månadsarkiv: april 2015

1 maj med SP och ORWI

1-may-small

Fira 1 maj med Socialistiska Partiet och ORWI

Tal av Anders-William Berg (SP), Reza Chitsaz (ORWI), Samira Zair (Syriska kvinnonätverket) m.fl.

Järntorget, kl.12.00

VÄLKOMNA!

 

 

CSAAWU i vild strejk! Göteborg i vild solidaritetskväll!

I Sydafrika tillhör lantarbetarna de lägsta skikten i samhället. De bor och arbetar på gårdar där farmägarna styr hela deras liv. Dåligt boende, dåliga sanitära förhållanden, konstant risk för verbalt och fysiskt våld samt en grov sexism och rasism från ägarna och så klart en extremt låg lön. Detta är vad som drev en gemensam facklig kommitté (i vilken CSAAWU deltog) till vild strejk. Kampen ledde till en aldrig tidigare skådad lönehöjning på 52%. Efter denna delseger som arbetarna betalade med sitt blod för (många blev skadade, torterade, fängslade och några till och med dödade) så möter de nu en fruktansvärd reaktion från storbönderna. Uppsägningar, nedskärningar, vräkningar och tvång till deltidsanställningar haglar ned. Kanske värst av allt är att det sydafrikanska lantarbetarfacket CSAAWU riskerar att tvingas lägga ned sin verksamhet. Detta på grund av de rättegångskostnader på ca 400 000 kronor de tvingas betala efter den “vilda” strejken. Med medlemmar som tjänar omkring 70 kronor per dag så är 400 000 en summa de helt enkelt inte har. Men det är där vi kommer in i bilden!

11057738_596036183832202_6617738771456746740_n

Livsklubben på Orkla Foods i Örebro har startat stödprojektet Livsmedelsarbetare för Solidaritet som hittills samlat in omkring 60 000 kronor åt CSAAWU. Med din hjälp kan det bli mycket mer!

Lördag 9/5 kommer mellan 18:00 och 22:00 en stödkväll för CSAAWU hållas. Det kommer kort föreläsas av Johan Torgå från Livsmedelsarbetare för Solidaritet följt av mat, musik och sköna människor. Alla intäkter går till CSAAWU. Stödfesten anordnas av Livsmedelsarbetare för Solidaritet och Socialistiska Partiet. Festen kommer
hållas i Syndikalistiskt Forums lokaler (Övre Husargatan 27).

Vi ses där!

Nya nedskärningar på Karl-Johansskolan i Göteborg

gbg

GÖTEBORG: Nedskärningarna på Karl-Johansskolan i Göteborg går nu in i en andra fas. Efter ett larm i föräldranätverket om nya nedskärningar mobiliserade föräldranätverket inför ett möte den 21 april. Därför kom långt över dubbelt så många föräldrar till mötet, som blev kaotiskt.
Vid ett möte strax innan påsk, den 24:e mars beslutade stadsdelsnämnden Majorna-Linnés rödgröna majoritet om nya neddragningar i skolans budget. Skolledningen har redan påbörjat en kraftig bantning av den redan pressade personalen: 3 av 6 specialpedagoger skall bort och 6 av 14 elevassistenter skall bort mycket snart. Skolan pressas också av att det till hösten kommer ca 50 fler elever till skolan än tidigare (skolan har ca 500 elever i dag). Beslutet kom alltså ironiskt nog knappt två veckor efter att Miljöpartiets Gustaf Fridolin annonserat att regeringen skulle göra en satsning med ”Elevhälsa och speciallärare i fokus”.
Gustaf Fridolin presenterade satsning­en med orden ”Lösningen på skolans utmaningar ligger inte i fler ogenomtänkta reformer. Den ligger i arbetsro och mer förtroende för lärarna”.
Lärarfacket Lärarnas Riksförbund har redan varnat i en riskanalys om Karl-Johansskolan att personalen redan idag är alldeles för hårt pressad och att lärare tvingas arbeta extra med att stödja fritidspedagogernas arbete.

Med på mötet var också en tjänsteman från Stadsdelskontoret, Fredrik Werne. Mötet blev kaotiskt med många upprörda kritiska röster från föräldrar och skolledningen hade ofta svårt att kontrollera hur ordet fördelades under mötets gång.
Skolledningen var märkbart nervös inför den oväntat stora tillströmningen och började med att försöka låtsas som ingenting och genomföra det ursprungliga mötet enligt gällande dagordning.
Närvarande föräldrar kunde dock snabbt få in diskussionen på den aktuella frågan. Tidigt i mötet restes frågan varför föräldragruppen får sin information via media istället för direkt från skolan. Skolledningen försvarade sig genom att skylla på teknikaliteter i skolans IT-system. Skolledningen menade också att det är med hänsyn till berörda respektive icke-berörda föräldrar. Kritik kom genast baserat på att alla elever på skolan berörs av nedskärningar så att uppdelningen mellan berörda/icke-berörda är orimlig och en undanmanöver från skolans sida.

