Insamlingskampanj för veckotidningen Internationalen

Det här är en höst när vi med hjärtat till vänster kan känna hopp. En ny folkrörelse gör gemensam välfärd har sett dagens ljus. Opinionsvindarna mot vinst och nedskärningar i vård, skola och omsorg fyller våra segel. Om vi i denna fråga kan tillfoga samhällseliten ett strategiskt nederlag tror vi också att det finns goda möjligheter att en över 30 år lång period av högervridning bryts. Internationalen vill komma nära och förmedla Folkkampanjens aktiviteter och utveckling i våra spalter.

Men för att vi ska kunna göra en bra tidning ännu bättre, och ge en ökad läskvalité till er läsare, behöver vi mer resurser: vår lilla redaktion måste kunna utvidgas något, skribenterna ges mer arbetstid och – inte minst – behöver vi från och till kunna köpa in någon braskande initierad artikel.
Därför startar vi nu en insamlingskampanj för att Internationalen ska bli en ännu bättre vänstertidning och i vinddraget av denna ansiktslyftning få över 2000 prenumeranter.

En höjning av upplagan är också helt nödvändig för Internationalens själva överlevnad. Nyligen fick vi nämligen besked om att reglerna för presstöd snart kommer att ändras. Miniminivån för stöd kommer att justeras uppåt till just ett årsgenomsnitt på 2000 prenumeranter. Utan presstöd kan inte heller Internationalen, lika lite som någon annan vänster- eller alternativtidning överleva – och den röda rösten ska självklart leva!

Så kära prenumeranter och läsare, det närmaste året siktar vi på att genom denna insamlingskampanj få in 250 000 kronor för att stärka och utveckla Internationalen. Självklart är alla bidrag, stora som små, välkomna – den röda rösten ska leva!

Internationalen – Pg 678272 – 6