studiefrämjandets lokaler på Falkgatan 7-9. Lunch kommer att serveras till självkostnadspris. Anmäl dig till mötet genom att mejla till: goteborg@jordensvanner.se

1508556_10204833162663338_5693187085903741606_n

Program och ytterligare info:https://mjvgbg.wordpress.com/agera/klimatsamling-2015/

Mötet anordnas som ett samarbete mellan flera grupper och organisationer. I nuläget ingår bland andra Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och grupperna bakom Cykeldemonstrationen och Climate March i Göteborg, men vi vill gärna bli fler!. Och det går förstås lika bra att delta utan att vara medlem i någon organisation.
Har du frågor, vill du ansluta dig eller din organisation till planeringen eller har du ytterligare förslag på vad vi ska diskutera, mejla till: goteborg@jordensvanner.se

Socialistiska Partiet i Göteborg kommer att ansluta sig till det kommande samarbetet i Göteborg inför klimat-toppmötet i Paris

Från Titanics kommandobrygga

Lars Henriksson (SP) i Göteborgs Posten 141003:

Efter minidebatten om vad fyrtiotalssvenskarna visste eller ville veta om nazismens illdåd dröjer sig en tanke kvar: vilka frågor kommer mina barnbarn att ställa om vår tids förnekelser och bortträngningar.

I början av 70-talet presenterade boken Tillväxtens gränser projektet World3, en simulering av jordens framtid där samverkan av befolkning, matproduktion, råvaruförbrukning, miljöpåverkan och ett antal andra avgörande faktorer datorberäknats. Rapporten satte framför allt fingret på motsättningen mellan exponentiell tillväxt (att uttaget av resurser ökar i en ständigt ökande takt) och det faktum att jorden och dess tillgångar är ändliga. Båda gäller fortfarande, tillväxt – kapitalet strävan att växa genom vinst – är själva grundbulten i den kapitalistiska ekonomin och planeten har inte ökat i omfång. Bokens stora genomslag berodde på att modellens standardscenario, fortsatt utveckling i samma spår, ledde till en global kollaps under nästa århundrade. Det århundrade som nu är vårt.

Läs hela texten här:

http://bilpolitik.wordpress.com/2014/10/03/fran-titanics-kommandobrygga/

Ja till trängselskatten – nej till Västsvenska paketet

10533737_910812918945232_1602692838059577584_n

Socialistiskt sommarläger 2013

Socialistiska Partiets sommarläger 2013 kommer gå av stapeln i Halland 7-11 augusti. Här får du möjlighet att stifta många nya bekantskaper, slappa, äta god mat, ta härliga skogspromenader, bada och ta del av intressanta politiska föreläsningar och diskussioner.

Pris inkl. alla måltider:
800:- för boende i säng
600:- för boende i tält
300:- för barn från 10 år
Stödavgift: Minst 1000:-
En dag: 200:-

Betalning till kampfonden pg 39691-1
Märk inbetalningen ”sommarläger”. Skicka också epost med din anmälan till lager@socialistiskapartiet.se så hör vi av oss om detaljerna.

Tänk på att ju tidigare ni bestämmer er för att åka, ju billigare blir tågbiljetten!

OBS! Lägret är alkohol- och drogfritt

Partiets PostPåskPub

Välkomna alla medlemmar, sympatisörer och politiskt närstående till en trevlig pubkväll med umgänge, mingel och politiska samtal i socialisternas partilokal… Lördagen 6 april kl. 17.00 och framåt. Vi ses!

Kampen om Ojnareskogen

Nu har kampen om Ojnareskogen tagit sig även till Göteborg! Nu på söndagen den 2 september kommer vi som är missnöjda, ledsna och framför allt förbannade på Nordkalks skövling av Ojnareskogen på Gotland att att samlas på Drottningtorget för att visa vårt stöd till aktivisterna och fältbiologerna och alla andra hjältar på Gotland som kämpar och gör allt för att stoppa skövlingen av Ojanreskogen!

