Politisk resolution från SP-kongressen

Politisk resolution antagen av Socialistiska Partiets 27:e kongress

Den dramatiska politiska utvecklingen i Sverige och på andra håll i världen ställer socialister inför historiska utmaningar. Den högerreaktionära globala vågen, från Filippinerna till Brasilien, från Trumps USA till Orbàns Ungern och de högernationalistiska partiernas framryckning i land efter land, hotar allt vad arbetarrörelsen, vänstern, kvinnorörelsen och demokrater uppnått under efterkrigstiden – liksom kampen för att bemästra klimatkris och överlevnadsfrågor. Det nyliberala etablissemanget röjde väg för motreaktionen; Folkets demokratiska beslut krossades av storfinansens ”trojka” när Grekland sökte gå sin egen väg. Massarbetslöshet och nyfattigdom utlöste Brexit i Storbritannien. Macrons politik för de rika möttes av Gula västarnas uppror. Det nyliberala marknadsetablissemanget och högernationalismen är två sidor av samma mynt; försöket att splittra och vältra över kapitalismens bördor på vår tids arbetarklass.

Socialdemokratisk högersväng

Den svenska S-ledningens januariuppgörelse med centerpartiet och liberalerna om en drastisk högersväng och ett aggressivt nyliberalt program är också i Sverige ett hårt slag mot arbetare och låginkomsttagare liksom mot välfärd och jämlikhet generellt. Försämrat anställningsskydd, sänkt arbetsgivaravgift, fortsatta skattesänkningar för de rika, privatiserad arbetsförmedling, minskat strandskydd, marknadshyror, försämrad A-kassa, lägre lön för nyanlända, inga krav på kollektivavtal för nystartsjobb, ökade skattesubventioner för rikas hushållstjänster, inga begränsningar för privata vinster i välfärden… Regeringsprogrammet kunde ha varit valpropaganda i valet 2018 för allt vad en Alliansseger skulle föra med sig. Ja, i flera avseenden representerar det en politik som inte är mindre extrem än den en M-Kd-regering skulle stå för.

Överenskommelsen presenterades som att det handlar om att ”låsa upp gamla knutar och åstadkomma systemförändringar som kan vara stabila över tid.” Översatt från politikersvenska betyder det ”ge upp varje tanke på att arbetare och tjänstemän skulle ha självständiga och gemensamma intressen skilda från överklassens och genomföra försämringar som det blir omöjligt att göra något åt vad folk än röstar på”. 

Svensk socialdemokrati har här följt i spåren av de många europeiska socialdemokratiska partier som just genom sin kapitulation för nyliberalismen begått eller begår självmord. Grekland, Nederländerna, Frankrike… Genom den låga klasskampsnivån och arbetarrörelsens brist på mobilisering mot försämringarna är det runt om i Europa ofta högerextrema partier som profiterar på människornas frustration. Det är ingen tillfällighet att Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson verkade vara den ende riktigt nöjde efter januariöverenskommelsen. Han till och med skissade på möjligheten att attackera S från vänster nu när ”socialdemokraterna gör sin högergir”. 

Den som har haft den minsta förhoppning om att socialdemokraterna under Stefan Löfvén skulle stå emot högeroffensiven har nu fått svart på vitt om motsatsen. De har i stället gjort sig till ett direkt redskap för den och givit extremhögern ytterligare chanser att utmåla sig som ”den enda oppositionen”.

Utomparlamentarisk kamp

Vänsterpartiet lyckades inte, trots sin parlamentariska vågmästarposition, blockera utvecklingen. Partiledningen gjorde bedömningen att röd knapp inte skulle resultera i nyval utan i att Centern och Liberalerna flyttade sitt stöd till moderatledaren Kristersson och en hårdare högerregering med stöd av Sverigedemokraterna.. Det var ingen självklar bedömning. Ett rakryggat nej i riksdagen till januariöverenskommelsens frontalangrepp på välfärd och löntagarintressen tillsammans med mobilisering av folkliga motkrafter hade kunnat kullkasta förutsättningarna. Vänsterpartiet har deklarerat sitt motstånd till regeringsprogrammet, att partiet kommer att rösta emot kontrareformerna och fälla regeringen om den försöker införa marknadshyror och attackerar arbetsrätten.

