SP Göteborg bjuder in V i Göteborg till öppet möte

Efter den intressanta debatten i ETC Göteborg mellan medlemmar i SP Göteborg och medlemmar i Vänsterpartiet vill SP Göteborg nu bjuda in till ett möte med diskussion kring lokala frågor och lokal politisk taktik i ljuset av de omfattande nedskärningarna av den allmänna välfärden som planeras i Göteborg.

Här följer brevet som SP Göteborg skickat till Vänsterpartiet i Göteborg:

Kamrater!

Vi inom Socialistiska Partiet i Göteborg tycker att den debatt som förts mellan våra partier i ETC Göteborg kring frågan om hur vi hanterar vilkoren för arbetare inom Färdtjänstens är intressant och visar på ett behov av att mötas och prata dels om sakpolitik men kanske framför allt om om lokal politisk taktik nu när en ny våg av nedskärningar är på väg i Göteborg. Då är det en viktig uppgift för alla som tillhör arbetarrörelsen att försöka ge svar på hur dessa ska kunna stoppas och den gemensamma välfärden försvaras.

Som vi ville få fram i inlägget har vi absolut ingen önskan att gentemot er hävda någon slags renlärig radikalism utan det handlar om att tillsammans hitta pragmatiska vägar att stärka både de arbetande och mottagarna inom den ”välfärdsindustri” som numera allt oftare utgörs av kortsiktigt vinstmaximerande bolag.

Vad tycker ni om idén om ett sådant möte? Vi har som ni vet en lokal i Gathenhjelmska reservatet som vi gärna använder för ett möte, men är naturligtvis öppna för andra förslag. För att involvera alla som vill bidra politiskt till detta ser vi helst att mötet är offentligt.

Med Kamratliga Hälsningar
Avdelningsstyrelsen SP-Göteborg