Kategoriarkiv: Solidaritet

Till minne av Per-Erik Wentus 1944-2022

PER-ERIK WENTUS TILL MINNE (1944-2022).

KOSMOPOLIT, INTERNATIONALIST, ARBETARINTELLEKTUELL

Vännen och kamraten Per-Erik Wentus avled i Antwerpen 14 maj, men har först nyligen kommit till min och andras kännedom.

Per-Erik Wentus blev 78 år. Var politiskt och fackligt aktiv på Volvo, och även aktiv flera år i Facklig Opposition på TC-Slutmonteringen, Torslandaverken Volvo. Han var avdelningssekreterare i vänstersocialistiska Socialistiska Partiet-Göteborg, ca 1981-82.

Per-Erik var finlandssvensk från Kokkola/ Gamlakarleby i Österbotten, Finland, och var född 3 mars 1944 under ”fortsättningskriget” i Finland. Han arbetade flera år på varven i Göteborg efter att ha utvandrat till Göteborg och Sverige.

P-E utbildade sig till maskiningenjör och hade en sjöingenjörsexamen. Arbetade flera år under sitt brokiga liv till sjöss som maskiningenjör. Ett yrke ”Perka” återgick till efter åren på Volvo och som avdelningssekreterare i SP-Gbg.

P-E blev också historiker på Göteborgs universitet, där han under flera år bedrev doktorandstudier.En bit in på 90-talet och framåt hade P-E dubbel bosättning, och pendlade mellan Antwerpen i Belgien och Göteborg. Språkbegåvad kom Perka att behärska flamländska utmärkt.

P-E gjorde mängder med översättningar av artiklar på engelska och andra språk under en lång rad av år, till vänstertidningar och vänstersajter på internet mm. Under flera år hade Perka t.o.m. en matspalt i veckotidningen ”Internationalen”!

Som facklig agitator var Perka väldigt effektiv och vägvinnande. Något som var uppenbart under åren på Volvo. Men han var samtidigt en tydlig arbetarintellektuell, och väldigt beläst.
Med sin starka personlighet var han mycket färgstark och gjorde starkt avtryck, och kunde ofta ses som kontroversiell pga sina bestämda uppfattningar i olika frågor. Han var så att säga av den inopportuna typen, och lämnade få, om någon oberörd.

Men bakom den råbarkade och finskt kärva ytan fanns en mycket engagerad, hängiven, omtänksam och varm själ. Inställsamhet, anpasslighet och smicker var dock knappast Perkas ledstjärna för att navigera sig fram i livet. Mer än en vän och kamrat fick säkert en och annan avhyvling för även något smärre tillkortakommande; något som knappast renderade Perka ”popularitetspoäng”. PR för att marknadsföra sig själv var knappast Perkas ”bransch”.

När jag tänker på Perka får jag ofta associationer till den franska provokations- och råttcirkuskgruppen ”Cirque Alligre” från 80-talet, som mitt under rusningstid kunde stå med en oxpiska framför me’tro-uppgångar i Paris så att folk skingrades i panik.. Deras inställning, liksom Perkas, var att en ”smäll på käften” visade att man brydde sig om personen ifråga. För vad kan vara värre än att bli behandlad som luft?

Nu var Perka fullständigt ointresserad av avantgardistisk kultur och teater. Nej, kulturellt var han väldigt traditionell. Han gillade i första hand finsk tango, och på senare år även flamländsk schlagermusik som spelades på pubar och krogar.

Perka levde vid växelboendet i Antwerpen ihop med en partner som för ett par år se’n insjuknande i ALS, och som avled för ca 1,5-2 år se’n; något som tog Perka väldigt hårt. Detta gav P-E tydligt uttryck åt i den sista kommunikationen och kontakten jag hade med honom.