Nu hänger det på den utomparlamentariska opinionen och kampen. På arbetsplatser, i fackföreningar, hyresgästföreningar och bland alla försvarare av en anständig välfärdspolitik måste mobiliseringar komma till stånd. Regeringens nyliberala angrepp måste drivas tillbaka av folkliga protester och manifestationer. I december lovade LO-ledningen som en kommentar till regeringsförhandlingarna att ”vi kompromissar aldrig om tryggheten för vanligt folk”. Upp till bevis nu! Under hösten har LO:s eftergifter om arbetsrätten börjat skapa protester underifrån. Med en S-regering i de borgerligas ledband är det hög tid att LO-facken släpper den ”facklig-politiska samverkan”, d v s den okritiska lojaliteten mot S och väljer att företräda medlemmarna mot regeringen.

Samling vänster

Trots Löfvens samtal med Vänsterpartiet är den fastslagna inriktningen i januariuppgörelsen att ”Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden.” Det är bara för V att tacka och ta emot. Att inte förknippas med denna högerpolitik är inget att sörja, tvärtom är det en nödvändig grund för en kraftfull opposition mot en regering som trots S och Mp kommer att regera på ett aggressivt borgerligt program.

För att bygga den vänsteroppositionen krävs samling av alla socialistiska krafter som är beredda att kämpa för att blockera den förödande högerutvecklingen, bryta den onda cirkeln och bana väg ut ur återvändsgränden. Uppgiften är att skyndsamt samla alla dem som vill göra motstånd mot nyliberalism och högerreaktion för en växande bred, folklig och kämpande vänsterrörelse.

Vi socialister kan här bidra med våra erfarenheter och förmåga överallt där vi har möjlighet. Vi kan bistå med mångåriga fackliga erfarenheter, folkrörelseaktivism och klasskamp, internationell inspiration från rättvisestrider och ekosocialistisk kamp över hela jorden, socialistisk folkbildning och, inte minst, frihetliga socialistiska och antikapitalistiska perspektiv mot dagens nyliberala finansvälde och rasistiska högerreaktion.

Socialistiska Partiet har inte varit något parlamentariskt parti utan en mångårig politisk strömning inom arbetarrörelsens vänster – och markerar nu detta genom en ny organisationsbeteckning så att ingen förhindras att delta i gemensamma ansträngningar.

Vi verkar för att alla radikala krafter som delar ambitionen att skapa en stark vänsterpol gör gemensam sak; medkämpar i Vänsterpartiet och vänstergrupper, Feministiskt Initiativ,

radikala miljöpartister, fackföreningsfolk, solidaritets-, välfärds- och flyktingaktiva. Var vi än vi befinner oss, låt oss tillsammans bygga en stark vänsteropposition och ett solidaritetsblock som återtar samhällsinitiativet och blir den politiska rösten för alla underordnade, maktlösa, diskriminerade och nedtryckta – för ett jämlikt och solidariskt samhälle med klimatansvar för kommande generationer.

Skänk en 1 maj-gåva!

En för alla, alla för en! Hjälp SP/Gbg att genomföra vårt 1 maj-möte på Järntorget på bästa vis genom att skänka en ekonomisk gåva. Affischer skall tryckas, PA-anläggning skall hyras och övriga kostnader skall förstås betalas. Sätt in en solidarisk slant på PG 721901-7 (Socialistiska Partiet Göteborg), märk insättningen ”1 maj”. Tack på förhand hälsar Avdelningsstyrelsen!

1 maj med socialisterna!

Kapitalismen måste bort!
Planerad ekonomi för att rädda klimatet!

Socialistiska Partiet fyller 50 år i år och samtidigt anordnar socialisterna i Göteborg ett 1 maj-möte för 50:e gången! Kom och lyssna på intressanta politiska tal och underhållning innan de sedvanliga 1 maj-tågen avgår omkring Järntorget.

Klara talare är:

Pia Jacobsen – aktivist och Seko-medlem
Lars Henriksson – Volvoarbetare och medlem i SP
Rut Blomqvist – doktorand, musiker och medlem i SP
Gästtalare: Erik Helgesson – hamnarbetare

Anders Karlsson (SP) leder mötet.