Skolledningen fortsatte hela mötet med att försöka bemöta föräldrarnas kritik med teknokratisk argumentering som gick ut på att de kan lösa bristen på elevassistenter (Karl Johansskolan är en så kallad ”resursskola” för elever med behov av extra stöd) genom att personalen skall arbeta mer med halvklasser.
Föräldrarna ifrågasatte då vad den ”andra” halvan av klassen får för undervisning: om den behöriga läraren undervisar halva klassen verkar det som att den andra halvan då kommer att undervisas av den tillgängliga fritidspedagogen. En förälder uttryckte sin kritik med orden ”det låter som om majoriteten av eleverna skall ha fritidspedagoger till lärare”. Som svar på detta försökte skolledningen beskriva en uppdelning i flera lokaler där den behöriga läraren skulle kunna ha koll på hela klassen (fortfarande uppdelad i halvklasser).
Med på mötet var också en av de speciallärare som kommer att få lämna skolan till hösten: Anita Svangren, som arbetat på skolan sedan 1979. Hon uttryckte stor oro för vad som skall hända med barn med läs- och skriv­svårigheter när antalet pedagoger inriktade på att hjälpa dem skärs ner så drastiskt.

Föräldranätverket formulerade under mötets gång stränga krav på att skolledningen och Stadsdelskontorets tjänsteman skulle återrapportera till sina uppdragsgivare att föräldrarna är ytterst missnöjda med vad de har fått höra. Krav framfördes också på att ledningen skall utföra månadsvis uppföljning av vad nedskärningarna leder till praktiskt och att föräldranätverket kräver en noggrann utredning av situationen.

Text och foto: Jacob Oscarson/SP Göteborg

Kommunalstödda verksamheter utnyttjar långtidsarbetslösa

Debattartikel skriven av socialister i Göteborg

P4 Göteborg avslöjade i förra veckan flera exempel på hur kommunalstödda verksamheter utnytt-jar långtidsarbetslösa i den moderna form av slaveri FAS 3 innebär. Detta trots att kommunen 2012 beslutade att inte använda FAS 3 i sin egen organisation. Till exempel Emigranternas Hus, som ironiskt nog har i uppgift att bland annat berätta historien om de många sökte sig till Amerika för att komma bort från misären och arbetslösheten i dåtidens Sverige, har under en längre tid tjä-nat miljontals kronor på att använda sig av uppåt 40 långtidsarbetslösa för att, utan lön, scanna in arkivmaterial, sköta kassan och utföra annat rutinarbete. Detta samtidigt som Emigranternas Hus endast har 3 anställda.

Tydligare kan inte den förra regeringens kombinerade arbetsmarknads- och kulturpolitiska miss-lyckande illustreras; en underbemannad kultursektor tar hjälp från vad som har blivit en av Sveri-ges största arbetsgivare för att få billig arbetskraft. Mest upprörande är dock att styrelsemedlem-men i Emigranternas Hus stiftelse Sven Hulterström, vars parti Socialdemokraterna har varit så skeptiska till hela FAS 3, i flera år har godkänt denna praktik. Som bortförklaring uppger han att “man får skilja på det som gäller och det man vill ändra på” (P4 Göteborg, 2014-04-08).

Socialdemokratin grundades som ett parti med syfte att förändra “det som gäller”, men stagnerat till att endast administrera det befintliga. Under 8 år av borgerlig regering pekade man mot social-demokratiskt ledda kommuner så som Göteborg som alternativ. Med ny regering är det väll äntli-gen dags att visa att man menar allvar? När kommunen 2012 beslutade att göra sig av med sina egna FAS 3 platser så erbjöds de inblandade i programmet arbete med avtalsenlig lön. De perso-ner Emigranternas Hus har utnyttjat bör kunna förvänta sig det samma.

Mikael Omstedt

Johanna Lagerberg

Socialistiska Partiet i Göteborg

11124745_10152816946838317_973197173_n 11157925_10152816946863317_667155609_n

Rött sommarforum 2015

11143159_1071157522898990_493572562220395522_n

I februari gjorde Rött Forum succé som ett sätt att samlas kring hur vänstern och arbetarrörelsen ska möta de utmaningar vi står inför. Nu går vi vidare med ett Rött sommarforum! Under en knapp sommarvecka blandar vi föredrag, diskussioner och avkoppling i naturskön miljö strax utanför Jönköping.

