månadsarkiv: oktober 2012

SP Göteborg bjuder in V i Göteborg till öppet möte

Efter den intressanta debatten i ETC Göteborg mellan medlemmar i SP Göteborg och medlemmar i Vänsterpartiet vill SP Göteborg nu bjuda in till ett möte med diskussion kring lokala frågor och lokal politisk taktik i ljuset av de omfattande nedskärningarna av den allmänna välfärden som planeras i Göteborg.

Här följer brevet som SP Göteborg skickat till Vänsterpartiet i Göteborg:

Kamrater!

Vi inom Socialistiska Partiet i Göteborg tycker att den debatt som förts mellan våra partier i ETC Göteborg kring frågan om hur vi hanterar vilkoren för arbetare inom Färdtjänstens är intressant och visar på ett behov av att mötas och prata dels om sakpolitik men kanske framför allt om om lokal politisk taktik nu när en ny våg av nedskärningar är på väg i Göteborg. Då är det en viktig uppgift för alla som tillhör arbetarrörelsen att försöka ge svar på hur dessa ska kunna stoppas och den gemensamma välfärden försvaras.

Som vi ville få fram i inlägget har vi absolut ingen önskan att gentemot er hävda någon slags renlärig radikalism utan det handlar om att tillsammans hitta pragmatiska vägar att stärka både de arbetande och mottagarna inom den ”välfärdsindustri” som numera allt oftare utgörs av kortsiktigt vinstmaximerande bolag.

Vad tycker ni om idén om ett sådant möte? Vi har som ni vet en lokal i Gathenhjelmska reservatet som vi gärna använder för ett möte, men är naturligtvis öppna för andra förslag. För att involvera alla som vill bidra politiskt till detta ser vi helst att mötet är offentligt.

Med Kamratliga Hälsningar
Avdelningsstyrelsen SP-Göteborg

Solidaritet med arbetarna i Iran

Socialistiska Partiet i Göteborg stödjer följande upprop om arbetarkampen och solidariteten med arbetarna i Iran samt kommer medverka aktivt under samlingen på Järntorget 27 oktober kl. 14.00-16.00:

Till
Fackföreningar, politiska partier och socialistiska arbetarsammanslutningar

Flera fackliga aktivister sitter sedan lång tid i den iranska regimens fängelser.
”Brottet” är att ha strävat efter bildandet av fria fackföreningar och för arbetarnas fackliga rättigheter, för frihet och demokrati.
Många av dem har under tortyr och de hårda förhållandena i landet politiska fängelser drabbats av liv
shotande psykiska och somatiska symptom då de har berövats även rätten till besök eller vård.
Vi (1) vädjar om er solidaritet med dem!

Kräv;
-En villkorslös frigivning av samtliga arbetaraktivister samt politiska fångar i Iran!
-Ett respekterande av föreningsrätten och anställningstrygghet för samtliga anställda i Iran!

-Leve arbetarnas internationella solidaritet!
-Leve den internationella solidariteten med den iranska arbetarrörelsen!
-Leve solidariteten mellan arbetarna i Sverige och Iran!

Vi kommer att samlas på Järntorget i Göteborg nu på lördag mellan kl 14-16 . Detta som avslutning på en internationell solidaritetsvecka med den iranska arbetarklassen. Er närvaro skulle betyda oerhört mycket för arbetarna i Iran!

(1)Uppropet stöds i dagsläget av närmare 20 olika iranska sammanslutningar och vänsterorganisationer och partier.

Namnuppgifter på några av de fängslade fackliga aktivisterna i Iran:Reza Shahabi , Behnam Ebrahimzadeh, Mehdi Farahi Shandiz, Pedram nassrollahi, Shahrokh Zamani, Mohammad Jarahi, Adele Cheraghi, Fariborz Rayisdana, Rasoul Badaghi, Abdolreza Ghanbari….

SP Göteborg i debatt i ETC Göteborg angående färdtjänsten

Medlemmar i SP Göteborg har nu fått sitt slutsvar publicerat i ETC Göteborg.

Inlägget är en uppföljning på en debattartikel publicerad den 9:e september från medlemmar i SP Göteborg. Inlägget besvarades av medlemmar i Vänsterpartiet den 28:e september.