Välkomna!

Järntorget kl.12.00-13.00

Avdelningsmöte 190417

Samtliga medlemmar och sympatisörer kallas till avdelningsmöte onsdagen 17:e april kl. 18.30 på partilokalen på Viktoriahuset. På dagordningen står det bland annat medlemsinval, kongress-rapport och1 maj. Fika finns att köpa. Välkomna!

Avdelningsmöte 190317

Samtliga medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna till avdelningsmöte söndagen den 17:e mars kl.16.00 på partilokalen. Punkter på dagordningen är Totalrenovera Sverige (besök av Pia Jacobsen), SP.s kongress i april och 1 maj. Fika finns att köpa. Välkomna hälsar avdelningsstyrelsen.

SP: Allt stöd åt hamnarbetarnas kamp!

Hamnarbetarförbundet har nu givit sig in i en fullskalig strejk och kommer att stå inför det samlade klasshatet från borgerlighetens hela maskineri. Från övriga fackliga ledningar är inget stöd att vänta, insjunkna som de är i byråkratisk samförståndspolitik, trots att samförståndet sedan länge är bortblåst. Ska Hamn ha den minsta chans att vinna rätten att teckna avtal måste de bäras fram av en flodvåg av solidaritet från alla folkliga rörelser, gräsrotsorganisationer och enskilda.

I år är det 50 år sedan den stora gruvstrejken i Malmfälten bröt ut och banade vägen för en snabb förändring av styrkeförhållandena på Sveriges arbetsplatser. Också den mötte motstånd från företag, politiker och fackliga ledare. Ändå kunde de hålla ut utan någon strejkkassa tack vare ett mäktigt stöd från andra arbetande i hela landet.
Vi har inte råd att låta Hamn stå ensamma i denna strid och de behöver allt stöd de kan få. Naturligtvis ekonomiskt men lika mycket genom stöduttalanden och hjälp med att slå tillbaka arbetsgivarnas antifackliga hets. Socialistiska Partiet kommer att göra vad vi kan för att stödja Hamnarbetarförbundets rättmätiga kamp för ett avtal genom våra kontaktnät och vår tidning Internationalen.
Socialistiska Partiet
27 februari 2019

 

Stöd Hamnarbetarnas konfliktkassa!
Swish: 123 132 1959
Bankgiro: 177-9750

SP ger stöd åt hamnarbetarna!

Socialistiska Partiet i Göteborg stödjer hamnarbetarnas kamp med 1000 kronor till deras konfliktkassa. Swisha ytterligare stöd till 123 132 1959 (Hamnarbetarförbundet).

Bort med händerna från Venezuela!

Uttalande från Socialistiska Partiets Verkställande Utskott om Venezuela 6 februari 2019:

Den svenska regeringen har nu tillsammans med övriga EU-eliten ställt sej bakom den till president självutnämnde högerrepresentanten Juan Guaidó i Venezuela. Det är ett oerhört förkastligt steg. Margot Wallström har en serie motiveringar, alla ohållbara. Hon ser Guaido´som demokratiskt vald. Han tillhör nationalförsamlingen som hon anser demokratiskt vald medans hon anser att presidentvalet var ett fuskval. Sanningen är att internationella valövervakare inte hade några anmärkningar mot röstsammanräkningen i presidentvalet. Valet bojkottades ändå av en del av oppositionen. De hade länge krävt val men när regimen utlyste val bojkottade en stor del av oppositionen valen på USA:s inrådan.

Nationalförsamlingen väljs för sig, presidenten för sig i direkta val. Precis som kongress och president väljs separat i USA. Att stödja en representant för nationalförsamlingen som president därför att den valde presidenten inte utlyser val till presidentposten är oacceptabelt

Det vore som att ge Donald Trump åtta dagar på sej för att utlysa nytt presidentval under hotet att Nancy Pelosi (representanthusets talman) kommer annars att erkännas som president.

