Författararkiv: Jacob Oscarson

Medlemsmöte 210223

Alla medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna till medlemsmöte via Zoom tisdagen 23:e februari kl.18:30. En länk för mötet skickas ut i god tid. På dagordningen står bland annat vår kommande digitala studiecirkel om boken Klass i Sverige och en rapport och diskussion från Fjärde internationalens nyss hållna internationella kvinnokonferens. Välkomna hälsar styrelsen!

Anmäl er till Facebook-eventet för SP-Göteborgs förstamajfirande

17554235_1394987820586465_3331031980421097277_n

Vi uppmanar alla att anmäla sig till Facebook-eventet för SP-Göteborgs 1:a majfirande, här.

Kom ihåg att ”gilla” SP på Facebook!

zuck

Kom ihåg att du kan ”gilla” SP-Göteborg på Facebook, här.

GREKLAND. Uttalande från Vänsterplattformen i Syriza


Att lämna euron är slutligen en väg som leder till konfrontation med mäktiga inhemska och utländska intressen. Därför är den viktigaste faktorn för att ta itu med de svårigheter som kommer att uppstå, att Syriza är fast beslutet att genomföra sitt program och hämta styrka ur folkets stöd.

Uttalande från Vänsterplattformen i Syriza, framlagt vid Syrizas parlamentsgrupps plenarmöte 10/7 2015. Denna version är något förkortad och kommer från
Jacobin Magazine

Valplattform, kommunalvalet 2014

Vi presenterar här vår valplattform inför kommunalvalet 2014. Klicka på bilden för att läsa hela broschyren.

Budget får inte vara ett självändamål

jacob-valbild-liten

Jacob Oscarson, 40 år, är en av våra kandidater i kommunalvalet. Han presenterar sig här:

Jag heter Jacob Oscarson och är 40 år, jobbar som programmerare på ett företag jag varit med och startat själv. Jag ställer upp som kandidat för Socialistiska Partiet i Göteborg eftersom jag har varit politiskt intresserad och engagerad nästan hela mitt liv, hela tiden som någon form av socialist och med ett tydligt sidospår i miljöfrågorna.

I lokalpolitiken tycker jag Socialistiska Partiet behövs för att utgöra ett radikalare alternativ till Vänsterpartiet och för att SP tar arbetarrörelsens andra uppgift – politisk aktivism i vardagen – på mycket större allvar än vad Vänsterpartiet gör.

Vi kallar det här för folkrörelselinjen och den går i korthet ut på att medlemmar i SP engagerar sig praktiskt för frågor som berör människor i deras vardag, t ex för en bra skola för alla eller för att bemöta rasistisk hets.

Men syftet är aldrig att föra fram vår egen organisations förträfflighet och därigenom växa utan det som gör folkrörelselinjen till ett verkligt politiskt verktyg istället för en tillfällig taktik är att den stödjer människors spontana strider för bättre villkor. Sådana segrar anser vi är grogrunden för att rubba maktbalansen mellan de styrande och de som styrs.

Just lokalpolitiken passar ovanligt bra för just folkrörelselinjen. Personligen håller jag extra mycket uppmärksamhet på situationen i Göteborgs skolor (jag har barn i lågstadieåldern). Bara det faktum att det under det här året har varit nödvändigt för ett föräldranätverk att resa parollen ”Skollag eller budget?” visar med stor tydlighet att staden är i skriande behov av en kraft som gör något utöver att bara rösta nej i de parlamentariska församlingarna.

Vi lovar att vara en kraft som envist fortsätter att blanda oss i vardagspolitiken och ställa oss på de missgynnades sida i de kamper som gång på gång uppstår när politikens mest dominerande idé är att till varje pris hålla sig inom budgetramarna. Behoven först.

Staden som sopar bort mygel, korruption, bostadsbrist

mikael

Mikael Omstedt, 22 år, är en av våra kandidater i kommunalvalet. Han presenterar sig här:

Jag är 22 år och studerande. Jag ställer upp som kandidat i kommunvalet därför att jag har tröttnat på hur den här staden har kastats sig in i den globala hetsen för att locka till sig investerare och turister.