Ett huvudspår blir ”Vänstern vid makten”. Vad som är möjligt att göra, vilka hinder som uppstår och vad det finns det för erfarenheter av framgångar och nederlag. Och, framför allt, vad innebär det som just nu håller på att ske i Europa? Vi räknar med deltagare från grekiska Syriza, spanska Podemos, danska Enhedslisten och naturligtvis en rad intressanta och viktiga föreläsare från Sverige.

Programmet håller på att göras klart bit för bit och vi uppdaterar allt eftersom.
Anmäl dig till adressen sommarforum@mail.com redan nu eftersom vi räknar med stor tillströmning. På Facebook kan du hänga med i uppdateringar om talare, gemensamma resor, eller bara ställa en fråga till arrangörerna: Rött sommarforum 2015

Tid: 18-23 juli där 18 juli är ankomstdag och 23 juli avresedag. Det finns även möjlighet att mot en mindre avgift stanna en extra dag för den som är intresserad som ren semester men då med självhushåll.

Priser inklusive boende och helpension:
Vuxna, heltidsarbetande: 1450 kronor
Reducerat pris för studerande, arbetslösa, deltidsarbetande: 950 kr
Barn & ungdomar under 15 år: 450
Maxpris för familj: 4000 kr
Under 2 år gratis
Stödpris: 2000 kr (Använd ditt jobbskatteavdrag till att ge arbetslösa och andra möjlighet att åka!)
Avdrag för dem som tältar: 200 kr/person

 

Behov eller marknad?

11035322_385550114903052_7838217776449788707_n

New Public Management, marknadsstyrningen av offentliga verksamheter, ifrågasätts allt starkare, inte minst av de som arbetar inom välfärden. Men finns det alternativ och vad kan man inom befintliga ramar göra lokalt och regionalt göra redan nu, och det oavsett regering? Finns det bra exempel?

Ulrika Lorentzi utredare, Kommunal
Helén Eliasson politiker (s), Västra Götalandsregionen
Per Anders Flordal läkare, utredare, Gemensam Välfärd Stockholm
Mats Norrstad lärare, debattör, Lärarförbundet

Lördag 25 april 2015, kl 13.00-15.00
Mötesplatsen, S:a Allégatan 1B, Järntorget Göteborg

Välkomna!

Ett samarbete mellan Folkkampanj för Gemensam Välfärd Göteborg och ABF Göteborg. Efter samtalet arrangerar Folkkampanjen för gemensam välfärd workshops i mindre grupper för vård, skola och omsorg.

Avdelningsmöte 150416

Socialistiska Partiet kallar till avdelningsmöte torsdagen 16 april kl.18.30. Dagordningen innehåller bland annat punkter om 1 maj, kommande Rött Forum-möte och rapport från Påskseminariet i Danmark.  Fika serveras. Alla medlemmar hälsas välkomna!

2014-01-25-15.55.01

1 maj med SP och ORWI

1-may-small

Välkomna att fira 1 maj i Göteborg med Socialistiska Partiet och ORWI!

2008 briserade en spekulationsbubbla på den amerikanska finansmarknaden. En enorm lånekarusell hade pågått, främst bostadslån utanför all kontroll, och slutligen sprack bubblan. Effekten blev en världsomfattande ekonomisk kris. I Sverige ledde det till uppsägningar och arbetslösheten sköt i höjden.

Krisen orsakades av bankernas och finansinstitutens spekulationer. Men till skillnad från de arbetare som kastades ner i arbetslöshet erbjöds bankerna räddningspaket och stöd- I Sverige handlade det om 34 miljarder som folket via statens stöd till bankerna fick punga ut med.

Banker och finansinstitut är kapitalismens nervcentrum. Där koncentreras rikedomarna som skapats genom allas vårt arbete. Men inte under vår kontroll utan under storfinansens. Bankerna är ekonomiska maktcentra som beslutar över investeringsströmmar, men även över politiken. De kan när de ger institutioner lån ställa villkor och krav, även politiska.

Se på Grekland idag. Innan krisen var internationella banker och finansiärer mer än villiga att förse den borgerliga regimen med lån. Den grekiska överklassens skydde (liksom den svenska) skatter som pesten och resultatet blev ett enormt hål i ekonomin. Ett hål som gömdes under lån och kreativ bokföring.

