månadsarkiv: mars 2012

Radikalt Forum

Diskussionsdag: Den ”nya” vinstdrivna välfärden

Lördag 31 mars kl.12.00-19.00

Lilla Hörsalen, Humanisten, Göteborgs Universitet
——————————————————————-
Välkommen till en diskussionsdag om vår gemensamma välfärd som urholkats av marknadsmekanismer och budgetdisciplin – och i den privata sektorn av jakten på största möjliga vinst. Hur kan vi återta den offentliga sektorn?

Medieskandalerna kring Carema och diverse friskolekoncerner har fått upp allmänhetens ögon för riskkapitalbolagens intåg i den svenska välfärden.

Hur har det gått till? Vilka är konsekvenserna för oss som jobbar i eller snart kommer jobba i offentlig sektor? Vad kan vi göra?

Kom till forumet och samla kunskap, bli inspirerad och organiserad – mot vinster och försämringar inom offentlig sektor!
—————————————————————-
PROGRAM

Kl.12.00 – 13.15

Vad är New Public Management? – Ideologin alla jobbar under men få känner till

New Public Management, som introducerades på 1980-talet, har som en ledande idé att offentlig sektor måste göras lika (kostnads)effektiv som privat.
Författaren och idéhistorikern Sven Erik Liedman talar om de ständiga kvalitetssäkringar och utvärderingar som en konkurrensutsatt och privatiserad välfärd tvingas hantera. Till det yttre märks NPM bland annat genom strömmen av kontrolluppgifter som ska fyllas i, liksom av ständiga interna och externa utvärderingar. Detta framställs gärna som neutrala tekniker men är i själva verket uttryck för den dominerande ideologi som bara ytligt fångas genom beteckningen ”nyliberalism”.

Kl.13.30 – 14.45

Högre utbildning – infantil och avprofessionaliserad?

Marknadstänkande inom högre utbildning innebär att det övergripande målet blivit att öka ”genomströmningen” av studenter. Daniel Ankarloo, författare och lektor på Malmö högskola talar om ett utbildningssystem där det blivit ”rationellt” att misstro varandra – en ”inlärd misstänksamhet” mellan studenter, lärare och universitetsledning. Istället för att tillåta en professionell utbildning, en mognadsprocess av utökat gemensamt ansvar, lär man sig att undvika eller skjuta över ansvaret på andra och komma undan med så liten egen insats som möjligt. Detta kallar Ankarloo en ”infantilisering” av utbildningen. Åsa Hjalmers, gymnasielärare, kommer ge exempel på New Public Management i gymnasieskolans vardag och dess konsekvenser.

RAST Kl.14.45 – 15.30

Kl. 15.30 – 17.00

Privatiseringens konsekvenser i vården

Carema-skandalen hösten 2011 visade tydligt konsekvenserna av de senaste årens utveckling med ökad privatisering av verksamheter inom vården.
Rolf Å Gustafsson, professor i sociologi vid Mälardalens högskola, har forskat kring entreprenadiseringen av äldreomsorgen. Han kommer att tala om hur personalens arbetsvillkor och möjligheter att påverka förändrats, och vad som händer med demokratin i offentlig sektor när medborgaren degraderas till kund. Simon Larsson, Socialistiska läkare, talar om vårdvalets konsekvenser för kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet i vården.

17.15-18.45

Motståndsstrategier!

Hur går vi vidare? Vad kan vi lära av varandra, och av kampen i Europa?
Med bland andra (fler talare tillkommer): Thanasis Stavridis, nyligen hemkommen från Grekland, har tidigare suttit med i ledningen för det grekiska läkarfacket men arbetar idag som läkare i Uppsala. Han kommer att berätta om kampen i och för offentlig sektor i Grekland. Jan Hoby sitter i styrelsen för det danska pedagogfacket LFS och kommer berätta om hur de arbetar. LFS är ett av få fack som aktivt tagit ställning mot nyliberalism där varje ombud får en introduktionskurs i vad New Public Management är och varför det är dåligt för de anställda.
———————————————————————————
Forumet arrangeras av:
Internationella Socialister, Vänsterns Studentförbund och Socialistiska läkare

Socialistiska Partiet håller bokbord med ett välfyllt sortiment.

Vanvård på sjukhem och banvallar: Mikael Nyberg

Mikael Nyberg talar om konkurrensutsättningen av den offentliga sektorn.

Torsdag 22 mars 18.00, Backa bibliotek, Selma Lagerlöfs torg 16.

Arrangeras av Backa bibliotek. Göteborgs Stad Norra Hisingen/Kärra-Rödbo kulturförening/Tuve-Säve kulturförening

Fler flygbladsutdelningar

Flygbladsutdelningskampanjen fortsätter efter lyckade satsningar i Studiegången och under 8 mars. Vi ses nästa gång i Olofshöjd den 24 mars kl. 13.00. Kontakta gbg@socialistiskapartiet.se om du vill hjälpa till med flygblad eller affischering.

Beställ kampanj-knappen

Kapitalism? Nej tack!

Gå våren till mötes med årets fetaste knapp!
5kr/knappen + porto. Beställ dom genom att slänga iväg ett mail till info@socialistiskapartiet.se

Delta i kampanjen “Kapitalism? Nej tack!”

“Kapitalism? Nej tack!” är en kampanj med syftet att gå till motoffensiv mot den nyliberala politik som blivit härskande religion i riksdag och regering. Kampanjen är startad av Socialistiska Partiet men vänder sig till alla människor och organisationer som delar den grundläggande insikten om att kapitalismen passerat sitt “bäst före”-datum.

Med flygblad, pamfletter, klistermärken, pins och affischer vill vi väcka frågan om det här systemets framtid. Kapitalismens nuvarande kris – med Grekland som sitt tydligaste exempel – är global. Den har ännu inte drabbat vårt land med sin fulla kraft, men redan nu ser vi hur samhället inte kan erbjuda en lösning på sociala orättvisor, arbetslöshet och klimatförändringar.

Vi ser vad omsorgen av våra gamla är värd när kapitalisterna tar över driften. Vi ser hur kriminaliteten tar tag i våra storstäder därför att unga inte ser en framtid eller utväg från de segregerade områden där bostadsföretagen gör allt för att hålla nere underhållet och höja hyrorna. I produktionen behandlas vi som maskiner som när som helst kan bytas ut när företagen får för sig att “rationalisera”. Den offentliga sektorn går på knäna i brist på resurser och de anställda pressas och stressas till max. Bemanningsföretagen har släppts fram för att splittra vår kollektiva styrka och pressa lönerna. Förändringarna av vårt klimat är en tickande bomb som eliten blundar för därför att en hållbar utveckling står i motsättning till aktieägarnas vinsthunger.

Men vi kan inte blunda. Vi – majoriteten av Sveriges- och världens befolkning – som alla tjänar på ett avskaffande av vansinnet är de enda som kan vända utvecklingen. Vi är fler än de som lever i lyxvillor och har miljoner på banken. Vi är tillsammans mäktigare än alla chefer och byråkrater och en starkare röst än de politiker som bevisligen inte klarar av att sköta sina jobb.

Vi behöver vara ärliga mot oss själva och ta en funderare över om det här samhället, och den politik som göder det, är bra för oss människor eller om det lever ett eget liv utan hänsyn till majoriteten. Med den här kampanjen hoppas vi ge bränsle till just detta.

Kontakta info@socialistiskapartiet.se om du vill delta i arbetet.