Perka hade själv sett döden i vitögat då han för ca 15 år se’n drabbades av stroke och cancer. Det var ett flertal olika cancerformer han drabbades av, och det kan inte betraktas som annat än ett medicinskt mirakel att han lyckades överleva de behandlingar och omfattande operationer han tvingades utstå. Han fick några ytterligare, förhoppningsvis fina och givande år…

Men även som litet barn var Perka allvarligt sjuk, och låg på lasarett. Han berättade en episod strax efter krigsslutet 1945, då en man strax intill på samma sal på lasarettet han som liten grabb låg,helt plötsligt rullade av sängen på golvet, avliden…

Så nog hade han fått uppleva ett och annat, och fått gå livets hårda skola.
Perka var en uppskattad gäst hemma hos mig/oss, och också av barnen med sin ofta grovkorniga humor. Duktig på att laga mat var han också. Välsmakande älggryta var något han gärna tillagade. En arbetskamrat till Perka på Volvo, och som jag lärde känna på helt andra vägar, berättade att Perka hade gett honom knuffen och rådet att plugga eftersom han tydligt enligt Perka hade ”läshuvud”. Ett antal år senare disputerade han i Kemi på Chalmers Tekniska Högskola..

Många deviser och visdomsord hade han som etsade sig fast: ”Varje årstid har sin grönsak”, ”Tanke och handling är samma sak”, och många fler. Någon gång i början av 80-talet fick jag höra ett samtal då Perka ringde hem till släktingar i Kokkola/Gamlakarleby i Österbotten, Finland. Det var en helt obegriplig ”rotvälska”, en väldigt ålderdomlig form av dialektal svenska som han då samtalade på. Detta visade tydligt att Perka var djupt rotad i den finlandssvenska myllan, i den österbottniska kustmiljön.

Men livet som utvandrare, invandrare, livet till sjöss, bostadsort på olika håll i Europa och världen, formade Perka till en sann, kosmopolit och internationalist. Han förkroppsligade själv övertydligt att ”arbetarklassen har inget fädernesland”..

Vi vandrar runt ett kort tag på denna lilla planet. Perka var ett typexempel på en som oegennyttigt utan tanke på karriär, flärd och egen vinning, arbetade för en mer rättvis, human och jämlik värld. För detta gav han sig i kast med liv och lust, och stort engagemang.
Vila i frid käre Perka, vän och kamrat!

För deltagande i sorgen, samt intresseanmälan till minnesstund som kommer äga rum i augusti, är det väl lämpligast att skicka SMS m.hj.a. telefonnumret till systerdottern Britt-Marie Brinkmo (Tel.: +46702032244).

För att samordna oss, de som vill och har möjlighet, går det bra att höra av sig till mig via Messenger (har inte fått reda på datum än för minnesstunden).

Mikael Enström

Kanyler till Kuba!

Socialistisk Politik i Göteborg hjälper Svensk-kubanska vänskapsföreningen i deras insamling för fler kanyler till Kubas pandeminekämpning. Kubas vaccineringskampanj mot Covid 19 har hittills varit mycket framgångsrik, men som en konsekvens av framförallt USA:s snart 60-åriga handelsblockad så behövs fortsatt solidariskt stöd från människor över hela värden! Varje insamlad krona bekostar en kanyl! Sätt in ditt bidrag på PG 721901-7 (Socialistisk Politik Göteborg) och märk insättningen ”Kuba” – så gör vi en redovisning 25/7 av hur mycket pengar som har kommit in och för över de till Svensk-Kubanskas nationella insamling. Tack på förhand!

8 mars

Nej till all sexuell exploatering!

På internationella kvinnodagen, 8 mars, samlas vi i Bältespännarparken kl. 15.00 för att sedan gå i ett demonstrationståg under parollen ”Nej till all sexuell exploatering!”. Vi avslutar med tal på Järntorget.

