månadsarkiv: juni 2024

Låt oss folkomrösta om DCA-avtalet!

Den 5 december 2023 undertecknade Sverige och USA ett bilateralt militärt samarbetsavtal, det så kallade DCA-avtalet, Defence Cooperation Agreement. USA kommer enligt avtalet få obehindrad tillgång till 17 svenska militära anläggningar – en form av permanenta baser – där de ges rätten att lagra vapen, utrustning och ammunition. Avtalet ger också amerikanerna tillgång till vissa hamnar och flygplatser. Utöver detta reglerar avtalet de amerikanska styrkornas rättsliga status på svensk mark och ger USA domrätt över eventuella brott som begås av de amerikanska soldaterna när de befinner sig i Sverige. Även om det finns skrivningar om möjligheten för Sverige att ta tillbaka domrätten så innebär avtalet i princip att amerikanska soldater kommer att ges åtalsimmunitet.

Till skillnad från motsvarande avtal i Norge, Finland och Danmark har Sveriges DCA avtal ingen skrivelse mot att placera kärnvapen i vårt land. Regeringen framhåller gång på gång att det inte är aktuellt att placera kärnvapen i Sverige. Försvarsminister Pål Jonsson menar att ett förbehåll mot kärnvapen inte behöver skrivas in i avtalet då “den svenska positionen är mycket välkänd utav USA och vi har inga förväntningar från amerikansk sida och det finns heller inga behov från svensk sida beträffande detta”. Regeringen vill alltså inte låsa fast sig i skrivningar kring kärnvapen då det inte är aktuellt just nu, trots att våra nordiska grannländer gjort en helt annan bedömning. I praktiken öppnar avtalet för både permanenta amerikanska baser och kärnvapen på svensk mark och att som regeringen önskar smyga igenom denna grundläggande förändring av vår säkerhetspolitik och suveränitet utan en öppen offentlig debatt är djupt odemokratiskt.

DCA-avtalet kan ses som en utveckling av det militära samarbetsavtal som Sverige och USA undertecknade redan 2016 med fem bärande element: Interoperabilitet – vilket innebär att de två ländernas stridskrafter ska kunna fungera bättre tillsammans.
Övning och utbildning – den svenska militära förmågan ska utvecklas genom ett allt tätare samarbete inom dessa områden.
Militärmateriel – det är sedan länge ett viktigt samarbetsområde med USA, exempelvis är innehållet i JAS-Gripenplanen till hela 50 procent amerikanskt.
Forskning – det handlar framför allt om att Totalförsvarets forskningsinstitut är inbegripet i en rad projekt tillsammans med sin amerikanska motpart.
Internationella operationer – här var exempelvis Sverige en viktig medspelare till USA i såväl Afghanistankriget som under bombningarna av Libyen.

DCA-avtalet förstärker Sveriges underordning till USA. Det är självklart anmärkningsvärt att Sverige blivit så nära allierat med den kraft i vår värld som efter 1945 varit absolut flitigast med att invadera andra länder och kränka folkrätten. Epoken Olof Palme känns idag oändligt långt borta.

Onsdagen 8 maj lade regeringen propositionen kring DCA-avtalet på riksdagens bord. Den 18 juni är det tänkt att kammaren ska rösta om att godkänna eller avvisa avtalet. Det beräknas sedan av regeringen att kunna träda i kraft i slutet av 2024. Av riksdagspartierna har samtliga – förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet – deklarerat att de stöder avtalet. Miljöpartiet har dock ännu inte tydligt aviserat hur de kommer förhålla sig. Det är endast vi i Vänsterpartiet som deklarerat att vi kommer trycka på nej-knappen. Tiden är knapp, men den kampanj för en folkomröstning om DCA-avtalet som bland annat drivs av Svenska Freds ser vi i Vänsterpartiet som ett positivt försök.

Vänsterpartiet vänder sig mot offensiva stormaktsambitioner, oavsett om det handlar om USA, Ryssland eller Kina. Vi förespråkar svensk alliansfrihet och ser medlemskapet i Nato som en sorglig utveckling, Vi förordar en folkomröstning i Sverige om DCA-avtalet!

Anders Karlsson

Vänsterpartiet Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön och medlem i Socialistisk Politik

Medlemsmöte 240612

Samtliga medlemmar och sympatisörer kallas till digitalt medlemsmöte onsdagen den 12:e juni kl. 18:30. Mötet kommer främst behandla en utvärdering av EU-valet och Vänsterpartiets kongress i Jönköping. En möteslänk skickas ut i god tid innan medlemsmötet. Välkomna hälsar styrelsen!