Etikettarkiv: Samhälle

Manifestation för social välfärd!

Idéen började hos några socialsekreterare och med hjälp av fackföreningarna Akademikerförbundet SSR och Vision skall vi nu mobilisera oss för den sociala välfärden. Tors 31 maj skall vi stå samlade kl. 15.30 på Gustaf Adolfs Torg innan kommunfullmäktige sammanträder. Vi vill att politiker, i förlängningen arbetsgivare, tar ansvar för arbetsmiljön och socialarbetarens förutsättningar att bedriva sitt arbete. Detta är startskottet till att kräva uppmärksamhet och handlingskraft från politikerna att starta dialogen med socialarbetarna som upprätthåller den sociala välfärden.

Vi efterlyser paroller där man fortsätter på meningen:
ÄR DET RIMLIGT ATT… t.ex.:
– ett barn träffar fem olika socialsekreterare samtidigt som de försöker undvika att bli slagna hemma?
– en socialsekreterare som arbetat två år på samma arbetsplats är bland de mest erfarna på arbetsplatsen?
– det ska kosta samhället miljoner för personalomsättning ett år när det är billigare att erkänna arbetsmiljöproblemen och investera i personalen?

Vi efterlyser också talare och personer som kan tänka sig uppträda under kvällen! Även om du inte kan komma till 15.30 så kom så fort du kan.

31 Maj, kl. 15.30, Gustav Adolfs torg

Socialistiska Partiet uppmanar alla att sluta upp på denna viktiga manifestation. Internationalenförsäljning och flygbladsutdelning.

Stoppa nedskärningarna i Göteborgs stadsdelar – omfördela samhällets resurser!

Den kommande veckan ska stadsdelsnämnderna i Göteborg besluta om sina budgetar för 2010. Sammanlagt ska 258 miljoner skäras bort, vilket kommer slå mycket hårt mot all social service; skola, förskola, fritidsverksamhet, äldreomsorg och funktionshindrade. Inte minst drabbas barn och ungdomar.

Runt om i staden, med Lärjedalen och Biskopsgården som främsta exempel, har motopinion väckts, nätverk skapats och protester riktats mot nedskärningarna. Hittills har detta motstånd rönt några första framgångar; exempelvis har stängningen av fritidsgården i Olofstorp, biblioteken i Hammarkullen och Linnéstaden samt ”nattis” i Biskopsgården stoppats.

Socialistiska Partiet i Göteborg, samlat till medlemsmöte 091024, vill uttrycka vårt fulla stöd och starka uppmuntran till dessa folkliga proteströrelser. Nedskärningarna måste stoppas i sin helhet! Om inte stadsdelsnämnderna kan värna sina invånares intressen bör de avgå!

Att det finns pengar att omfördela i samhället är uppenbart i tider av direktörsbonusar och bankstöd. Samtliga de etablerade politiska partierna, som i riksdagen var eniga om att skjuta till ett ”kapitaltillskottsprogram” till bankerna på 50 miljarder, står nu (i lite varierande grad) för nedskärningar i kommuner och landsting. Under såväl S-ledda som borgerliga regeringar har de senaste årtiondena resurserna till kommuner och landsting skurits ned.

I väntan på en progressiv skattereform – som i stället för att dränera pengar från den offentliga sektorn till de rika tar pengar från de välbeställda – borde ett akut och statligt miljardstöd ges till kommunerna för att stoppa nedskärningarna, tillräckligt stort för att i stället rusta upp den sociala servicen efter behov.

Nedskärningarna i Göteborg slår hårdats mot de människor som redan drabbats av krisen och den förda politiken i form av arbetslöshet och sociala försämringar. Detta ställer också frågan om demokrati på sin spets. Budgetbesluten i stadsdelarna fattas i politiska organ som inte är valda av invånarna i de berörda stadsdelarna i en skendemokratisk beslutsordning där budgetramarna redan är beslutade centralt.

Socialistiska Partiet ser de hoppingivande och ansvarsfulla protesterna i olika stadsdelar i Göteborg som en början på en verkligt aktiv folkrörelse för social rättvisa och demokrati som, om den stärks och breddas, kan tvinga fram en radikal omfördelning av samhällets resurser

Medlemsmöte Socialistiska Partiet, Göteborg 091024