månadsarkiv: januari 2013

Syrienbulletinen

SYRIENBULLETINEN NR. 1 ÄR FÄRDIG FÖR TRYCK! 16 sidor blankt fyrfärgstryck med bra text för läsare av olika ålder, Faraj Bayrakdardikter och bilder varvat med fakta och argument. Till den demokratiska revolutionens försvar. Bakom tidningen står bland annat medlemmar i Socialistiska Partiet och oberoende.

Nu fattas bara 8500 kronor att trycka den med. HJÄLP OSS MED DET!

Sätt in en stor eller liten slant på ”Solidaritet utan gränser” Pg 131 84 87 – 4. Märk insättningen ”Syrienbulletinen”. Överskottet går till LCC:s barnverksamhet i Syrien.

Beställ socialisternas krismanifest

Våren 2012 antog Socialistiska Partiets 24:e kongress ett Krismanifest som diskuterats allt sedan den antikapitalistiska konferensen i Malmö i januari samma år. Nu kan du beställa det antagna manifestet med förhoppning om att ge det ytterligare spridning via intis@internationalen.se eller 08-31 70 70.

Den här texten är skriven mitt uppe i en av de allvarligaste kriserna det kapitalistiska systemet upplevt. Förhoppningen är att texten ska stimulera till debatt och nya perspektiv och – framförallt – till gemensamma forum och ansträngningar att återskapa handlings- och offensivkraften i arbetarrörelsen och vänstern i bred mening. Meningen är inte att utforma ett allomfattande program som täcker in alla viktiga frågor av betydelse i dagenssamhälle – utan att rikta blicken mot den pågående kapitalistiska systemkrisen och föreslå åtgärder kring några centrala teman.

Fokus i texten ligger på samhällsekonomiska frågor och syftar till att visa på en framkomlig väg för svensk arbetarrörelse i motsättning till den nyliberala politik som blivit härskande religion i riksdag och regering. Vi i Socialistiska Partiet inbjuder alla socialister över organisationsgränserna att bidra med sina erfarenheter och ståndpunkter. Låt oss tillsammans finna vägarna, språket och svaren somkan återsamla krafterna för motoffensiven.

Socialistiska Partiet

Årets första avdelningsmöte

Styrelsen hälsar alla medlemmar till årets första avdelningsmöte:

Torsdagen 17 januari, kl. 18.30 på partilokalen.

Ur dagordningen: medlemsinval, vårens verksamhet och rapport från nätverket Rädda Pennygångens arbete.

Välkomna!

Beställ affischer

Beställ affischer från veckotidningen Internationalen och Socialistiska Partiet. Internationalen – din röst sedan 1971, Ett socialistiskt program för arbetare och ungdomar och Vi tar kamp mot klassamhället! Gör en insats och gör skillnad på din ort. Endast porto. Kontakta gbg@socialistiskapartiet.se