När den grekiska bubblan sprack var det dock vanliga grekiska låg- och medelinkomsttagare som attackerades. EU, IMF (Internationella Valutafonden) och Europeiska Centralbanken (ECB) krävde att Grekland skulle genomföra brutala nedskärningar, privatiseringar, massuppsägningar i offentliga sektorn och massiva lönesänkningar. Detta som villkor för att ge nödlån.

Uppdragsgivarna bakom denna politik var de internationella bankerna som i spekulation under den tid borgerliga regeringar styrde Grekland frikostigt strött krediter omkring sig. Vanliga greker som inte orsakat krisen drabbades nu fruktansvärt hårt och har motsatt sig bankernas diktat. Idag har det grekiska folket valt en vänsterregering. Regeringspartiet Syriza, accepterar inte EU:s, ECB:s och IMF:s politik. Istället vill man öka företagsskatten, införa skatt på finansiella transaktioner och höja inkomstskatten för de rika. Syrizaregeringen vill också öka minimilönen, stärka arbetsrätten och kollektivavtalen och begränsa otrygga anställningar. Denna politik faller inte EU-ledningen och bankerna på läppen. Därför är den grekiska vänsterregeringen under en fruktansvärd press. Bankerna och Europas politiska makthavare kräver betalningar från Grekland, sak samma om detta innebär social katastrof. Bankerna vill de hålla skadeslösa.

10954206_1094772417215947_4524148500810745901_n

Vi måste idag ställa upp i solidaritet med det grekiska folket. Också för att den grekiska regeringens politik är viktig för oss alla. Äntligen har vi en regering som inte accepterar att folket ständigt ska böja sig för storfinansen. Den borgerliga privatiserings och nedskärningspolitiken kan utmanas! Greklands kamp är vår! Tvingas Syriza på knä av det internationella kapitalet är det ett nederlag för oss alla.

De svenska banker som fick 34 miljarder kronor i krisen gjorde förra året en vinst på över 100 miljarder kronor. Men några planer på att betala tillbaka till oss existerar inte. I stället delar man ut över hälften, 57,1 miljarder till aktieägarna. (jämför t.ex. med statens utgifter för kommunikationer som är på cirka 45 miljarder kronor). Bankdirektörerna går inte heller lottlösa. Annika Falkengren, vd på SEB, fördubblar sin lön och kommer att tjäna 29,4 miljoner kronor om året, vilket motsvarar lönen för 120 undersköterskor. Swedbanks Michael Wolf får en lönehöjning på 6,3 miljoner kronor!

Bankerna lägger alltså beslag på en stor del av det värde vi alla jobbar ihop. De anser att det är fullständigt naturligt att när det kapitalistiska systemet går in i en kris så ska vi alla via offentliga medel hålla dem skadeslösa. Kriser som ofta framkallats av just finanssektorns agerande.

När vinsterna strömmar in anser de att de har rätt att lägga dem var de vill. På aktieägarna t.ex. De använder sina enorma profiter som maktmedel för att försvara sina egna och hela det kapitalistiska systemet. Genom att som i Greklandsfallet kräva en prokapitalistisk och asocial politik som villkor för utlåning. De köper lobbyister, massmedia och politiker.

Om bankerna vore under demokratisk kontroll och ägda av oss alla skulle vinsterna kunna användas till samhällsnytta i stället. Till bostadsbyggande, kollektivtrafik, satsningar på förnybar energi etc. Ett överförande av bankerna i folkets ägo skulle kunna innebära en avgörande maktförändring i samhället om de ställs under demokratisk kontroll och insyn.

En viktig anledning till att samhället bör ta över bankerna är att de genom sina spekulationer och kortsiktighet hela tiden orsakar kriser. Efter varje kris säger politikerna: ”Så här kortsiktigt och riskfyllt får inte finanssektorn agera. Vi måste lära oss av detta”. Men det dröjer aldrig länge förrän nya spekulationsbubblor och kriser byggs upp. Orsaken är naturligtvis just det faktum att banksektorn är privatägd och profitstyrd. Privatbankernas mål är inte samhällsnytta och stabil hållbar utveckling. De följer logiken i det kapitalistiska systemet. De är till för att generera pengar åt sina ägare. Vilka konsekvenser deras agerande får för vanliga människor är ointressant för dem i denna profitjakt. Endast genom att rycka bort dem ur kapitalismens grepp kan vi få en långsiktig, stabil bankverksamhet i folkets intresse och skapa förutsättningar för ett samhälle byggt på helt andra principer än dagens.

