Till minne av hundraårsdagen av August Palms bortgång

Till minne av hundraårsdagen av August Palms bortgång

Måndag den 14 mars 2022, kl. 18:00.
Viktoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg

Den 14 mars 2022, är det 100 år sedan den socialistiske pionjären, agitatorn och arbetarledaren August Palm gick ur tiden. Han föddes den född 5 februari 1849 i Fårabäck i Skåne, och gick bort den 14 mars 1922 i Stockholm. Den 6 november 1881 så höll han på Hotell Stockholm i Malmö det berömda talet Hvad vilja socialdemokraterna?. Det blev starten för den organiserade socialdemokratiska arbetarrörelsen i Sverige.

Vi minns och uppmärksammar August Palm för hans kamp, arbete, agiterande och resande för socialismen och arbetarrörelsen.

Inledning av Sören Björkman, ordförande Arbetarrörelsens Minnesbibliotek.
Representerat från Svenska Transportarbetareförbundet kommer att tala.
Föredrag av socialisten Carl T. Ek Hvad vilja August Palm?.

Eftersits på en närbelägen restaurang för de som önskar.

Ett samarrangemang mellan Arbetarrörelsens Minnesbibliotek, Svenska Transportarbetareförbundet, ABF Göteborg.