månadsarkiv: juli 2021

Kanyler till Kuba!

Socialistisk Politik i Göteborg hjälper Svensk-kubanska vänskapsföreningen i deras insamling för fler kanyler till Kubas pandeminekämpning. Kubas vaccineringskampanj mot Covid 19 har hittills varit mycket framgångsrik, men som en konsekvens av framförallt USA:s snart 60-åriga handelsblockad så behövs fortsatt solidariskt stöd från människor över hela värden! Varje insamlad krona bekostar en kanyl! Sätt in ditt bidrag på PG 721901-7 (Socialistisk Politik Göteborg) och märk insättningen ”Kuba” – så gör vi en redovisning 25/7 av hur mycket pengar som har kommit in och för över de till Svensk-Kubanskas nationella insamling. Tack på förhand!

Uttalande: Stöd lagerarbetarna på Zalando!


Stöd lagerarbetarna på Zalando!

Socialistisk Politik i Göteborg stödjer till fullo lagerarbetarnas kamp för bättre arbetsvillkor på Zalandos lager i Brunna i norra Stockholm.

Vi har alla i media under senare tid kunnat läsa om de ovärdiga arbetsförhållanden som de ca 400 lagerarbetarna på Zalandos lager i norra Stockholm tvingas arbeta under. Zalandos lager drivs av bemanningsföretaget Ingram Micro som har kollektivavtal med Transportarbetarförbundet. Där exempelvis de anställda inte får sitta ner, prata med varandra, föräldrar inte kan bli nådda med mobiltelefon av sina barn samt övervakning och trakasserier från arbetsköparen. Facklig kamp och kollektiv solidaritet har lönat sig tidigare för de anställda på Zalandos lager i Brunna. Tack vare denna kollektiva kamp har de kämpat sig till rättigheter som fler toaletter, mikropauser och rätten att få tala sitt modersmål på arbetsplatsen som företaget tidigare förbjöd. Kamp lönar sig alltid och vi lyckönskar de anställda i deras fortsatta solidariska arbete för människovärdiga arbetsvillkor!

Vi uppmanar arbetsköparen att gå till mötes med de krav som Zalandoarbetarna kräver:

Fackliga möten på arbetstid
Att få utse egna arbetsplats- och skyddsombud
Att ingen skall behöva ha samtal med sin chef ensam
Att föräldrar skall få ha mobiltelefon
Att arbetsstationer förses med stolar
Att få ha en egen anslagstavla för facklig information

Styrelsen för Socialistisk Politik i Göteborg 210710

Anita Blixt
Carolina Hultgren
Roger Hultgren
Mattis Jensen
Magnus Johansson