Plats: Drottningtorget, Göteborg
Tid: 12:00 – 14:00
Värdar : Ojnarekämparna!

”Själva Jorden ska säljas ut”

Riokonferensens ”gröna ekonomi” handlar inte om ett hållbart och rättvist system för att producera och fördela nyttigheter till jordens befolkning, utan om att öppna ännu en marknad för de väldiga mängder kapital som efter trettio års framgångsrik klasskamp samlats i borgerlighetens händer och nu desperat jagar avkastning.
I juni 1992 hölls FN:s Earth Summit i Rio, världens dittills största och mest högprofilerade FN-konferens. Mycket har hänt sedan dess, knappt något företag eller stad saknar hållbarhetsdokument eller grön dagordning. Och ändå har mänskligheten aldrig tidigare rört sig med sådan vansinnig fart mot en ekologisk katastrof som under dessa tjugo år. Utan att fästa sig vid detta ohyggliga misslyckande pekar slutdokumentet ”Den framtid vi vill ha” bekymmerslöst ut lösningen: Grön Ekonomi. Även om begreppet lindas in 283 frasrika paragrafer handlar det i klarspråk om att det nu är själva Jorden som säljs ut.

Den förkonferens som den svenska regeringen stod värd för i april menade till exempel att ”miljömässiga externaliteter” ska räknas in i varupriserna för att göra ”ekosystemets tjänster” synliga. Den långa förberedande FN-rapporten ”Towards a Green Economy” hoppas att ”regeringar fullt ut tillämpar principer för att den som använder eller förorenar betalar.”
Huvudlinjen från Rio 2012 är att om naturen till alla delar omvandlas till varor kommer marknadens osynliga hand magiskt att ställa allt till rätta igen. Samma kapitalistiska vinstjakt som ligger bakom den accelererande miljökrisen skulle alltså vara lösningen. Fan tro’t!
Politiken bygger på myten om ”allmänningarnas tragedi”, att allt som inte är privat egendom kommer att misskötas, ett liberalt fantasipåfund som vederlagts av bland andra ekonomipristagaren Elinor Ostrom.

En rapport från UNEP-FI, ett partnerskap mellan FN:s miljöprogram och finanssektorn (!), satte till exempel priset på människans användning av miljön till 6,6 tusen miljarder dollar år 2008 med prognos om 28,6 tusen miljarder år 2050. Man behöver bara dra ut kurvorna lite längre för att se det absurda i resonemanget: vad är kostnaden för att förstöra klotet i sin helhet? Och vem ska köpa det…

För det är knappast för lite marknadsmekanismer som präglat världen de senaste årtiondena, tvärtom har marknaden på område efter områden trängt undan politiken och demokratin.
Om det inte finns mycket att hoppas på från FN-konferensen pågick det parallella folkliga möten i Rio som stod för en motsatt hållning. Från Peoples Summit krävde ursprungsbefolkningar och bondeorganisationer en avkolonisering av jord och vatten. Och från den internationella fackliga konferensen kom skarpa ord som tog fasta på sambandet mellan miljökrisen och de sociala kriserna. I sitt slutdokument slog facken fast att orsaken till såväl den ökande ojämlikheten som miljöförstöringen är ”vår nuvarande vinstdrivna produktion och konsumtionsmodell” och att denna måste ”ersättas med en sant hållbar utveckling”. Det är mycket långt från den ”det som är bra för företagen är bra för Sverige”-hållning som länge varit förhärskande i de svenska industrifacken, men kuggar väl in i senaste LO-kongressens beslut att göra klimat- och miljöarbete till prioriterad fråga. Ett utmärkt tillfälle för miljörörelsen att bjuda in facken till gemensam aktivitet och för oss som bekymrar oss både om våra jobb och vår livsmiljö, att kräva att dessa ord omsätts i praktisk handling.

Lars Henriksson, Volvoarbetare i Göteborg