Gröna vallen

I Majornas hjärta i Göteborg finns Gröna vallen. En miljö som nu befinner sig under öppet hot att försvinna, och därför har de boende i området bildat en aktionsgrupp för att det skall bevaras. År 2017 presenterades planerna först för att bebygga i Gröna Vallen i den göteborgska stadsdelen Kungsladugård, men sedan låg dessa vilande framtill ifjol när det helt plötsligt var väldigt bråttom. Många av de boende i området ser sig som överkörda av kommunens tjänstemän.

I planerna som den lokale fastighetsexploatören har finns en större femvåningsbyggnad, innehållande femtio lägenheter, en idrottshall och med ett underjordiskt garage. Något som bara det bryter av mot omgivningen genom att det avses att bli betydligt högre påpekar man från aktionsgruppens sida. Fastighetsexploatören menar att med detta så förenar man bostäder med samhällsnytta, men det är en uppfattning som aktionsgruppen inte delar.

– Man har inte kunnat förklara vilken samhällsnytta som en privatägd idrottshall kommer att göra i området, och det särskilt när kommunen planerar att bygga en ny kommunal idrottshall bara ett stenkast från Gröna Vallen, säger Roger Hultgren från aktionsgruppen.

När kommunens skall bjuda in till samråd under andra kvartalet 2022 så har man gjort klart att det är endast de närmaste fastighetsägarna, det allmännyttiga Familjebostäder och ett
par bostadsrättsföreningar, som man avser att bjuda in. Aktionsgruppen påpekar att även om det inte är ett krav i lagen, så är det normala ordningen att även andra, som de boende, det lokala föreningslivet och de småföretagare som har butiker i området, bjuds in.

Det är som om att vi boende vid Gröna Vallen helt skulle sakna rätt att yttra oss, men man har väl insett att motståndet är kompakt, fyller Roger Hultgren i. Aktionsgruppen Gröna Vallens arbete kan man följa genom Facebook-sidan med samma namn.

Carl T. Ek, Socialistisk Politik