Solidaritet med arbetarna i Iran

Socialistiska Partiet i Göteborg stödjer följande upprop om arbetarkampen och solidariteten med arbetarna i Iran samt kommer medverka aktivt under samlingen på Järntorget 27 oktober kl. 14.00-16.00:

Till
Fackföreningar, politiska partier och socialistiska arbetarsammanslutningar

Flera fackliga aktivister sitter sedan lång tid i den iranska regimens fängelser.
”Brottet” är att ha strävat efter bildandet av fria fackföreningar och för arbetarnas fackliga rättigheter, för frihet och demokrati.
Många av dem har under tortyr och de hårda förhållandena i landet politiska fängelser drabbats av liv
shotande psykiska och somatiska symptom då de har berövats även rätten till besök eller vård.
Vi (1) vädjar om er solidaritet med dem!

Kräv;
-En villkorslös frigivning av samtliga arbetaraktivister samt politiska fångar i Iran!
-Ett respekterande av föreningsrätten och anställningstrygghet för samtliga anställda i Iran!

-Leve arbetarnas internationella solidaritet!
-Leve den internationella solidariteten med den iranska arbetarrörelsen!
-Leve solidariteten mellan arbetarna i Sverige och Iran!

Vi kommer att samlas på Järntorget i Göteborg nu på lördag mellan kl 14-16 . Detta som avslutning på en internationell solidaritetsvecka med den iranska arbetarklassen. Er närvaro skulle betyda oerhört mycket för arbetarna i Iran!

(1)Uppropet stöds i dagsläget av närmare 20 olika iranska sammanslutningar och vänsterorganisationer och partier.

Namnuppgifter på några av de fängslade fackliga aktivisterna i Iran:Reza Shahabi , Behnam Ebrahimzadeh, Mehdi Farahi Shandiz, Pedram nassrollahi, Shahrokh Zamani, Mohammad Jarahi, Adele Cheraghi, Fariborz Rayisdana, Rasoul Badaghi, Abdolreza Ghanbari….