Debattartikel från medlemmar i SP-Göteborg

Medlemmar i SP-Göteborg skrev nyligen en debattartikel kring de usla villkoren inom färdtjänsten på ETC Göteborg. Vi återpublicerar artikeln här:

I några avslöjande reportage i augusti visade Göteborgs-Posten på de oanständiga villkor som många av dem som kör stadens färdtjänstbilar arbetar under. Inga kollektivavtal, osäkra arbetsvillkor och dåligt betalt. Allt resultatet av den upphandling som kommunen gjort där vinnaren kunnat ta hem anbudet genom vara det företag som att pressat personalen hårdast.

Den så kallade ”avregleringen” har åter visat sig vara en hård nyreglering där samhället allt mer anpassas efter företagens behov, på de anställdas bekostnad. Och de ansvariga politikerna tvår sina händer:

– Jag tycker inte om det men jag måste gilla läget, så ynkligt försvarar den vänsterpartistiske ordföranden i Färdtjänstnämnden att han anlitat ett företag utan fackliga avtal för kommunens räkning.

– EU tillåter oss inte att ställa krav på fackliga avtal, piper hans socialdemokratiske kollega.

ATT ARBETSGIVARE OCH högerpolitiker ”gillar läget” och ogillar fackliga avtal är inget att förvåna sig över. Inte heller att EU utfärdar direktiv som undergräver de fackliga rättigheterna. Men var det en sådan politik som en majoritet av göteborgarna röstade för i senaste kommunalvalet? Politiker som lydigt följer EU:s antifackliga regler och som ser som sin uppgift att ”gilla läget” istället för att företräda stadens arbetande människor? Knappast, i så fall skulle vi inte behöva några politiker, bara tjänstemän som genomförde redan fattade beslut.

I början av 1900-talet slogs arbetare mot stat och arbetsgivare för rätten att bilda fackföreningar . Hade de resonerat som Göte­borgs politiker och sagt att ”Nej, strejka kan vi inte göra, det är förbjudet, det är bara att gilla läget”, skulle fackföreningar aldrig kunnat bildas. Ingen åttatimmarsdag, semester eller rösträtt. Men istället trotsade de överhetens regler och slogs för sina intressen.

I ÅRTIONDEN HAR företagen och de rika flyttat fram sina positioner. Varje gång vi passivt ”gillar läget” tar de ytterligare ett steg framåt och för varje gång blir läget lite värre. I motsättning till de uppgivna S och V-politikerna är vi övertygade om att det går att förändra läget. Inte genom att passivt göra det överheten kräver eller hoppas på att de ska ändra reglerna till vår fördel, utan genom att göra organiserat motstånd.

Vi i Göteborg behöver inte alls böja oss för högerpolitiken bara för att ”EU inte tillåter det”. Vi kan mycket väl ställa kravet: Inga kommunala avtal med företag där de anställda saknar fackliga avtal! Självklart kommer det att stöta på motstånd och leda till politisk strid. De politiker som inte vill ta en sådan strid är inte mycket värda och bör stiga åt sidan.

Lars Henriksson, Johanna Lagerberg, Mikael Omstedt

Medlemmar i Socialistiska Partiet