månadsarkiv: januari 2016

Socialistiskt seminarium i Danmark

Följ med på socialistiskt seminarium i Danmark!

Socialistiska Partiets systerorganisation i Danmark, SAP, anordnar i mars månad sin årliga Socialistisk Påskseminar:

”I år er SAPs traditionsrige påskeseminar flyttet til naturskønne omgivelser i Svendborg på Fyn. Det starter onsdag aften den 23. marts, og vi slutter lørdag aften med en flot og festlig påskemiddag. I år har det politikse program fokus på Europa.
Men påskeseminaret er mere end organiserede politiske diskussioner. Her er masser af plads til fritid med mulighed for at udfolde sig i den omliggende natur eller over en gang Scrabble, Bezzerwizzer eller revy.

Påskeseminaret er også en enestående chance for at møde gamle og nye kammerater over en kop kaffe eller øl og en snak”.

Socialistiska Partiet i Göteborg kommer återigen anordna en kollektiv resa till Påskseminariet. Även icke-medlemmar är varmt välkomna att följa med. Kontakt: gbg@socialistiskapartiet.se

Manifestation för rätt till asyl och öppna gränser

Folkkampanj för Asylrätt samlar alla som vill protestera mot den svenska regeringens åtgärder och förslag som drabbar flyktingar. Det här blir den största manifestationen i Västsverige under kampanjperioden.

Tillsammans står vi upp för alla människors lika rätt till asyl och gränser som inte utestänger skyddsbehövande från sin rätt att söka asyl i Sverige.

Ingen ska i efterhand kunna säga att folket inte reagerade när landet Sverige stängdes!

Vi är folket och vi accepterar inte det här.

Som del av Folkkampanj för Asylrätt kräver vi att:
• Människor på flykt inte ska få hindras att nå Sverige!
• Familjer ska kunna återförenas utan att riskera livet!
• Barn ska bemötas med omsorg och framtidstro!
• Människor som behöver skydd ska vara trygga i Sverige!

– Därför protesterar vi mot transportörsansvar och alla hinder mot familjeåterförening!
– Därför protesterar vi mot tillfälliga uppehållstillstånd och alla åtgärder som inskränker asylrätten och som strider mot barnkonventionen!

12592464_210123366005429_8253290135251247486_n

Manifestationen i Göteborg kommer äga rum lördag den 27 februari klockan 14:00 och ska innefatta dels ett demonstrationståg, dels en samling på central plats med talare och en lång rad medverkande organisationer.

Tillfällen till gemensamma förberedelser, praktiskt arbete och stärkande pepp kommer erbjudas flera föregående helger under februari månad i Göteborg.

Mer exakta detaljer kommer att publiceras löpande!

Följ det här eventet för din möjlighet att visa på asylrättens folkliga förankring i Västsverige. Tillsammans visar vi att regeringens förslag inte har något stöd i folkviljan.

OBS: vill du stödja vårt lokala arbete ekonomiskt kan du göra det. Bidra i så fall med valfritt belopp genom insättning till Göteborgsgruppen Folkkampanjen för Asylrätt, kontonummer (Nordea) 30532303660. Eller swisha in till nummer 0707712196. Märk överföringen/insättningen med FARR.

Reformera facken underifrån!

UTTALANDE Socialistiska Partiets Verkställande Utskott 160122.

Det som hänt i Kommunal bekräftar en utbredd bild av fackliga ledningar som lever ett liv långt ovanför medlemmarnas vardag med livsstil och löner som mer hör hemma på motståndarsidan.

Skandalerna i Kommunal handlar inte om några individers snedsteg utan om grundläggande brister som bör få konsekvenser i hela fackföreningsrörelsen. Sedan länge leds de flesta fackförbund av en tungfotad byråkrati, ett skikt som har skaffat sig makt och privilegier på medlemmarnas bekostnad. Detta skadar och försvagar fackföreningen vars enda styrka finns i medlemmarnas uppslutning kring sina organisationer.

Den upprensning som många medlemmar nu kräver inom Kommunal får inte stanna vid att några individer får gå. Det som krävs är en rejäl uppröjning och då inte bara i Kommunal, problemet finns i hela fackföreningsrörelsen. Två åtgärder som snabbt skulle ändra den kultur av toppstyrning som råder: avtalsomröstningar och lönetak i facket.