Otänkbart naturligtvis, men när de starka imperialistmakterna med USA i spetsen agerar exakt så i Venezuela då tycker Margot Wallström att det är i sin ordning Att USA beordrar fram regimförändringar i andra länder är tydligen en politik som den svenska regeringen sväljer med hull och hår

Situationen i Venezuela är förvisso svår. Oljeprisets fall har lett till ekonomisk bankrutt. Regimen har också begått misstag. Oförmågan att aktivt ta sej ur oljeberoendet liksom det faktum att regeringspartiet trots sitt socialistiska namn försökt administrera kapitalismen med regleringar istället för att styra mot antikapitalistiska förändringar av ekonomin. Detta har gett inhemska kapitalägare möjligheter till sabotage och kombinerat med sanktioner från USA har situationen blivit allt värre.

I det svåra ekonomiska läget lyckas högern vinna många människor till sina protestdemonstrationer. Men högerns politik representerar i verkligheten bara de välsituerade.

Och notera hur svenska massmedia noga undvikit att nagelfara den venezuelanska högern. Inga tillbakablickar på det förra kuppförsöket och vilken politik man då försökte införa. Inga redovisningar av de ekonomiska sanktionerna som riktats mot ett land som står på knä p.g.a. av det fallande oljepriset. Inga fördömandet av USA:s konfiskering av Venezuelas exportinkomster.Det är en enögd politik.

Varför inte nämna att kupphögern 2002 under de dagar de hade makten upplöste den demokratiskt valda nationalförsamlingen och den högsta domstolen? Till Västländernas applåder stödde borgerlig svensk massmedia kuppen. Nu stöder svensk massmedia åter en högerkupp. Och får stöd från regeringen.

Situationen kan komma att bli farlig och våldsam. Trump svarade på frågan om militär intervention är möjliggenom att säga att ”alla möjligheter är på bordet”. Kommer det till våldsam konfrontation är det troligast att USA först vill använda sej av sina högerextrema bundsförvanter i Brasilien, Colombia och Argentina. Vi kan få en situation där den högerextrema Bolsonaro-regimen sätter in sina trupper för ”att upprätta demokratin” i Venezuela. Margot Wallström och den svenska regeringen kommer då att vara medskyldiga som med politiskt stöd möjliggjorten ev. mänsklig katastrof.

Trump och övriga imperialister handlar inte utifrån omsorg om det Venezuelanska folket. Det handlar om olja och det handlar om att omintetgöra en regering som inte går i deras ledband. Det handlar om att krossa spår av vänstervågen i Latinamerika och i dess ställe installera högerextrema regimer.

Att Wallström kan uttala sej som hon gör vittnar om att europeisk kolonialistisk attityd även finns inneboende i socialdemokratiska politiker som Wallström. Europeiska och nordamerikanska regeringar ska enligt denna ideologi kunna avsätta och tillsätta regeringar i tredje världen. Det är en outhärdlig översittarmentalitet med djupa historiska rötter, något man måste ta fullständigt avstånd från.

Till Trump, Bolsonaro, Wallström, May, Macro och Macri med flera säger vi: Bort med händerna från Venezuela!

Omställning eller revolution

Klimatrapporter slår larm och efterfrågar storskaliga politiska förändringar och omställning. De politiska åtgärderna hittills tycks dock otillräckliga om katastrof ska kunna undvikas. Väcker klimatförändringarna frågan om revolution?

Medverkar gör:

Nina Björk – litteraturvetare, frilansjournalist och författare till böckerna Drömmen om det röda: Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek (2016) och Lyckliga i alla sina dagar – Om pengars och människors värde (2012).

Lars Henriksson – metallarbetare, skribent och författare till boken Slutkört (2011).

Moderator:

Johan Örestig – sociolog, aktivist och en av redaktörerna för Fronesis senaste nummer på temat Revolution (2018).

Samtalet är gratis och arrangeras av Fronesis, Röda rummet, ABF Göteborg och Tidskriftsverkstan.

Varmt välkomna!

20 mars kl.18.30-20.00 på Göteborgs Litteraturhus

Avdelningsmöte 190218

Alla medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna till avdelningsmöte måndagen den 18:e februari kl.18.30 på partilokalen i Viktoriahuset. Mötet kommer främst behandla de dokument som ligger för omröstning under Socialistiska Partiets kongress 13-14 i april månad. En rapport från Extinction Rebellions miljöarbete och 8 mars kommer även vara med på dagordningen. Fika finns att köpa. Välkomna hälsar avdelningsstyrelsen!