Avdelningsmöte 150416

Socialistiska Partiet kallar till avdelningsmöte torsdagen 16 april kl.18.30. Dagordningen innehåller bland annat punkter om 1 maj, kommande Rött Forum-möte och rapport från Påskseminariet i Danmark.  Fika serveras. Alla medlemmar hälsas välkomna!

2014-01-25-15.55.01