månadsarkiv: januari 2014

Inga vinster i välfärden!

 

Missade vi den senaste LO-kongressen? Nog för att dessa brukar hållas på behörigt avstånd från LO-förbundens gräsrotsmedlemmar men den som är intresserad brukar i alla fall kunna få reda på att den hålls och vad som skett där. Och något har sannerligen hänt. Nu i veckan gick nämligen LO:s vice ordförande, Tobias Boudin ut och deklarerade i LO:s namn: ”Vi är för vinst i välfärden.” En tvärvändning mot beslutet på den senaste kongress vi har hört talas om, den i maj 2012, då en motion från Handels röstades igenom mot LO-ledningens vilja. Där slogs det fast att LO skulle ”verka för att en non-profit-princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg”, ett beslut som var ovanligt väl förankrat bland medlemmarna. Det var ett viktigt steg för att ge röst åt den starka men tysta opinion som under lång tid bekymrat sett konsekvenserna av privatiseringar och marknadsanpassning i den gemensamma välfärden.

Miljarder avsedda för skola vård och omsorg har hamnat i skatteparadis och den välfärd som det åtminstone finns en möjlighet att påverka demokratiskt har ersatts med en affärsdrivande verksamhet med vinsten som måttstock. Facit: järnvägar som havererar, skolor som går i konkurs och gamla som vanvårdas. Kongressen 2012 blev en chock för LO-ledningen. Det hör verkligen inte till vanligheterna att de förlorar en omröstning på dessa välregisserade tillställningar och snart började de tunna ut beslutet om nej till vinst i välfärden. Den utredning som kom i fjol från ledningen omtolkade generöst kongressens ”non-profit” till ett luddigt ”some-profit” med öppningar för att på lokal nivå helt öppna portarna för fortsatt utplundring. Och nu har alltså LO-toppen tagit steget fullt ur och helt på egen hand rivit upp beslutet. Oavsett om det handlar om att hjälpa socialdemokraterna komma undan en fråga de inte vill diskutera eller om LO-ledningen verkligen tycker att vår gemensamma välfärd bäst drivs i vinstsyfte, så är det en skandal att ledande företrädare sätter sig över kongressbeslut på detta sätt. Vi förnekar ingen att säga sin personliga mening men om fackliga representanter inte längre kan företräda medlemmarnas uppfattning finns det en mycket enkel lösning: att avgå.

 

Lars Henriksson Metall

Peter Jervelycke Belfrage Kommunal

Medlemmar i Socialistiska Partiet i Göteborg

 

”Gilla” vårt deltagande i kommunalvalet 2014

SP-Göteborg kommer alltså att ställa upp i kommunalvalet 2014. ”Gilla” gärna vår Facebook-sida för detta!

Första avdelningsmötet för 2014

2014-01-25 15.55.01

SP-Göteborg välkomnar alla medlemmar till 2014 års första avdelningsmöte, den 30:e januari 2014 på partilokalen klockan 18:30. Vi kommer att tala om bla. klimatpolitiken, frågor kring kommunalvalet 2014 och en hel del annat. Väl mött!

Jubileumsfest, Internationalen 40 år!

För fyrtio år sedan, 1974, övergick månadstidningen Mullvaden till veckotidningen Internationalen. Det ska vi fira, med en riktig upprorsbankett för de ideal Internationalen kämpat för genom alla år: internationalism, solidaritet och demokratisk socialism.

På programmet står inte bara sång och musik, mat och dryck tillsammans med kamrater från när och fjärran. Här ges också glimtar från Internationalens unika bildskatt med över 13 000 nu digitaliserade fotografier från åren av kamp och motstånd.

Lördag 1 februari kl 18
Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39 C, Stockholm (T-bana Mariatorget)

Kostnad, solidaritetspris: Från 500, 300 till 100 kr (och allt däremellan eller över!) Kamrater med fast inkomst betalar mer, så att alla har råd att delta.

Anmäl dig till sthlm@socialistiskapartiet.se

Stöd Socialistiska Partiets valkampanj ekonomiskt

Du kan göra skillnad!

Ge ett bidrag till vår valfond!

Socialistiska Partiet Göteborg ställer upp i kommunalvalet i Göteborg 2014.

Att driva en valkampanj kostar pengar, men vi får inget partistöd eller privata gåvor från näringslivet. Allt kommer vi att få bekosta själva ur egen ficka! Vi behöver pengar för att trycka upp affischer, flygblad, klistermärken, utskick, valsedlar m.m.

Socialistiska Partiet ställer upp för vara en kraft i mot privatiseringar och nedskärningar. Vi vill tillsammans med andra bygga en radikal opposition i kamp mot mygel och korruption.

Vår styrka är vår politik, våra medlemmar och våra partivänner. Men vi ber om ditt ekonomiska bidrag – stort eller smått. Även några tior kan göra skillnad. Målet är att samla in 50.000 kr. innan kommunalvalet i september.

Sätt in ett valfritt bidrag på Socialistiska Partiet Göteborgs pluskonto 72 19 01 -7 (märk med Valfonden). Ditt bidrag hjälper oss att nå alla Göteborgare!

Socialistisk vinterskola

Socialistiska Partiet bjuder in till en helgs vinterskola kring sociala rörelser lördag till söndag 1-2 februari i Stockholm. Syftet är att få tillfälle att under en helg studera, diskutera och reflektera över de sociala rörelsernas betydelse för samhällsomvandling och partibygge. SP har närmare ett halvt sekels erfarenheter av detta och åtskilliga i och kring vårt parti har omfattande historiska kunskaper. Samtidigt finns ett stort behov– och intresse – hos en yngre generation att sätta sina egna erfarenheter i ett längre perspektiv. Inledningarna kommer att hållas av kamrater med egna erfarenheter, praktiska och teoretiska, av sociala rörelser.

Förberedelsematerial och detaljerad dagordning kommer att skickas ut till alla anmälda.

Skolan börjar klockan 10 lördagen 1 februari och avslutas klockan 16 på söndagen.

Lokal: ABF-huset i Stockholm.

Även sympatisörer är välkomna att delta!

Anmälan sker till: vu@socialistiskapartiet.se

PROGRAM

Inledning: Varför sociala rörelser?
Deras betydelser – och begränsningar, idag och historiskt. Relationen mellan sociala rörelser, social förändring och deras roll i den socialistiska strategin. Parti och rörelse.

Tema I: Våra historiska erfarenheter
Den svenska folkrörelsetraditionen
De socialistiska och kommunistiska partibyggena
1960- och 70-talens nya sociala rörelser
Inledare: Håkan Blomqvist, Kjell Östberg

Tema 2: Det sena 1900-talets nya styrkeförhållanden
Exemplen facklig kamp och kvinnokamp
Eva Nikell, Peter Widén

Tema 3: 2000-talet
Från Word social forum till den arabiska revolutionen. Välfärdskramare och hotande miljökatastrof
Inledare: Andreas Malm, Maria Sundvall och Lars Henriksson

Avslutning: Partibygge, resultat och framtidsutsikter

Varmt välkommen till vinterskolan!
Socialistiska Partiets verkställande utskott

Arbetsmöten inför kommunalvalet

På onsdagar en tid framöver har vi arbetsmöten för både medlemmar och alla andra som vill hjälpa till med vår valkampanj. Vill du vara med och dra ett strå till stacken? Eller kanske lite längre fram under våren och sommaren? E-posta gbg@socialistiskapartiet.se för tid, plats eller intresseanmälan.