I Göteborg har det tagit sig uttryck i ”Evenemangsstaden” där nya höghus och hotell har blivit viktigare än att våra vardagsmiljöer fungerar. Det fantiseras om att skrytbyggen och storskaliga evenemang ska revitalisera den lokala ekonomin och lyfta Göteborg in i den ”postindustriella” tidsåldern, men de jobb som de faktiskt skapar är osäkra serviceanställningar. Där får ungdomar stressa sönder sig i hopp om att chefen ska gilla dem så pass mycket att han ringer in dem imorgon med.

Samtidigt föreslår kommunens tjänstemän att allmännyttan i oattraktiva områden ska säljas ut för att finansiera upprustning av de i attraktivare områden och privata hyresvärdar vill lyxrenoverar central delar av sitt bestånd för att byta ut de boende mot mer högbetalande. Det är ett säkert recept för att Göteborg ska bli ännu mer segregerat och det skapar en stad som inte är till för oss utan för någon annan. Den här utvecklingen motiveras med att vi gemensamt (som att det var vi alla som tjänade på det) måste se till att Göteborg är attraktivare än Borås, Malmö eller Oslo. Vi uppmanas att sitta still i båten för att inte skrämma bort potentiella investerare. Utvecklingen framställs som ofrånkomlig om vi ska stå oss i konkurrensen, men jag tror att Göteborg kan gå en annan väg.

Göteborg kan bli staden som bryter med varufiering och planering för företagen, staden som sopar bort mygel, korruption, bostadsbrist och försämringar för vanligt folk, staden som istället konkurrerar med att vara den som bäst tar hand om sina invånare.

För det krävs det politisk kamp och jag hoppas att kunna vara en del av den kampen. På valdagen den 14 september kan man lägga sin röst på oss och vara trygg med att det är en röst mot försöken att omvandla vår stad till en vara på en marknad, men vad som är ännu viktigare är att kämpa i sin vardag. För det är genom sammanslagningen av alla dessa små kamper som riktig samhällsförändring sker.

Välkommen till Socialistiska Partiet!

Sugen på att veta mer om Socialistiska Partiet? Har du kanske funderat på att bli medlem?
Läs vår broschyr om vår organisation och vad vi arbetar för. Klicka på bilden nedanför eller läs vidare!

Socialistiska Partiet

Socialismen anser vi är det enda alternativet till dagens kapitalism. Kapitalismen som system förstör klimat och människor och lever på krig och mänskligt elände. Med socialism menar vi ett samhälle där dess viktigaste tillgångar ägs gemensamt och demokratiskt och inte av den minoritet som idag kontrollerar och berikar sig på andras arbete. De destruktiva krafterna av det mänskliga livet har blivit överflödiga och måste därför avskaf- fas.

Som socialister deltar vi i kamp där människor försöker bryta med kapitalismen och försvara sina intressen. Vi är inga politikerproffs som levererar valfläsk vart fjärde år och sen nöjer oss med det. Att ställa eller inte ställa upp i val är för oss socialister ingen princip – det avgörande är att i praktiken föra en antikapitalistisk linje som gagnar de arbetande och sämst ställda i samhället. Detta kan göras i parlamentariska församlingar men framförallt i den utomparlamentariska kampen.

Internt diskuterar vi erfarenheterna från de rörelser vi deltar i och tar fasta på hur kampen bäst kan föras vidare. Det är det som är grunden för vår organisation – arbetet för att klasskampen ska bli så framgångsrik som möjligt och de socialistiska idéerna få spridning. Vi försöker inte ta över eller pracka våra förslag och erfarenheter på andra. Vi försöker uppmuntra de som kämpar att lära och utvecklas. I rörelsen och i kampen föds det absolut viktigaste: Insikten om att man inte är ensam och att det går att påverka och förändra!
Många av våra medlemmar deltar också i den bredare debatten om vilken väg vänstern bör gå. Genom bl.a. de teoretiska tidskrifterna Röda Rummet och Tidsignal analyserar medlemmar i Socialistiska Partiet samhällets utveckling och vad socialisters svar bör vara på de problem och lösningar vi ställs inför. Det räcker inte bara med ”att göra”, man måste även veta vart man vill och varför. Teori och praktik måste gå hand i hand. Genom Bokförlaget Röda Rummet ger vi ut socialistiska klassiker tillsammans med dagsaktuella analyser och historiska romaner.

