månadsarkiv: juni 2012

Bli medlem

Som medlem i Socialistiska Partiet är du medlem i den världsomfattande socialistiska Fjärde Internationalen och en viktig tillgång i kampen för en socialistisk framtid!

Medlem i SP blir du när du valts in i en lokalavdelning och betalat medlemsavgiften. Storleken på medlemsavgiften bestämmer du själv men minimibeloppet är 100:-/månad, eller 500 kronor i halvåret. För skolelever utan inkomst är avgiften 150:-/halvår. Det bästa och enklaste är om du har en automatisk överföring varje månad till avdelningens konto.

Det kan se lite olika ut från ort till ort hur man välkomnas till partiet eller väljs in. Inval av medlemmar har vi för att vi dels ska få träffa dig och se vilka förväntningar och tankar du har kring ett medlemskap. Men också för att ge dig möjlighet att innan du blir medlem ta reda på om Socialistiska Partiets politiska uppfattningar och mål överensstämmer med dina. En sådan träff ger dig möjlighet att lära känna och ställa frågor till dina blivande partikamrater.
Ibland vet den nye medlemmen nästan allt om partiets politik och historia, men ibland kanske personen vet mindre. Då är det SP:s skyldighet att erbjuda dig en grundläggande politisk skolning eller ge dig tips på material att läsa.

Som medlem kallas du till avdelningsmöten samt till olika aktiviteter som lokala avdelningar organiserar eller deltar i. Du får också regelbundet medlemstidningen Socialistisk Information där vi debatterar och diskuterar partiets politik och erfarenheter. Lokalt finns också s.k. “mail-listor” för en mer daglig och snabbare kommunikation över Internet.

Stödmedlem

Om du inte har möjlighet att vara aktiv medlem i partiet kan du bli “stödmedlem”. Då betalar du in en stödsumma på 50 kronor i månaden, eller 250 kronor i halvåret, och får info om partiets aktiviteter och tidningen Socialistisk Information. Som stödmedlem har du dock inte möjligheten att påverka partiets beslut eller delta i våra formella interna debatter och diskussioner.

Kontakta oss på info@socialistiskapartiet.se för att bli medlem!

Nytt nummer av Röda rummet!

Läs numret här (PDF).

Sommar

Sommaren är äntligen här, och med den går Socialistiska Partiet på en mindre stark låga än brukligt. Men vi dyker upp med jämna mellanrum med affischeringar och andra dylika aktiviteter. Och vad som händer i den dagliga klasskampen i Sverige och i den övriga världen kan givetvis få oss på fötter snabbare än vad vi själva just nu anar. Så håll koll på vår hemsida om du vill hålla dig ajour. En trevlig sommar önskar dig socialisterna i Göteborg så länge! PS: vill du stödja vår verksamhet så sätt gärna in en valfri summa på PG 72 19 01 -7. Alla insättningar går oavkortat till konkret politiskt arbete.

Flygblad på Picknickfestivalen

Nu på onsdag den 6/6 genomför Socialistiska Partiet den sista flygbladsutdelningen av vårens partikampanj. Vi delar ut flygbladen i samband med Picknickfestivalen i Torp. Samling kl. 14.00 vid spårvagn 5 ändhållplats! Är vi tillräckligt många som hjälper till är tanken att vi även besöker systerfestivalen i Biskopsgården samma dag. Upp till kamp!