Avdelningsmöte 160306

2014-01-25-15.55.01

Öppet för medlemmar och icke-medlemmar:

Kallelse till avdelningsmöte för Socialistiska Partiet i Göteborg. Mötet kommer behandla 8 mars och vår kommande års strategi, 1 maj, Vänsterforumet och bibliotekens roll som social institution. Fika serveras. Välkomna!

Söndagen den 6:e mars kl.13.00 på partilokalen.

Kontakt: gbg@socialistiskapartiet.se