Antikapitalism

Socialistiska partiet vill avskaffa kapitalismens fåtalsmakt, där kortsiktig vinst för några få går före allt annat. Vi arbetar för ett socialistiskt samhälle där storföretag, banker och naturresurser ska ägas gemensamt och skötas demokratiskt med hänsyn till de ekologiska ramar naturen ger.

För att genomföra denna ekosocialistiska inriktning måste vi bygga ett samhälle med demokratisk och jämlik självförvaltning utan privilegier eller fallskärmsavtal. Bara en grundlig samhällsomvandling kan lösa planetens ödesfrågor:

 • Den globala uppvärmningen, miljöförstöringen, krigen och den extremt ojämna fördelningen av resurser mellan människor i världen.
 • För att ta några steg mot detta idag krävs det enhet, sammanhållning och kamp för gemensamma intressen mellan alla delar av den moderna arbetarklassen. Fackföreningarna måste vara demokratiska och slåss både för sina medlemmar och för dem som står utan jobb.
 • Vi är feminister, sexism och förtryck av HBTQ-personer måste bekämpas. Vi säger nej till rasism och de imperialistiska krigen för olja och strategisk kontroll.
 • Som den svenska sektionen av Fjärde Internationalen kämpar därför Socialistiska Partiet för uppbygget av ett nytt antikapitalistiskt socialistiskt arbetarparti. Vi har idag avdelningar från Malmö i söder till Umeå i norr.
 • Medlemskap i SP

  Medlem i SP blir du när du valts in av en lokalavdelning och betalat medlemsavgiften. Storleken på medlemsavgiften bestämmer du själv men minimibeloppet är 100:-/ månad, eller 500 kronor i halvåret. För skolelever utan inkomst är avgiften 150:-/halvår. Det bästa och enklaste är om du har en automatisk överföring varje månad till avdelningens konto.

  Det kan se lite olika ut från ort till ort hur man välkomnas till partiet eller väljs in. Inval av medlemmar har vi för att vi dels ska få träffa dig och se vilka förväntningar och tankar du har kring ett medlemskap. Men också för att ge dig möjlighet att innan du blir medlem ta reda på om Socialistiska Partiets politiska uppfattningar och mål överensstämmer med dina. En sådan träff ger dig möjlighet att lära känna och ställa frågor till dina blivande partikamrater.

  Ibland vet den nye medlemmen nästan allt om partiets politik och historia, men ibland kanske personen vet mindre. Då är det SP:s skyldighet att erbjuda dig en grundläggande politisk skolning eller ge dig tips på material att läsa. Som medlem kallas du till avdelningsmöten samt till olika aktiviteter som lokala avdelningar organiserar eller deltar i. Du får också regelbundet medlemstidningen Socialistisk Information där vi debatterar och diskuterar partiets politik och erfarenheter. Lokalt finns också s.k. “mail-listor” för en mer daglig och snabbare kommunikation över Internet.

  Om du inte har möjlighet att vara aktiv medlem i partiet kan du bli “stödmedlem”. Då betalar du in en stödsumma på 50 kronor i månaden, eller 200 kronor i halvåret, och får info om partiets aktiviteter och tidningen Socialistisk Information. Som stödmedlem har du dock inte möjligheten att påverka partiets beslut eller delta i våra formella interna debatter och diskussioner.

  Fjärde internationalen

  Fjärde Internationalen är en världsomfattande socialistisk rörelse som grundades 1938 som en reaktion på den stalinistiska diktaturen i Sovjetunionen.

  De var bara en handfull medlemmar i några få länder, förföljda av såväl fascister som stalinister liksom de ”demokratiska” ländernas polis, som strax innan det andra världskriget samlades för att bilda en ny socialistisk international.

