Socialistiskt första majfirande i Göteborg

Mötet skedde som vanligt på Järntorget klockan 12. Uppslutningen var god och vädret utmärkt.

Först en kort inledning med en representant från en iransk arbetargrupp:

Därefter talade Håkan Sundberg från nätverket för Gemensam välfärd.

Sedan talade Seroj Ghazarian från ORWI.

Reza Chitsaz, också från ORWI.

Och till sist talade Johannes Jensen från Socialistiska Partiet

Göteborgsavdelningen tackar alla som anslöt sig till mötet. Väl mött nästa år!