Prenumerera på veckotidningen Internationalen!

Internationalen växer så det knakar! Den senaste månaden har det strömmat in nya prenumeranter. Mycket tack vare er läsare som tipsat om vår tidning. Men, och detta kan inte nog understrykas: Vi behöver växa mer. Faran är långt ifrån över. De nya presstödsreglerna kom som en chock, och vi kämpar på för att bli större och bättre.

Många av er har nog sett våra annonser, antingen här på Facebook, eller i exempelvis Vänsterpartiets medlemstidning Rött. Vi jobbar på att bredda tidningen med nya intressanta skribenter och ämnen, och snart kommer Internationalen att tryckas på ett nytt, tjockare och bättre, papper.

I september är det val, och under valkampanjen ska vi bidra till att Sverige slipper den människofientliga klasspolitik som blir ett faktum om de blåbruna får makten. Samtidigt är vi ingen megafon åt något riksdagsparti. Vi är ekosocialister, och lovar att kritiskt granska både gröna och röda utspel. För vad är en röd-grön regering värd om den inte levererar förbättringar för landets arbetare, pensionärer och unga? Klimat och klassorättvisor står i fokus, och därför också alla de som tar kampen för en rättvis- och hållbar framtid. Inte bara här i Sverige, utan på hela vår planet.

Hjälp Internationalen och socialismen att leva!

https://internationalen.se/prenumerera/