  Trots åtskilliga svårigheter och motgångar genom åren, har Fjärde Internationalen sakta men säkert växt till en världsomfattande rörelse och finns idag i runt 50 länder och samlar 10 000-tusentals i kamp för socialismen. Fjärde Internationalen strävar idag efter att, tillsammans med andra socialistiska radikala strömningar, skapa antikapitalistiska partier för att lösa den nuvarande kapitalistiska krisen på de arbetandes villkor. Kampen och taktiken ser olika ut i olika länder, men vi delar alla samma mål.

  I Amsterdam, Islamabad och Manilla har Fjärde Internationalen skolor dit medlemmar på stipendier kan åka för att utbilda sig politiskt, och där konferenser och ledningsmöten hålls.

  Att vara organiserad i en internationell organisation gör det möjligt att lära och inspireras av varandra, men också att ge varandra stöd.

  Solidaritet utan Gränser

  Solidaritet utan Gränser är en solidaritetsorganisation som startats av Socialistiska Partiet och som genom åren bedrivit stödarbete för Palestina och för jordlösa i Uruguay, informationsarbete om stödprojektet i Uruguay samt om utvecklingen i Latinamerika, samlat in stöd till katastrofdrabbade i Sri Lanka och Pakistan, hjälpt Syriska föräldralösa barn, med mera.

  Veckotidningen internationalen

  Socialistiska Partiets veckotidning Internationalen är partiets viktigaste ansikte utåt. Internationalen erbjuder bl.a. socialistiska artiklar och analyser som förhoppningsvis blir ett stöd för fackföreningsmedlemmar, miljöaktivister och antirasister att se tydligare på vad som händer i omvärlden. Det gäller både det som händer på hemmaplan och i vår värld. Varje medlem i SP förväntas ha en prenumeration på tidningen samt göra vad man kan för att sprida den och värva ytterligare prenumeranter.

  Under de mer än 35 år som Internationalen kommit ut är det läsarnas stöd och uppoffringar som möjliggjort dess existens. Kapitalismens nuvarande kris påminner om krisen från 30-talet. I ett sådant läge används högerns totala kon- troll över media för att vilseleda folk, den högeroffensiven och dess åtstramningspolitik förutsätter människors uppgivenhet och passivitet. Det är just därför en socialistisk press är så viktig.

  Avslutning

  Vi försöker gräva där vi står, och ju fler vi blir, desto fortare kommer vi lyckas gräva den grav som ska bli kapitalismens.

  I våra Grundsatser och i vårt Handlingsprogram, som du kan beställa från oss eller läsa på vår hemsida, presenterar vi våra lösningar på de mest akuta uppgifterna att ta itu med i samhället idag. Vi går också in på vilka lärdomar man kan dra av den socialistiska rörelsens framgångar och bakslag i historien, samt ge vägledning och råd kring hur vi kan ta strid mot klassamhället och påbörja bygget av det samhälle vi kallar socialismen.

  Gå med oss i Socialistiska Partiet och stöd kampen för en framtid att tro på!

  Socialistiska Partiet

  Box 7043
  402 31 Göteborg
  info@socialistiskapartiet.se
  www.socialistiskapartiet.se
  telefon: 0720 283363
  Centralkassa pg 67 81 68 – 6
  Kampfonden pg 3 96 91 – 1

  internationalen

  Box 5073
  121 16 johanneshov
  www.internationalen.se
  intis@internationalen.se
  Telefon: 08 – 31 70 70
  Prenumerera: 031 – 24 15 13

  Bokförlaget röda rummet

  Box 601, 58107 Linköping
  forlag@rodarummet.org
  rodarummet.wordpress.com

  RidSkriften röda rummet

  Box 7043
  402 31 Göteborg
  www.rodarummet.org
  redaktion@rodarummet.org

”Gilla” vårt deltagande i kommunalvalet 2014

SP-Göteborg kommer alltså att ställa upp i kommunalvalet 2014. ”Gilla” gärna vår Facebook-sida för detta!

Första avdelningsmötet för 2014

2014-01-25 15.55.01

SP-Göteborg välkomnar alla medlemmar till 2014 års första avdelningsmöte, den 30:e januari 2014 på partilokalen klockan 18:30. Vi kommer att tala om bla. klimatpolitiken, frågor kring kommunalvalet 2014 och en hel del annat. Väl mött!