Johanna Lagerberg (SP): ”Jag vill vara en del av en stark, organiserad opposition mot myglet och nedskärningspolitiken”

Johanna Lagerberg, andra plats på Socialistiska Partiets kommunalvallista:

–  Jag är 28 år och arbetar som bibliotekarie. Jag ställer upp i valet för att jag fått nog av hur min hemstad, trots röd-grönt styre, styrs av kapitalintressen och marknadslogik och för att jag vill vara en del av en stark, organiserad opposition mot myglet och nedskärningspolitiken – och tror att Socialistiska Partiet kan bli en central del i en sådan opposition.

– Göteborg är inte en stad som står inför några oöverstigliga problem. Det råder bostadsbrist, men det finns både mark att bygga på och pengar att investera. Det begås nedskärningar i stadsdelarna, men hela staden kammar hem miljardvinster. Kollektivtrafiken är överlastad och dyr, men det finns pengar till ringleder och tunnlar. Göteborg förmår satsa på skrytbyggen, överdådiga mässor, bilautostrador och det finns nog med pengar för att politiker och tjänstemän skall kunna berika sig själva under borden.

photo.php

– Vad som saknas bland Göteborgs politiker är viljan. När röd-gröna sitter på makten i en, på det hela taget, välfödd och växande stad är det inte demokratisering, billiga bostäder eller social utjämning det satsas på utan att vara bäst i den borgerliga klassen, hålla budgetramarna striktast och att marknadsanpassa duktigast. Att Göteborg håller stånd mot Lagen Om Valfrihet och genomför mindre experiment med arbetstidsförkortning (märk väl utan utökad personalstyrka) bleknar i sammanhanget. Enda anledningen att idag rösta på Vänsterpartiet är att de förvaltar minst dåligt, inte att de går i spetsen för byggandet av Sveriges Röda fäste.

– En röst på Socialistiska Partiet förändrar inget i ett trollslag. Politiken är på det hela taget så kringskuren av lagar, marknadsanpassning och budgetramar att utrymmet för en folkvald är ganska litet, men vore SP invalt skulle det innebära ett brohuvud in i de stängda rummen, bakom de lyckta dörrarna, för Göteborgs gräsrotskrafter. Med en stol i den valda församlingen skulle jag göra allt för att öppna upp, belysa och kritisera den politiska klassen. Jag skulle agera språkrör åt alla de som står utanför och vars behov ständigt underställs begäret efter flaggskepp, lyxbostäder och gentrifiering av stadsrummet.