Rätten till sin egen kropp har länge varit ett feministiskt krav, trots att det är något som borde vara självklart. På kapitalismens marknad är allt till salu. Lägg på det könsmaktsordningens objektifiering och sexualisering av kvinnors kroppar och du får ett samhälle där kapitalister tar sig rätten att tjäna pengar på kvinnors lidande. Svenska turister som köper sex på semestern, högt uppsatta chefer som exploaterar minderåriga, män i alla åldrar och samhällsgrupper som tar sig rätten att köpa kvinnors kroppar för sin egen njutning. Det är ett system där rasifierade exotifieras och transpersoner fetischeras. Där papperslösa tvingas in i prostitution genom trafficking och fattigdom. Vissa menar att det borde vara varje människas frihet att själva bestämma om man till exempel vill sälja sex eller inte, men i kapitalismen är denna frihet endast en illusion. Så länge vi lever i ett ekonomiskt system där allt är till salu och där du måste arbeta för att överleva, så länge det finns en marknad där kroppar kan köpas och säljas så kommer speciellt utsatta, som unga tjejer, transpersoner som blivit övergivna av sina familjer, papperslösa och kvinnor i fattigdom, tvingas in i prostitution och trafficking.

Den senaste tiden har vi sett allt fler antifeministiska röster höjas och ta plats i debatten. Röster som propagerar för surrogatmödraskap och som vill få prostitution att framstå som vilket arbete som helst. Fortfarande tillåts strippklubbar fortsätta bedriva sin verksamhet, bara på Andra Långgatan finns det två stycken. All form av sexuell exploatering är skadlig. Kvinnors kroppar görs till objekt, som förväntas vara alltid tillgängliga, alltid till salu. Samtidigt som kapitalister fortsätter tjäna pengar på sexism och objektifiering av kvinnors kroppar, leder detta system till att kvinnor världen över mördas och våldtas varje dag. Detta måste få ett slut. Det är dags att vi höjer våra röster, vi kräver ett stopp av all form av sexuell exploatering. Vi kräver mer pengar till kvinno- och tjejjourer, till deras ovärderliga arbete med att bland annat ta hand om de som lyckas ta sig ur prostitution. Vi kräver också mer stöd till kvinnor i prostitution som inte är villkorat, att mer resurser läggs på att torskar och förövare lagförs och att samhället ska trygga att ingen behöver sälja sex som sista utväg.

Arrangörer: Nätverket för internationella kvinnodagen

Ung Vänster Göteborg och Bohuslän
Vänsterpartiet Göteborg
Syndikalistiska Ungdomsförbundet
Rojavakommittéerna
Kurdiska Kvinnor för Integration
Ta natten tillbaka
Proletärfeminister i Göteborg
Allt åt alla Göteborg
Framåt Kamrater

Bältesspännarparken, kl.15.00

SP kommer dela ut veckotidningen Internationalen.

 

Uttalande till stöd för den avsatta regionstyrelsen i Västra Sverige

Uttalande till stöd för den avsatta regionstyrelsen i Västra Sverige:

Första punkten i Hyresgästföreningens stadgar lyder ”Hyresgästföreningen är en ideell förening som kämpar för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad” och ”att bostaden är en del av de mänskliga rättigheterna”.
Hyresgästföreningens bostadspolitiska program för Göteborg fastställer att boendet i Göteborgs stad är segregerat och att segregationen framförallt är ett resultat av skillnader i inkomster, förmögenheter och utbildningsnivå samt etnisk tillhörighet.

Hyresgästföreningen skriver på sin hemsida följande om regeringens bostadspolitik: ”Hyresgästföreningen ställer sig mycket kritiska till Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet lista med reformförslag. Ett mycket kontroversiellt och illa berett förslag. Vi behöver inte flera hyresrätter med högre hyror utan fler hyreslägenheter med rimligare hyror.”

Kommuner skall sträva mot att bryta boendesegregering och erbjuda alla människor säkert och ekonomiskt hållbart boende. Hemmet är en grundsten i tillvaron. Det är platsen där vi återhämtar oss, äter, uppfostrar barn, vårdar relationer, städar, älskar och gör upp semester- och framtidsplaner.

