månadsarkiv: april 2012

Kom ihåg..

Första maj med Socialistiska Partiet Göteborg, Järntoget kl 12.00

Flygblad i Rannebergen

Flygbladsutdelning och 1 maj-affischering i Rannebergen. Samling lördagen 28/4 kl.13.00 vid spårvagnshållplatsen i Angered centrum. Välkommen att hjälpa till!

Fira! Stå emot! Ställ om!

Socialistiska Partiet är medarrangör och kommer att ordna bokbord. SP:are som medverkar är Lars Henriksson och Andreas Malm:

Inför FN konferensen om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i juni samlas vi till en folkrörelsekonferens 18-20 maj i Göteborg, med en särskild dialogdag 19 maj mellan forskare, aktivister och partier. Målsättningen är att summera, utvärdera och fira 40 år av kamp, stärka dagens och morgondagens miljö- och solidaritetsarbete och bygga allianser för en rättvis omställning.

På fredagen är temat: Vilka är lärdomarna av 40 års kamp för miljö och solidaritet? Workshops och seminarier om den globala rättviserörelsen, trädkramarna, EU motstånd, klimaträttviserörelsen, Agenda21 med mera. Med deltagare från Brasilien, Sverige, Finland och Danmark.

På lördagen ordnas En dialog mellan forskare, aktivister och partier om frågorna; Vadå grön ekonomi? och Rättvis omställning men hur? Med bl a Sara Karlsson, s, Helena Leander, mp, Gunillla Olsson, professor, Björn Forsberg, tillväxt- och omställningsdebattör, och Andreas Malm, journalist. Även med representanter för övriga partier och ungdomsförbund.

På söndagen är temat: Vad gör vi för att lösa klimat-, miljö- och samhällsproblemen idag och imorgon? Workshops om bl a systemförändring inte klimatförändring, lokal omställning, klimatnätverket i Göteborg, Occupyrörelsen, gemensam välfärd, tågupproret. Deltagare är bl a Lars Henriksson, volvoarbetare, Stig Broqvist, Jordens Vänner, Torgny Östling, NOrdBruk, Carmen Blanco, Latinamerikagrupperna, och Hillevi Helmfrid, Omställningsrörelsen.

Rörelsekonferensen 18 och 20 maj ordnas hos Studiefrämjandet, Falkgatan 7 vid Redbergsplatsen, och Dialogdagen 19 maj sker på Institutet för Globala studier, Seminariegatan 1 nära Linnéplatsen.

Socialistisk kongressappell

”Internationalen är här”, lär landshövding Curry Treffenberg ha utropat, när han såg en röd fana vid den första stora organiserade arbetarstrejken i Sundsvall 1879. Det kanske var en överdriven ond farhåga från denne överklassrepresentant, men strejken förebådade det som komma skulle; arbetarrörelsens stora uppmarsch och organisering som politisk kraft kring förra sekelskiftet. Idag representerar det lilla Socialistiska Partiet i Sverige som går till kongress kommande helg en sådan förhoppningens röda fana. Rätt liten och ensam vajar den där, men som en påminnelse om att ute i världen kämpar en international, den fjärde, och att denna internationella revolutionära rörelse också har en representant i vårt land. En representant som är fattig på pengar, men rik på erfarenheterna från arbetarrörelsens globala kamp.

Internationalen är här! Och den står för det som arbetarrörelsen från början representerade, nämligen önskan och viljan till en grundläggande samhällsförändring, kapitalismens avlösning genom kollektivisering av produktionsmedlen och en gemensamt planerad ekonomi, dvs den demokratiska socialismens genomförande. Detta mål, som var så självklart i rörelsens barndom, har av dagens socialdemokrati förpassats till historiens skräphög. Socialdemokratin är idag en byråkratisk maskin, väl inlemmad i kapitalismen, oförmögen att ens försvara de reformer man själv genomdrev under trycket från 60- och 70-talens vänstervåg och vilda arbetarstrejker. Vänsterpartiet har fjärmat sig från sitt tidigare beroende av de stalinistiska östdiktaturerna, men har istället blivit ett försiktigt reformistiskt parti, som nämner socialismen vid högtidliga tillfällen, men som saknar ett revolutionärt perspektiv på framtiden. Partiet har gjort de små stegens perspektivlöshet till sin ledstjärna och låtit det parlamentariska arbetet i kommunala nämnder och regeringssamverkan med socialdemokratin på riksplanet bli riktmärken för partiets verksamhet.

Både nationellt och globalt går vi mot hårdare tider med en krisande kapitalism och ökat behov av arbetarkamp och socialistisk organisering. Till helgen samlas Socialistiska Partiet till sin 24:e kongress. Debatterna kommer att handla om ett krisprogram för arbetarrörelsen och uppgifterna i det socialistiska organisationsbygget. Nu är hög tid att ansluta sig till det uppbygget. Socialistiska Partiet och världsorganisationen Fjärde Internationalen behöver ditt stöd för att bygga ett vänsteralternativ som säger klart nej till kapitalism och öppet förklarar socialismen som sitt direkta mål. Kom med i Socialistiska Partiet – för ett revolutionärt och demokratiskt socialistiskt alternativ!

Stöd kongressinsamlingen! PG 39 69 1 – 1

Socialisterna håller avdelningsmöte

Avdelningsmöte för alla medlemmar om den kommande kongressen i Göteborg och 1 maj. Torsdagen 12 april kl.18.30 på partilokalen. Välkomna! Avdelningsstyrelsen.

Flygblad i Backa

Flygbladsutdelning och affischering på Hisingen. Samling söndagen 8/4 kl.17.30 på Selma Lagerlöfs Torg. Välkommen att hjälpa till!

Socialistiskt Första Maj 2012

Trygghet för alla – Inga nazister i Kortedala!

Göteborg 6 april kl. 12.30

Trygghet för alla – Inga nazister i Kortedala!

Bakgrund: För snart två veckor sedan blev en 61-årig man misshandlad på Kortedala Torg av flera ungdomar. Mannen fick livshotande skador och vårdas nu på sjukhus. Sex av pojkarna är nu anhållna för försök till mord. Det fanns flera vittnen till händelsen som skedde mitt på dagen.

Eftersom de anhållna inte är några blonda blåögda ungdomar har nationaldemokraterna (ND) tagit tillfället i akt att sprida sin hat propaganda genom att försöka anordna ett torgmöte på lördag, en manifestation med ett budskap vars syfte är att splittra alla oss som vill leva tillsammans i ett tryggt samhälle.

Nationaldemokraterna är ett litet livlöst parti som knappt har några medlemmar i Göteborg, länk till deras
hemsida.

Vi vet att problem i samhället inte beror på att människor har olika religion eller olika bakgrund och vi kommer inte låta nationaldemokraterna ha sitt torgmöte ifred utan störa dom och visa att de inte är välkomna att vistas i solen.

Bjud in alla du känner – För ett tryggt Kortedala – för alla!

//Nazifritt Kortedala.

Kortedala Torg, framför Folkets Hus/Biblioteket 12.30 på Långfredagen.