månadsarkiv: februari 2012

Återskapande av Russelltribunalen om Israels apartheid

Onsdag 29/2, 18:00-20:00
Humanisten Stora Hörsalen Renströmsgatan 6
Göteborg

ÅTERSKAPANDE AV RUSSELLTRIBUNALEN OM ISRAELS APARTHEID

November 2011 i Sydafrika. Efter att ha hört vittnen och folkrättsexperter från bland annat Palestina, Israel, och Sydafrika, avkunnade juryn sitt domslut:
“Tribunalen finner att Israel utsätter palestinska folket [varhelst de bor] för en institutionaliserad regim av herravälde vilken utgör apartheid såsom definierad i internationell rätt.”

29/2 berättar följande experter om tribunalen, Sydafrikas apartheid, Israels apartheid, och internationell rätt. Video med vittnesmål visas. På engelska.

ABIR KOPTY Palestinsk medborgare i Israel. Aktiv i kvinnorörelsen (tex Coalition of Women for Peace) och Mossawa Advocacy Center for Arab Citizens of Israel.

MICHAEL MANSFIELD Jurymedlem vid tribunalen. Storbrittaniens mest kända advokat och professor i juridik. Juridisk observatör på ockuperade palestinska området.

SALIM VALLY Närvarade vid tribunalen. Sydafrikansk anti-apartheid veteran och akademiker. Aktiv i fack och Palestine Solidarity Committee in South Africa.

Liksom Russelltribunalen om Vietnam (1966) och Latinamerika (1974) är domslutet rådgivande. Juryn utgjordes av Michael Mansfield, Alice Walker, Stéphane Hessell, Ronnie Kasrils, Mairead Maguire, José Pallin, Cynthia McKinney, Yasmin Sooka, och Aminata Traoré. Vittnesmål gavs av bland andra Desmond Tutu, Jeff Halper, Haneen Zoabi, Lea Tsemel, John Dugard, och Zwelinzima Vavi.

Arrangörer: Isolera Israel, Emmaus Björkå, International Solidarity Movement, Palestinska Huset, Grupp 194, Palestinagrupperna i Sverige, Bokkafé Vulgo, Ofog Göteborg, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Svenska Palestinakommittén, Queers Against Pinkwashing, IKFF Göteborg, Socialistiska Partiet, Ung Vänster Göteborg, Vänsterns Studentförbund Göteborg, Gröna Studenter, m.fl.

Hur bör vi minnas Trotskij?

– Zastreli! Zastreli! Skjut! Skjut!

Leo Trotskij under inbördekriget

Leo Trotskij under inbördekriget

Historikern Håkan Blomqvist gör en snabb svepande rörelse med armen och det går rysningar genom kroppen och lokalen i Göteborg där jag, tillsammans med femtio andra, befinner mig. Han citerar Trotskij, en av förra seklets mest hatade och älskade politiska figurer, som var överbefälhavare för de röda trupperna under det inbördeskrig som bröt ut i Ryssland efter oktoberrevolutionen 1917. I sin skrift Kommunismen och terrorn hade Trotskij under de här åren visat ett ansikte som kanske inte ens han själv kunnat föreställa sig bara några år tidigare. Han som blev vald till ordförande för arbetarrådet i Petrograd under den första revolutionen 1905. Han som fått namnet ”Pennan” på grund av sin litterära talang och outtröttliga agitation bland de ryska massorna. Nu stod ”Pennan” i ett svart pansartåg och skrev order om omedelbara avrättningar. “Zastreli! Zastreli!” Om solen bara lyser på borgerligheten ska vi släcka den!

Är det så vi ska minnas denne ledare för den första segrande socialistiska revolutionen? Ja, tyvärr, menar Blomqvist. Det måste vi. Det råder ingen tvekan om att de metoder Trotskij och bolsjevikerna använde beredde väg för det som senare kom att bli stalinismen. Men det finns andra delar av Trotskij som vi också måste minnas. Inte så att vi ska sitta och läsa hans texter som en religiös försöker tolka den helige skrift, vilket fallet delvis var under det 70-tal då den unge Håkan Blomqvist fick sitt trotskistiska uppvaknande. Trotskijs texter, precis som alla “klassiker”, måste läsas med kritiska ögon.

Trotskijs främsta bidrag till dagens revolutionärer är inte hans järnhårda nypor under inbördeskriget, utan de delar han utvecklade innan och efter att krigets logik tvingat revolutionen att militariseras. Här finner vi hans fokus på arbetarklassens självorganisering. Att arbetarklassen måste vara sin egen – fri från andra klassers inflytande. Här är Trotskijs poängterande av enhetsfronten avgörande, och som skulle kunnat vara en framkomlig väg för att stoppa den fascistiska utvecklingen i Europa på 30-talet. En front som är baserad på klassintressen och klassautonomi istället för att som sekteristen stänga in sig i sin egen grupp. Men också, så klart, Trotskijs teori om den permanenta revolutionen som idag är hyperaktuell tack vare de revolutionära strider som inleddes i nordafrika för drygt ett år sedan. Att revolutioner hela tiden måste fördjupas, och att en socialism fri från förtryck och nöd är omöjlig att bygga utan att den sprids och därmed kan utnyttja en internationell arbetsdelning, såsom kapitalismen idag hämtar miljontals komponenter till sina produkter från världens alla hörn. Denna internationella socialism står inför svårigheter som Trotskij och bolsjevikerna inte kunnat föreställa sig. För dem var tillväxten en motor mot kommunism. För dagens socialister är tillväxten ett av de mest akuta hoten mot mänsklighetens överlevnad, en insikt socialister måste tillföra alla de lärdomar vi genom åren samlat på oss. För vad det handlar om till syvende och sist är, med Trotskijs ord, följande:

”Livet är underbart. Må de framtida generationerna rensa det från all ondska, allt förtryck och allt våld, och njuta av dess rikedom. “

För att detta ska bli verklighet måste vi enligt Blomqvist idag hjälpas åt oavsett vilken grupp eller tradition vi råkar tillhöra. ”Så fort vi kan gå tillsammans så måste vi göra det”.

Inlägget har tidigare publicerats på vår syskonblog Röda Lund.

Kallelse till avdelningsmöte den 3:e mars

SP-Göteborg kallar alla medlemmar till avdelningsmöte lördagen den 3 mars kl.13.00 på partilokalen. Kongressen, 8-mars och partikampanjen står bland annat på dagordningen. Välkomna!

Kom med i kampen för socialismen

SOCIALISM! SOLIDARITET! MOTSTÅND! DEMONSTRATIONER! FEMINISM! KLASSKAMP! INTERNATIONALISM! DEBATT!

Kom med i kampen för socialismen! Socialistiska Partiet kämpar för att ersätta dagens fåtalsvälde med de arbetande människoskornas eget styre. Marknadsdiktaturen skall ersättas med en planerad hushållning där alla garanteras arbete och trygga levnadsvillkor.

Du behövs nu!
Organisera dig i Socialistiska Partiet och Ungsocialisterna!
Hör av dig!

gbg@socialistiskapartiet.se
031-24 15 13
0738-732 480

Stöd SP/GBG ekonomiskt

Upp till kamp! 72 19 01 – 7 är PG om du vill stödja göteborgskamraternas verksamhet för en rödare stad. Flygblad, offentliga möten och 1 maj är bara några av de aktiviteter som är på gång under vintern och våren. Stort som litet bidrag tas tacksamt emot. Tack på förhand.