Att återinföra medlemsomröstningar om de centrala avtalen skulle dramatiskt ändra maktförhållandet inom fackförbunden. När dessa omröstningar avskaffades uppifrån var det en viktig del av byråkratiseringen av facken och att återinföra dem skulle ge medlemmarna en helt annan kontroll över sina egna organisationer.
Lönen för en facklig funktionär ska ligga på samma nivå som dem de företräder. Då lever ledning och medlemmar på samma villkor och ser världen på samma sätt. Facket ska inte var en karriärväg och hög lön ska inte vara ett skäl att söka sig till ledande poster.

Sådana förändringar kommer aldrig att ske uppifrån, inga privilegierade
skikt kommer någonsin att frivilligt släppa ifrån sig makt och förmåner. Förändringen kan bara ske om de som har mest att vinna på den, medlemmarna i de olika förbunden, underifrån organiserar sig för att demokratisera sina fackföreningar.

Avdelningsmöte 160130

2014-01-25-15.55.01

Socialistiska Partiet i Göteborg kallar alla medlemmar, sympatisörer och nära vänner (våra medlemsmöten är även öppna för icke-medlemmar) till avdelningsmöte lördagen 30 januari kl.13.00 (på Syndikalistiskt Forum). På dagordningen står bland annat kvinnodagen den 8 mars, Kommunal och fackföreningsrörelsen och kommande verksamhet. Fika serveras. Välkomna! E-posta gbg@socialistiskapartiet.se för mer information. Styrelsen för SP/GBG

Göteborgs-Posten och opartiskheten

Göteborgs-Postens rapportering om konflikten kring Baka Stenugnsbageri har varit minst sagt märklig. Redan i sitt första reportage (2016/01/14) om situationen gör man faktafel, feltolkar uttalanden och representerar skevt vilka som ingår i konflikten.

Christina Pedersen, ombudsman för Livs region väst, pekar på hur bageriet genom att ge sig rätten att välja ett avtal (Hotell- och restaurangfackets) med sämre semesterersättning, sämre OB och en, för all del marginellt, lägre lön tjänat pengar på de anställdas bekostnad.. GP beskriver detta på följande vis: ”vad ”sämre” innebär i kronor och ören kan [Pedersen] inte svara på”. Detta trots att det har gjorts mycket tydligt vad konflikten handlar om. Vilka de berörda anställda är har GP också råkat eller valt att få om bakfoten. Genom otydlig rapportering insinuerar man att Livs ställer krav på att alla de anställda ska ha deras avtal istället för Hotell- och restaurangfackets. Vad det egentligen handlar om är att de tre livsmedelsarbetarna, inte servicepersonalen, förtjänar sitt eget, starkare avtal istället för HRFs svagare. Att HRF och Livs är eniga om detta sedan innan är något de blivit tvungna att gå ut och förtydliga som en konsekvens av den bristande rapporteringen.

Vidare har Livs endast fått komma till tals i korta kommentarer vilka, som i exemplet ovan, direkt misstänkliggörs. Arbetsgivaren, Christina Rönnängsgård, får dock ofta komma till tals och hennes känslor beaktas. Vi får veta att ”Rönnängsgård är uppriven” och vid ett tillfälle tillfrågas hon om hur hon mår på vilket hon svarar ”för jävligt”. Vi får höra att många uttryckt ”solidaritet” gentemot henne under konfliktens gång. Dessa många syftar på privatpersoner som gett stöd över sociala medier och borgerliga politiker. Att GP finner det av värde att nämna kommentarsfältsstöd i sammanhanget är ju i sig uppseendeväckande men kanske ännu mer uppseendeväckande är att de väljer att inte nämna det stöd för Livs som uttrycks i samma kanaler. Att man sedan låter de borgerliga politikerna David Lega (KD) och Jonas Ransgård (M) få uttrycka sig om att Livs beter sig ”pinsamt” och ”obegripligt” och om att det ”saknas vett och sans” hade inte verkat så konstigt om det inte vore för den redan så vinklade bilden och att man inte sökt upp en socialdemokratiskt eller liknande kopplad företrädare för kommentar.

