Ingen profit i äldreomsorgen – stoppa LOV!

Göteborg har hittills förskonat från LOV – Lagen om Valfrihet. Nu pågår tydligen underhandlingar för att få Miljöpartiet att göra gemensam sak med de borgerliga i frågan och därmed släppa in profitintresset i äldreomsorgen.

LOV är ett verktyg de borgerliga regeringspartierna använder för att förvandla offentliga sektorn till en lukrativ marknad åt kapitalet på skattebetalarnas bekostnad. Lagen tvingar kommuner att släppa in privata vinstintressen i vård- och omsorgssektorn. Ännu har man inte lyckats göra LOV till en nationell lagstiftning på alla välfärdsområden men det är tydligt att det är dithän kapitalintressena och dess politiska företrädare i form av regeringspartierna strävar. I 129 av landets 290 kommuner har LOV redan införts.

Om Miljöpartiet gör upp med de borgerliga sviker de folkmajoriteten. Ett stort antal undersökningar visar att det finns ett massivt stöd för en vinstfri välfärdssektor i offentlig regi.

De borgerliga använder brister i den offentliga välfärden för att motivera kraven på privatiseringar. Men bristerna är till övervägande del följden av årtionden av nedskärningar. Välfärdssektorns andel av BNP är stadigt minskande sedan början på 1990-talet.

Äldreomsorgen i Göteborg behöver inga riskkapitalister. Vad som behövs för att garantera omsorgen i hemtjänst och på äldreboenden är fler anställda – med högre löner, bättre arbetstider och mer inflytande över arbetet.

Avdelningsstyrelsen Socialistiska Partiet, Göteborg

2013-02-17