Järntorget, kl.12.00. Tal och appeller från olika organisationer och partier

”Byråkraterna borde lämna skrivborden och arbeta för en bättre stadsdel”

• Svensk-Somaliska Neutral ungdomsförening, NUF, verkar i Biskopsgården
• Föreningen har anklagats för kriminalitet efter en oklar incident
• NUF: ”Nu måste vi gå vidare och göra något bra för samhället”

Biskopsgården i Göteborg är på allas läppar efter de fruktansvärda dödsskjutningarna på Vårväderstorget. Politiker, debattörer och tjänstemän efterlyser nu större engagemang från civilsamhälle och föräldrar för att stoppa våldet.
Den Svensk-Somaliska organisationen Neutral ungdomsförening har under många år arbetat just så för att göra Biskopsgården till en bättre plats för alla – framför allt ungdomar. Den 26 mars hölls ett seminarium i Neutrala ungdomsföreningens lokaler på Godvädersgatan i Biskopsgården. Seminariet handlade om föreningens arbete i sociala frågor för en värdig framtid för ungdomar, och de utmaningar föreningen upplevt. Talare var journalisten Mattias Hagberg och NUFs styrelsemedlem Abdiaziz Abdikadir. Mattias Hagberg har skrivit rapporten ”Vi vill göra skillnad – om särbehandling och diskriminering”, som handlar om de problem föreningen har haft med stadsdelsnämnden och hur detta har försvårat föreningens arbete. Till stor del handlar det om en oklar incident som stadsdelsnämnden verkar ha använt som svepskäl för att stämpla NUF som odemokratiskt och därmed inte bevilja dem föreningsstöd. Föreningens egna utredning av incidenten fann ingen grund till den polisanmälan som gjorts. Denna anmälan har nu lagts ned av polisen. Internationalen var där och tog ett snack med Abdiaziz Abdikadir som sitter i styrelsen för Neutrala ung­domsföreningen i Biskopsgården.

NeutralUngdom

Föreningen sysslar med flera projekt som läxhjälp, organiserar två fotbollslag, tjejverksamhet som bland annat innefattar basketträning två gånger i veckan, samt diverse föreläsningar. NUF har också ett projekt som de kallar Hoppets Allians. Det handlar om att hjälpa ungdomar som dragits in i kriminalitet att hitta ett nytt liv. Till stor del handlar det om att hjälpa till med sådant som att hitta ett jobb för den unge.

Abdiaziz Abdikadir berättar:
– Vi blir kontaktade av företag och kontaktar själva företag om praktikplatser som förhoppningsvis kan leda till jobb. Det handlar dels om personliga kontakter och ihärdigt sökande men det finns också många bra människor där ute som självmant vill hjälpa till och kontaktar oss. Den sortens arbete kan vara viktigt för ungdomarna då Arbetsförmedlingens system ibland inte fungerar så bra.
Abdikadir berättar stolt att NUF har försökt hjälpa åtta personer och än så länge har lyckats hitta jobb åt sex av dem.

Abdiaziz Abdikadir är kritisk till stadsdelsnämnden, som han hävdar går in och ställer krav utan att förstå hur organisationen fungerar vilket leder till problem. Stadsdelsnämnden hävdar att det förekommer kriminalitet i föreningen. Abdikadir kontrar anklagelserna med att säga att det inte förekommer kriminalitet i föreningens namn, men erkänner att det däremot är sant att det ibland uppstår problem med de som föreningen försöker hjälpa på grund av ungdomarnas bakgrund.

– Vi tycker att det vore jättebra att träffas och samtala oss fram till en lösning på problemen. Stadsdelsnämnden har tyvärr bara skickat oss ett meddelande där de säger att det skett någonting oklart i vår lokal och sedan krävt att vi svarar på vissa frågor som inte har med bidraget att göra innan de godkänner bidraget. Det ledde till att vi hela förra året tvingades be våra medlemmar om lån som vi fortfarande försöker betala tillbaka.
Han säger att stadsdelsnämnden har kontaktat andra instanser i kommunen och sagt att de inte tänker ge NUF bidrag och att föreningen är problematisk.

Abdikadir uppfattar det som att stadsdelsnämnden aktivt försökt fördärva föreningen vilket så klart är ett stort problem. Men han ser ändå positivt på framtiden:
– Det som har skett har skett. Det viktiga är att vi försöker gå vidare och gör något bra för samhället. Det här handlar inte om vår konflikt med stadsdelsnämnden utan om hur vi faktiskt kan hjälpa människor. Byråkraterna borde inte nöja sig med att sitta vid sina skrivbord och ställa krav, utan borde arbeta för en bättre stadsdel. Vi vill gå vidare och glömma det här men det är viktigt att kommunen ändrar sin inställning till föreningarna som finns i området.

Anders-William Berg, Socialistiska Partiet Göteborg

Artikeln tidigare publicerad i Internationalen (14/2015)