månadsarkiv: maj 2012

Grekland under attack!

Välkommen på offentligt möte om situationen i Grekland

Tordsdagen 14:e juni kl 18.30 på Pölgatan 5
(i Gathenhjelmska reservatet, nära Stigbergstorget, visa på karta).

Avdelningsmöte

Socialistiska Partiet välkomnar alla medlemmar till avdelningsmöte och sommaravslutning torsdagen 7 juni kl.18.30 på partilokalen. Utöver trevligt umgänge och gemensam förtäring bjuds det på utvärdering av vårens partikampanj och en diskussion om de ekonomiska nedskärningarna i Göteborg och motståndskampen. Vi ses!

Manifestation för social välfärd!

Idéen började hos några socialsekreterare och med hjälp av fackföreningarna Akademikerförbundet SSR och Vision skall vi nu mobilisera oss för den sociala välfärden. Tors 31 maj skall vi stå samlade kl. 15.30 på Gustaf Adolfs Torg innan kommunfullmäktige sammanträder. Vi vill att politiker, i förlängningen arbetsgivare, tar ansvar för arbetsmiljön och socialarbetarens förutsättningar att bedriva sitt arbete. Detta är startskottet till att kräva uppmärksamhet och handlingskraft från politikerna att starta dialogen med socialarbetarna som upprätthåller den sociala välfärden.

Vi efterlyser paroller där man fortsätter på meningen:
ÄR DET RIMLIGT ATT… t.ex.:
– ett barn träffar fem olika socialsekreterare samtidigt som de försöker undvika att bli slagna hemma?
– en socialsekreterare som arbetat två år på samma arbetsplats är bland de mest erfarna på arbetsplatsen?
– det ska kosta samhället miljoner för personalomsättning ett år när det är billigare att erkänna arbetsmiljöproblemen och investera i personalen?

Vi efterlyser också talare och personer som kan tänka sig uppträda under kvällen! Även om du inte kan komma till 15.30 så kom så fort du kan.

31 Maj, kl. 15.30, Gustav Adolfs torg

Socialistiska Partiet uppmanar alla att sluta upp på denna viktiga manifestation. Internationalenförsäljning och flygbladsutdelning.

Årsmöte

Socialistiska Partiet i Göteborg kallar till årsmöte lördagen 26 maj kl. 13.00 på partilokalen. Välkomna! Lättare förtäring utlovas.

Socialistiskt sommarläger 2012

KRIS OCH REVOLUTION 2012

I sommar är det dags igen: Socialistiska Partiet ordnar SOMMARLÄGER! 1-5 augusti i Halland. Under fyra dagar en oas i tillvaron, en tillfällig utopi av fria diskussioner, lek och musik, bad och fotboll, god vegetarisk mat, film och kunskap, åt-var-och-en-efter-behov-av-var-och-en-efter-förmåga.

ANMÄL DIG NU!
Sätt in pengar på kampfondens pg-konto: 39691-1. Märk inbetalningen ”sommarläger”.

Avgifter (all mat inkluderad):

850 kr för boende i säng.
600 för boende i tält.
300 kr för barn från 10 år.
Stödavgift: 1000 kr.

Skicka också ett e-post med din anmälan till: info@socialistiskapartiet.se. Ange om du har allergier eller andra särskilda behov. Mer detaljerad information om resvägar och färdmedel m.m. skickas ut till anmälda efterhand.

Massa aktiviteter för barn!

Livemusik: Albert & Elise! (Politisk folkmusik från Norge)
Och så klart: föreläsningar och diskussioner!

Bland föreläsningarna

Den ofullbordade revolutionen i Egypten

Det hör inte till vardagligheterna i vår tid att unga marxister står i den praktiska ledningen för en epokgörande revolution, men det är just vad som hänt i Egypten. Sommarlägret gästas av Mahienour el-Massry, ledande aktivist från Revolutionära Socialister i Alexandria. Med färska lärdomar från gatukamp och strejker, segrar och bakslag, ger hon en unik inblick i en ofullbordad revolution som fortsätter.

Kris och revolt i Grekland

Grekland pulvriseras av kris och brutala nedskärningar. Kajsa Ekis Ekman har vistats i landet det senaste året, följt strejkerna och demonstrationerna och arbetar nu på en bok om krisen. Ett föredrag om Europas mest utskällda land vars befolkning har kallats ineffektiva lyxlirare som lever på lån. Men vad har egentligen lett fram till denna situation? Vad är specifikt för den grekiska kapitalismen? Hur förändras vardagslivet under en kris och vilken väg tar revolterna?

Överklassafari och andra former av klasskamp

I januari 2012 började svensk media plötsligt diskutera klassamhället. Förbundet Allt åt Alla ordnade en överklassafari till Solsidan i Nacka: borgare fick panik. Shabane Barot från Förbundet Allt Åt Alla berättar om safarin och inleder en diskussion om hur vi kan agera för att belysa och bekämpadet svenska klassamhället.

Socialdemokratins kris

Det Socialdemokratiska Arbetarpartiet har sedan sin födsel haft starka band till arbetarklassen, framför allt genom fackföreningsrörelsen. Men sedan årtionden har banden tunnats ut. Hur långt har uttunningen gått, hur ser framtiden ut och vad innebär allt detta för oss socialister? Lars Henriksson ger sin bild av det en gång så stolta arbetarpartiets urartning och dess konsekvenser på Sveriges arbetsplatser, i fackföreningsrörelsen och för klasskampen i stort.

Intersektionalitet och den svenska vården

I feministisk teori är intersektionalitet det just nu vassaste verktyget: ett begrepp för att förstå skärningspunkterna mellan genus, etnicitet, klass och andra sociala hierarkier. Roya Hakimnia förklarar intersektionalitet och ger exempel från hur den svenska vården fungerar. Vilken strukturell underordning drabbar kvinnor – om de dessutom är födda utomlands, och tillhör arbetarklassen?

Teorier om kapitalismens kris och staden

Varför hamnade kapitalismen i kris 2008? Marxister har levererat en rad olika svar sedan dess: det är nyliberalismens fel, det beror på bristande efterfrågan och överproduktion, det är profitkvotens fallande tendens som spökar igen. Ståle Holgersen ger en översikt över aktuella marxistiska kristeorier, hur politiker har bemött krisen och hur den kan förändra städerna vi bor i.

Flyktingströmmar i en varmare värld

Redan nu flyr miljoner människor från resultaten av den globala uppvärmningen. Shora Esmailian har rest i Pakistan, Egypten och Kenya och mött de som drabbas av översvämningar, havsnivåhöjning och torka och inte ser något annat val än att lämna sina hem. Om klimatflyktingar, social sårbarhet, klass och kön i en varmare värld: om de som förlorar mest på den fossila ekonomin.

Flygblad i Backa

Lördagen 12 maj är det Backadagen på Selma Lagerlöfs Torg på Hisingen. Socialistiska Partiet kommer även vara där och dela ut flygblad och affischera. Klockan 12.00. Kom du med och hjälp till!

På SP Göteborgs 1:a majmöte