8 mars 2016

Turerna inför, under och efter årets arbete inom 8 mars-kommitten har tyvärr varit många och i sin förlängning försvårat ett solidarisk, kamratligt och givande samarbete.

Vi i Socialistiska Partiet kommer under det stundande utvärderingsmötet 21/3 att klart och tydligt påpeka våra ståndpunkter för att möjliggöra ett ännu bättre arrangemang till nästa år. Det handlar bland annat om val av talare (vi säger folkrörelseaktivister framför partipolitrucker!), val av huvudparoller och vilka organisationer som bör vara med eller inte i kommittén (det finns mycket kritik, främst utanför kommittén, gentemot bland annat Socialdemokraternas och Rättvisepartiet Socialisternas medverkan).

Men framförallt handlar det om Socialdemokraternas okamratliga strategi att flera gånger innan och efter 8 mars gå ut i pressen och ta avstånd från och kritisera (bland annat anklagelserna om organiserad sabotage) medverkande organisationer. Oftast Kommunistiska Partiet och RKU, men även vi i SP får en släng av sleven i en publicerad artikel. Kritik och val av strategier måste givetvis få framföras, men inte i första hand genom offentlig press under samarbetets gång, utan inom den demokratiskt tillsatta 8 mars-kommitten och inom de medverkande organisationerna. Och om det ändå efteråt anses vara av vikt att offentligt kritisera valda beslut och medverkande organisationer måste kritiken vara byggd på välgrundade argument och en kamratlig debatton användas.

Avdelningsstyrelsen för Socialistiska Partiet i Göteborg 160319