Manifestation för rätt till asyl och öppna gränser

Folkkampanj för Asylrätt samlar alla som vill protestera mot den svenska regeringens åtgärder och förslag som drabbar flyktingar. Det här blir den största manifestationen i Västsverige under kampanjperioden.

Tillsammans står vi upp för alla människors lika rätt till asyl och gränser som inte utestänger skyddsbehövande från sin rätt att söka asyl i Sverige.

Ingen ska i efterhand kunna säga att folket inte reagerade när landet Sverige stängdes!

Vi är folket och vi accepterar inte det här.

Som del av Folkkampanj för Asylrätt kräver vi att:
• Människor på flykt inte ska få hindras att nå Sverige!
• Familjer ska kunna återförenas utan att riskera livet!
• Barn ska bemötas med omsorg och framtidstro!
• Människor som behöver skydd ska vara trygga i Sverige!

– Därför protesterar vi mot transportörsansvar och alla hinder mot familjeåterförening!
– Därför protesterar vi mot tillfälliga uppehållstillstånd och alla åtgärder som inskränker asylrätten och som strider mot barnkonventionen!

12592464_210123366005429_8253290135251247486_n

Manifestationen i Göteborg kommer äga rum lördag den 27 februari klockan 14:00 och ska innefatta dels ett demonstrationståg, dels en samling på central plats med talare och en lång rad medverkande organisationer.

Tillfällen till gemensamma förberedelser, praktiskt arbete och stärkande pepp kommer erbjudas flera föregående helger under februari månad i Göteborg.

Mer exakta detaljer kommer att publiceras löpande!

Följ det här eventet för din möjlighet att visa på asylrättens folkliga förankring i Västsverige. Tillsammans visar vi att regeringens förslag inte har något stöd i folkviljan.

OBS: vill du stödja vårt lokala arbete ekonomiskt kan du göra det. Bidra i så fall med valfritt belopp genom insättning till Göteborgsgruppen Folkkampanjen för Asylrätt, kontonummer (Nordea) 30532303660. Eller swisha in till nummer 0707712196. Märk överföringen/insättningen med FARR.