Här följer SP-medlemmarnas slutsvar:

I ETC Göteborg den 10 september kritiserade vi V och S för att de, med hänvisning till olika regler, låtit företag utan kollektivavtal få kontrakt med färdtjänsten i Göteborg. Svaret från Mats Pilhem och Anders Meuller visar att debatten handlar om mycket mer än reglerna för kommunal upphandling. Den handlar om hur vi ser på möjligheterna att förändra samhället överhuvudtaget.

Pilhem och Meuller förklarar att det är riksdagen som måste ändra lagen och nöjer sig med det.

För dem står valet mellan att foga sig i de regler som gäller och vänta på riksdagsbeslut å ena sidan och ”kostsamma juridiska processer” å den andra. Tanken att vända sig direkt till stadens arbetande människor slår dem inte.

Vad hade till exempel hänt om V och S tillsammans med Transport, de berörda förarna, andra fack, folkrörelser och enskilda gått ut i en upplysningskampanj om vikten av kollektivavtal i färdtjänsten och hängt ut de skumraskföretag som kör avtalslöst?

Om en sådan allians organiserat offentliga påtryckningar på alla företag som lagt anbud om de skulle teckna avtal med hot om konsumentbojkotter, protestaktioner och annat som gör livet surt för dem?

Om ni dessutom förklarat att kommunen skulle använda alla metoder i boken, juridiska och andra, för att de företag som skulle få kontrakt skulle teckna kollektivavtal?

Det finns ingen garanti för att striden skulle ha vunnits ändå – det gör det aldrig – men vi hade garanterat vunnit en hel del. Till exempel skulle alla företag i Göteborg som lade anbud på kommunala kontrakt på förhand veta att de skulle få en uppretad folkrörelse på halsen om de vägrade sluta kollektivavtal. Och framför allt skulle många människor själva fått känna vilken styrka vi har tillsammans.

Arbetare och låginkomsttagare har tappat mark i över 30 år och varje gång vi låter överklassen vinna utan strid tappar vi i erfarenhet, självförtroende och förmåga till motstånd.

Vår kritik handlar inte om att vara mest renlärig eller radikal. Inget är lättare än det (förutom kanske att ”gilla läget” och sitta still i båten), i politik som i fackligt arbete är bara den som aldrig befattar sig med den besvärliga verkligheten som aldrig behöver kompromissa. Frågan är hur vi bedriver politik för att skapa, stärka och organisera det motstånd som är nödvändigt för att vända styrkeförhållandena i samhället. Det är ingen lätt fråga. Inom vänstern och arbetarrörelsen i Sverige finns olika uppfattningar om detta men ingen kan ärligt påstå att de hittills lyckats sätta en framgångsrik linje i verket.

Vi i Socialistiska Partiet fortsätta gärna att diskutera denna fråga. Varför inte öga mot öga, i ett diskussionsmöte på temat: Hur ändrar vi styrkeförhållandena i Göteborg?

Lars Henriksson, Johanna Lagerberg och Mikael Omstedt

Manifestation till stöd för Ship to Gazas Estelle

Estelle närmar sig Gaza och väntas vara framme någon gång mellan den 17-25 oktober(OBS! Väldigt preliminära datum!). Kom och lyssna på de senaste nyheterna från fartyget och visa din solidaritet med befolkningen i Gaza.

Uppträder gör även kören MOTVALS

Väl mött!

Lördagen 20/10

Drottningtorget, kl.13.00-14.00

Demonstration på årsdagen av Kristallnatten

SP-Göteborg uppmanar alla att gå med i den årliga demonstrationen till Kristallnattens minne.

Tid: Fredagen den 9:e november klockan 18.45

Plats: Gustaf Adolfs Torg, Göteborg

Martin Fahlgren 70 år: – En bokfond för radikal litteratur!

  • Var med och startade Marxistiskt Arkiv 2006.
  • Arkivet har bidragit till utgivningen av den franske historikern Pierre Broués Trotskijbiografi.
  • En bokfond skulle betyda fler tryckta böcker.

– Det var när jag började fundera på hur jag skulle fira min 70-årsdag som idén om att skapa en bokfond uppstod, berättar Martin Fahlgren för Internationalen.
– Jag är inte mycket för blommor och presenter. Men en bokfond, den skulle kunna bidra till att lösa ett problem som vi brottats med i arbetet med Marxistiskt Arkiv, nämligen hur finansiera utgivning av intressant radikal litteratur.