Den 14 januari publiceras en ledare i GP som berör konflikten. Skribenten Naomi Abramowicz talar här om facken som ”hellre värnar sina egna intressen än arbetstagarnas”. Detta genom att fackets krav på avtalsenlig lön ska hota ”företagets marginaler” och på så vis skadar de anställda. I denna ideologiska konstruktion betyder det alltså att om en arbetsgivare ska bli tvungen att följa ett överenskommet avtal så har de ”inget annat val” än att avskeda sina anställda. Men ledaren driver inte bara på en ideologisk offensiv. Abramowicz åberopar också Jonas Ransgårds uttalande om att det i och med vad som hänt på Baka Stenugnsbakeri är dags för ”andra bullar”. Abramowicz instämmer med ”efter att facket nu har lyckats tvinga ännu en företagare på knäna är det definitivt dags för andra bullar framöver” och manar på så vis även till politisk offensiv.

Det är smärtsamt tydligt att GP antingen genom jakten på en säljbar ”underdog story” eller genom ideologiskt tryck har brustit i sin opartiskhet. Detta är något mycket allvarligt i vilken situation som helst men kanske ännu allvarligare när det gäller en så central politisk fråga som arbetsmarknaden. Det förvånar nog ingen att GP inte är den mest arbetarvänliga av tidningar utan kanske snarare har för vana att se saker ur ett visst annat perspektiv. Men om Västsveriges största morgontidning fortsätter med detta farligt vinklade rapporterande så är risken stor att den bidrar till en samhällsutveckling som rör sig långt bort från de liberala värden den säger sig företräda.

Styrelsen för Socialistiska Partiet Göteborg 160117

Välfärd efter plånbok

12507646_445273018930761_3031732352300928478_n

Välfärd efter plånbok – mot en amerikansk välfärdsmodell?

Den svenska välfärden förändras. Inom skola, vård och omsorg har det skett omfattande driftsprivatiseringar, men vad händer med finansieringen av dessa välfärdstjänster? Här tycks privata sjukvårdsförsäkringar och Rut-avdrag vara tecken i tiden.

Finns det något samband mellan privat drift och privat finansiering? Kommer allt fler att köpa sin egen välfärd och varför vill staten subventionera sådana inköp?

Hur långt har vi kommit och går utvecklingen att hejda?

John Lapidus, ek.dr. i ekonomisk historia, berättar mer under en föreläsning arrangerad av Folkkampanjen för Gemensam Välfärd i Göteborg i samarbete med ABF.

Ingen föranmälan krävs. Välkomna!

4 februari, kl. 18.30

Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B

Arr. Folkkampanj Gemensam Välfärd

Boksläpp och snack om strejker

Finns det tillfällen då vi borde sätta oss på jobbet? Eller gå därifrån, tillsammans? Strejkas det för lite? Eller är det andra metoder vi borde utveckla mer? Vad kan vi lära av dem som faktiskt strejkat, med lyckat eller mindre lyckat resultat? Vilka kampmetoder kommer vi att använda på arbetsplatserna under 2016 och framöver? På din?

OM STREJKER är en antologi med 19 inifrånberättelser om vilda strejker och sittningar. Från tvåhundra vårdbiträdens strejk i hemtjänsten i Stockholm 1989 till ett arbetslag polska byggnadsarbetares strejk i Göteborg 2014.
Boken är den fjärde och avslutande delen av serien Folkrörelse på arbetsplatsen. De tidigare delarna heter Hopsnackat, Hopskrivet och Slutsnackat.

10689418_1113444762013815_6326119980642254678_n

Frances Tuuloskorpi, seriens redaktör kommer och berättar om böckerna. Fler skribenter i bokserien, som Heli Kittilä och Lars Henriksson, deltar med erfarenheter av strejk och andra kampmetoder.

Böckerna kommer att finnas till boksläppspris – cash eller swish gäller!

Arrangemang i samarbete med ABF.
Plats: ABF Göteborg, Olof Palmes Plats 1, våning 8.
Tid: Onsdag 27 januari 2016, kl 18-20

Välkomna!

Bli medlem i Socialistiska Partiet

Välkommen-till-SP

Som medlem i Socialistiska Partiet är du medlem i den världsomfattande socialistiska Fjärde Internationalen och en viktig tillgång i kampen för en socialistisk framtid! Välkommen att ta kontakt: gbg@socialistiskapartiet.se eller 0720 283 363.