Socialistiska Partiet blir Socialistisk Politik!

Socialistiska Partiet blir Socialistisk Politik – en breddad inspirationskälla för hela vänstern.
Socialistiska Partiet som i höst firar femtio år, byter namn till Socialistisk Politik och omvandlas från parti till socialistisk inspirationskälla och politisk strömning.
Det beslutade organisationens återupptagna kongress på söndagen. Kongressen ajournerades i våras för att genomföra en medlemsomröstning om ny organisationsbeteckning för en breddad organisation, öppen även för medlemmar i övriga vänstern och arbetarrörelsen.
Organisationen manar i första hand medlemmarna att ansluta sig till Vänsterpartiet för att bidra till uppbygget av ett brett socialistiskt massparti i Sverige. Veckotidningen Internationalen, tidskrifter och annan utgivning liksom övrig socialistisk folkbildning och aktivism fortsätter, men tillsammans med den bredare vänstern.
Det socialistiska femtioårsjubileet den 19 oktober på Stockholms ABF-hus blir den omvandlade organisationens presentation i offentligheten.