Kristofer Lundberg, som ledare för Hyresgästföreningen i region Västra Sverige, kämpar aktivt för att förverkliga ett samhälle där dagens och morgondagens hyresgäster har möjlighet att skapa sig ett eget hem. En trygg plats omgärdad av justa spelregler och rimliga villkor.

I dessa marknadstider och med regeringens föreslagna bostadspolitik som utgår från marknadslösningar är det tacksamt att ha en ledare som aktivt kämpar för ökat inflytande över den egna bostaden och över den gemensamma hemmiljön.

Vi står bakom Kristofer Lundberg och fördömer Hyresgästföreningens kuppartade avsättning av honom och regionstyrelsen! Vi säger nej till regeringens och stadens marknadsanpassning av våra boenden! Vi säger nej till marknadshyror!

Carolina Hultgren
Anita Blixt
Roger Hultgren
Magnus Johansson
Medlemmar i Socialistisk Politik i Göteborg

 

Uttalande: Stoppa utvisningarna av de sudanesiska flyktingarna!

Stoppa utvisningarna av de sudanesiska flyktingarna!

I skrivande stund har protesterna på Gustav Adolfs torg mot utvisningarna av 24 flyktingar till Sudan pågått i 54 dagar. Den politiska situationen och rättsäkerheten i Sudan är fortfarande instabil och så sent som i april i år dödades över 100 fredliga demonstranter i en massaker utförd av den dåvarande militära befälhavaren Burhan och Janjwaweed-ledaren Hemedti. Detta är bara ett exempel på den repression och politiska osäkerhet som råder i Sudan för människor som kämpar för demokrati och rättvisa. Politisk flyktingar från Sudan riskerar sina liv om de tvingas tillbaka till Sudan. Vi medlemmar i Socialistisk Politik kräver att utvisningarna av de sudanesiska flyktingarna stoppas och att den svenska regeringen visar prov på humanism och medmänsklighet.

Den som flyr har inget val, ingen människa är illegal!

Styrelsen för Socialistisk Politik i Göteborg 191030

Solidaritet med det chilenska folket!

En protest mot Chiles president Pinera och hans repression mot det chilenska folket genomfördes idag utanför Chiles konsulat i göteborg. Den chilenska staten har bland annat infört undantagstillstånd och satt i säkerhetsstyrkor mot folkets demonstrationer mot höjningen av avgifterna i kollektivtrafiken.

SP: Stoppa Turkiets krigsplaner mot Rojava!

För några dagar sedan gav Trump-administrationen besked om att USA inte kommer att motsätta sig en turkisk invasion av Rojava. Amerikanska soldater som finns i området kommer att dra sig tillbaka och därmed ge Turkiet grönt ljus.

Det är de syriska kurderna – i samarbete med araber och assyrier i den väpnade fronten SDF – som gått i spetsen i kampen mot IS med understöd av USA. Det är främst SDF som vi har att tacka för att IS idag är militärt besegrat.

Erdogans Turkiet har dock inte med blida ögon sett på hur den självstyrande regionen Rojava växt fram, ytterst oroat av att det är en inspirationskälla för kurdernas kamp för sina rättigheter i själva Turkiet, precis som med PKK har man terroriststämplat Rojavas styre. Sedan tidigare har man också ockuperat Afrin, en av Rojavas kantoner, med en flyktingvåg och svåra mänskliga lidanden som följd.

Det finns ingen anledning att idealisera styret i Rojava eller dess allianspolitik, vare sig med Trumps USA, Putins Ryssland eller Assad-regimen i Syrien. Likväl måste nu all kraft läggas på att stoppa det turkiska försöket att krossa Rojava

Det som nu behövs är en allomfattande global solidaritet med Rojava, att Erdogan på alla vis blir varse att ett krig skulle bli kostsamt för Turkiet. Den svenska regeringen säger sig att man med oro ser på utvecklingen och manar till besinning, men bara ord räcker inte. Vi kräver handling från regeringens sida.

