Medlemsmöte 230321

Samtliga medlemmar och sympatisörer kallas till digitalt medlemsmöte tisdagen den 21 mars kl.18:30. På dagordningen står bland annat Göteborgs och Region Västs budget, rapporter från Vänsterpartiets distriktsårskonferens, 1 maj och övrig kommande verksamhet. Välkomna!