Marxistiskt Arkiv har publicerat en mängd böcker, men i digital form på arkivet. Men det är som Martin konstaterar dyrt att ge ut tryckta böcker, även i små upplagor. Det går dock om man bara kan finansiera utgivningen.
Arkivet har självt bidragit till utgivningen av tre böcker varav den franske historikern Pierre Broués Trotskijbiografi varit det mest omfattande.
– Med hjälp av en bokfond skulle vi kunna bidra till finansiering av fler bokprojekt, fortsätter Martin. Exempelvis skulle vi kunna ge ut Ernest Mandels Marxismens ekonomiska teori, som nu finns översatt till svenska och utlagd i digital form på Marxistiskt Arkiv. En bok som fortfarande står sig trots att den gavs ut på 60-talet.

Martin själv har varit aktiv inom den radikala vänstern sedan mitten av 60-talet. Det var denna bakgrund och hans arbete med datautbildningar, operativsystem och programmering som ledde fram till att det digitala Marxistiskt Arkiv såg dagens ljus 2006.
Arkivet har utvecklats till att bli en av de viktigaste inhemska källorna till kunskap om vänsterns teori och praktik. Både i historisk bemärkelse av äldre politiska inlägg av framstående radikala teoretiker och debattörer, och vad gäller den dagsaktuella debatten, som arkivet försöker spegla genom att publicera relevanta artiklar av olika debattörer och organisationer.

– Även om det är svårt att bedöma exakt vad det betyder har vi i genomsnitt 4 000 besök per dag, konstaterar Martin. Vi vet genom olika reaktioner att sajten används som informationskälla av hela vänstern, och att även högskolor och universitet använder sig av den.
– Skapandet av en bokfond för att bidra till Marxistiskt Arkivs arbete kommer naturligtvis att hänga på hur många som är villiga att bidra. Vi kommer nu att skapa en stiftelse som uppfyller alla formella krav.
– Jag vill ta tillfället i akt att säga att vi är tacksamma för råd och tips om artiklar och böcker som kan vara av intresse för Marxistiskt Arkiv. Likaså vill vi gärna ha hjälp med översättningar och liknande. Man kan nå oss via: martin snabel-a marxistarkiv.se eller på www.marxistarkiv.se.

Avdelningsmöte 121018

Socialistiska Partiet kallar till avdelningsmöte för alla medlemmar torsdagen 18 oktober, partilokalen kl.18.30. På dagordningen står bland annat avdelningens flygbladskampanj, reserapport från Indien och beslut och diskussioner från det senaste partistyrelsemötet. Väl mött!

Lärarna kräver: Riv upp avtalet!

Spontant växer en proteststorm underifrån mot senaste fyråriga avtalet som Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds styrelser har skrivit på. De som nu protesterar är lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

Under en lång tid har ledningarnas förhandlingsansvariga från båda förbund fört förhandlingar med Sveriges Kommuner och Landsting. Dessa förhandlingar har förts bakom ryggen på medlemmarna och nu har lärarna ännu en gång fått ett uselt avtal på halsen. Aldrig någonsin under den långa avtalsförhandlingsprocessen har medlemmarna blivit tillfrågade om vad medlemmarna själva hade att säga till om avtalet. Hemlighetsmakeriet gick hela tiden före medlemsdemokrati.

Så fort avtalsresultatet nådde lärarna blev besvikelsen stor och missnöjet ledde omedelbart till lokala protester runt om i landet. Under ”Lärarnas röst” sprids nu på nätet och på arbetsplatserna uppmaningen till en landsomfattande demonstration den 5 oktober på en rad olika städer.

Socialistiska Partiet ger sitt stöd till protestaktionerna som kräver att avtalet ska rivas upp. Det är inte rimligt att en liten klick inom förbunden ska skriva på utan att ha rådgjort med medlemmarna – det rimmar illa med den demokratisyn som finns inskriven i läroplanen och som lärarna försöker lära ut i klassrummet. För oss socialister är det en självklarhet – det är medlemmarna som ska rösta om avtalet. Avtalet borde ha gått ut på medlemsomröstning.

Kravet på att avtalet ska rivas upp måste förenas med kravet att avtalet ska gå ut på omröstning och det är lärarna på medlemsmöten som ska avgöra saken.

Socialistiska Partiet 121003