Stoppa omedelbart all vapenexport till Turkiet!

Verka inom EU för att allt ekonomiskt stöd till Turkiet ska upphöra!

Ge direkt humanitärt stöd till Rojava!

Socialistisk Politik

9 oktober 2019

Röd bio: Svarta nejlikan

Socialistiska Partiet i Göteborg bjuder in till visning av filmen Svarta Nejlikan (2007, 1 h 35 min). Tanken är att vi med jämna mellanrum under hösten och vintern skall visa bra politisk film med olika teman som vi tycker är värda att uppmärksamma.

Svarta Nejlikan handlar om hur den svenske ambassadören Harald Edelstam agerade under militärkuppen i Chile 1973, då han genom att erbjuda fri lejd och politisk asyl i Sverige lyckades rädda livet undan diktaturen på över 1 500 förföljda chilenare och andra latinamerikaner.

Filmen är regisserad av Ulf Hultberg och Harald Edelstam spelas av Michael Nyqvist.

Innan visningen presenteras filmen och Harald Edelstams gärning och efteråt finns det möjlighet till diskussion och frågor.

Gratis inträde och fika serveras.

Ingång via dörren under trappan till Hagabion, lokalen ligger två trappor upp och det finns tillgång till hiss.

Arr. Socialistiska Partiet i Göteborg

Välkomna!

Söndagen 6/10 kl.16.00-18.30, Viktoriahuset

1 maj – socialistiskt hopp och kamp

Första maj – för socialistiskt hopp och kamp

Årets förstamajdag äger rum i den internationella skuggan av högerreaktionär frammarsch, krig, terrordåd och klimatkris. Det är lätt att förtvivla.

Men samtidigt lyser strimmor av hopp från miljontals ungas globala klimatkamp, kvinnornas världsrevolution och alla outsläckliga försök att med näbbar och klor försvara attackerade välfärdssystem eller erövra nya. Liksom av facklig arbetarkamp till försvar och erövring av arbetets värde och rättigheter, från Trumps USA över EU:s marknadsutpressning till världshistoriens största strejker i Indien.

Även här hemma har hamnarbetare kämpat sig till avtalsrätt, skolungdom masstrejkat för klimatet, personal och brukare försvarat och ockuperat för gemensam välfärd.

Tusentals och miljoner människor strävar i vardag och öppen kamp att värna mänsklig solidaritet, jämlika villkor och gemensamt ansvar för samhälle och klimat.

Istället för att förblindas av mörkret samlas vi på första maj över hela jorden för det ljusa hoppet i människans skaparkraft och gemensamma styrka att förflytta berg och erövra världar.

För det hoppet står den globala socialistiska rörelse som gång på gång trängt tillbaka de mest övermäktiga motståndare, försvagats, besegrats och även korrumperats – för att återfödas och växa till ny kraft och insikt.

Där är vi åter idag – och samlar de nya krafterna till försvar av allt vad arbetarrörelse och social rättvisekamp vann under tidigare perioder: gemensam välfärd, demokratiska och fackliga rättigheter, jämlikhetsreformer… Och till genombrott för det nya, bortom kapitalistiskt profitsystem, förkvävande nationalism, flyktinghat och skövling av människa och miljö.

Global solidaritet mot imperialism, terror och klimatförstörelse.

Försvar av strejkrätt, välfärd, asylrätt och jämlikhet.

Klimatansvar, demokrati och socialism

Socialistiska Partiet 

Skänk en 1 maj-gåva!

En för alla, alla för en! Hjälp SP/Gbg att genomföra vårt 1 maj-möte på Järntorget på bästa vis genom att skänka en ekonomisk gåva. Affischer skall tryckas, PA-anläggning skall hyras och övriga kostnader skall förstås betalas. Sätt in en solidarisk slant på PG 721901-7 (Socialistiska Partiet Göteborg), märk insättningen ”1 maj”. Tack på förhand hälsar Avdelningsstyrelsen!