Stoppa Putins krig – fredskamp över gränserna


Det som många fruktat framträder nu som imperialistisk galenskap. Kriget strider mot de arbetande folkens intressen i Ukraina, Ryssland och hela Europa. Samtidigt som Putin angriper Ukrainas självständighet fängslas vänsteroppositionella och fredskrafter i Ryssland. Vi fördömer Putinregimens invasion av Ukraina. Men svaret kan inte vara militär upptrappning som riskerar att sprida kriget. EU, USA och NATO har sina egna imperialistiska mål och står inte för fred och oberoende för Ukraina.

Vår uppgift är att tillsammans med fredsrörelser och antimilitarister kräva omedelbart eldupphör och försöka stoppa spiralen av våld, upprustning och hat som riskerar att driva på kriget ytterligare med en kärnvapenkatastrof som den yttersta konsekvensen. Istället för att trappa upp konflikten måste alla krafter som verkar för fred stöttas för att inte dränkas i kanonmuller och patriotiska slagord. Såväl Putinregimen som NATO och USA har ansvar i det som sker, båda sidor har hetsat till ett krig som återigen visar på nationalismens blodiga återvändsgränd.

Ännu en gång kastas ungdomar ut i krigets mördande och civila drivs från sina hem. Konsekvensen kan bli en ny våg av flyktingar i Europa, flyktingar som borgerliga och socialdemokratiska politiker redan säger sig vilja avvisa vid gränsen. En långsiktig fred kan bara uppnås om Putins regim av oligarker och gangsterkapitalister störtas av det ryska folk som alltför länge lidit av utplundring, förtryck och krig. Människor runt om i världen vill ha fred och förkastar förtryckarnas krigsrustningar. Sverige måste visa en självständig linje och stå för nedtrappning och nedrustning istället för att sluta ut bakom NATO.

– Nej till rysk ockupation av Ukraina!

– Nej till utvidgning av NATO – Inget svenskt NATO medlemskap

– Arbetare i alla länder, förena er!

Socialistisk Politiks styrelse, 24 februari 2022