Det krävs ett socialistiskt alternativ!

Nästa person att presentera på kommunalvalsedeln är den oberoende kandidaten Christina Schmidt. Plats sex på vallistan.

Ålder: 65 år

Disputerat på en avhandling om den franske antropologen Claude Lévi-Strauss

Arbetar för närvarande som administratör vid Havsmiljöinstitutet

Motstånd mot den pågående nedmonteringen av den svenska välfärden är en aktuell och viktig fråga. Därför stöder jag Folkkampanjen för en gemensam välfärd. Men miljö- och flyktingfrågor är minst lika viktiga. Vår rovdrift på naturen – med bland annat utrotning av arter, negativ klimatpåverkan, försurning av haven – drabbar ytterst förutsättningarna för allt liv på jorden. Den är inte oundviklig, utan en följd av det världsekonomiska systemets inneboende jakt på vinst. Samma jakt är även orsak till de krig och fattigdom som driver ett stort antal människor på flykt från sina hemländer.

20140811_5332

Att emellanåt leka med asylsökande barn vid flyktingförläggningen i Göteborg, som jag gör, förändrar ingenting. Det är roten såväl till dagens privatiseringar av den offentliga sektorn med ökande klassklyftor till följd, som miljöförstörelse och krig som måste bekämpas. Mot det på vinst grundade ekonomiska systemet krävs ett socialistiskt alternativ. Socialistiska partiet tillhör den enda antikapitalistiska strömningen som har en klart formulerad programmatisk syn på socialistisk demokrati. Det är i solidaritet med denna och i hopp om att bidra till att bekämpa hoten mot vår planet och verka för en human flyktingpolitik som jag ställer upp som kandidat för SP i årets kommunalval.