Kategoriarkiv: Fackligt

Supporta strejken!

12961593_979742802062110_6799297840422865105_n

Manifestation i Göteborg till stöd för strejken! Kom och visa ditt stöd på torsdag 14 april klockan 17:00 på Olof Palmes Plats. Utanför Folkets Hus, hållplats Järntorget. Visa solidaritet med de strejkande och förhandlingsdelegationen! Det bjuds på kaffe och korv, Vi ses där!

Stödfest för VioMe

12745833_1075204719198783_7581796461279867304_n

Kampen går vidare för arbetarna vid den ockuperade fabriken VioMe i Thessaloniki. Under fjolåret lyckades de vid två tillfällen i rad avvärja konkursförvaltarnas planer på att auktionera ut fabriksmarken. Under det här året är ytterligare en auktion tänkt att äga rum. Ifall även denna skulle ställas in, eller i brist på intresserade köpare, kommer det krävas ytterligare ett domstolsbeslut för att sänka utropspriset. En sådan utveckling skulle fördröja likvidationsprocessen och ge arbetarna tid att utveckla sin kamp för övertagande av fabriken.

VioMe-arbetarnas kamp sträcker sig utanför den egna fabrikens väggar. Den är en organisk del av de sociala rörelser som kämpar mot regeringens och trojkans åtstramningspolitk. De senaste månaderna har man dessutom gjort om ett av fabrikslagren till lagrings- och distributionslokal för kläder, barnmat, hygienartiklar etc. som samlats in av solidaritetskollektiv runt om i landet för att fraktas till gränsen mot Makedonien, där en humanitär kris av stora mått utspelar sig.

Vi inom Föreningen Greklandsolidaritet ställer oss bakom deras krav. Det uppmanar vi er andra att också göra. Därför kommer vi donera intäkterna från kvällens festligheter till deras kamp.

Fredag 11 mars kl.18.00-22.00, Syndikalistiskt Forum (Övre Husargatan 27)

Arr. Föreningen Greklandsolidaritet

CSAAWU i vild strejk! Göteborg i vild solidaritetskväll!

I Sydafrika tillhör lantarbetarna de lägsta skikten i samhället. De bor och arbetar på gårdar där farmägarna styr hela deras liv. Dåligt boende, dåliga sanitära förhållanden, konstant risk för verbalt och fysiskt våld samt en grov sexism och rasism från ägarna och så klart en extremt låg lön. Detta är vad som drev en gemensam facklig kommitté (i vilken CSAAWU deltog) till vild strejk. Kampen ledde till en aldrig tidigare skådad lönehöjning på 52%. Efter denna delseger som arbetarna betalade med sitt blod för (många blev skadade, torterade, fängslade och några till och med dödade) så möter de nu en fruktansvärd reaktion från storbönderna. Uppsägningar, nedskärningar, vräkningar och tvång till deltidsanställningar haglar ned. Kanske värst av allt är att det sydafrikanska lantarbetarfacket CSAAWU riskerar att tvingas lägga ned sin verksamhet. Detta på grund av de rättegångskostnader på ca 400 000 kronor de tvingas betala efter den “vilda” strejken. Med medlemmar som tjänar omkring 70 kronor per dag så är 400 000 en summa de helt enkelt inte har. Men det är där vi kommer in i bilden!

11057738_596036183832202_6617738771456746740_n

Livsklubben på Orkla Foods i Örebro har startat stödprojektet Livsmedelsarbetare för Solidaritet som hittills samlat in omkring 60 000 kronor åt CSAAWU. Med din hjälp kan det bli mycket mer!

Lördag 9/5 kommer mellan 18:00 och 22:00 en stödkväll för CSAAWU hållas. Det kommer kort föreläsas av Johan Torgå från Livsmedelsarbetare för Solidaritet följt av mat, musik och sköna människor. Alla intäkter går till CSAAWU. Stödfesten anordnas av Livsmedelsarbetare för Solidaritet och Socialistiska Partiet. Festen kommer
hållas i Syndikalistiskt Forums lokaler (Övre Husargatan 27).

Vi ses där!

Kommunalstödda verksamheter utnyttjar långtidsarbetslösa

Debattartikel skriven av socialister i Göteborg

P4 Göteborg avslöjade i förra veckan flera exempel på hur kommunalstödda verksamheter utnytt-jar långtidsarbetslösa i den moderna form av slaveri FAS 3 innebär. Detta trots att kommunen 2012 beslutade att inte använda FAS 3 i sin egen organisation. Till exempel Emigranternas Hus, som ironiskt nog har i uppgift att bland annat berätta historien om de många sökte sig till Amerika för att komma bort från misären och arbetslösheten i dåtidens Sverige, har under en längre tid tjä-nat miljontals kronor på att använda sig av uppåt 40 långtidsarbetslösa för att, utan lön, scanna in arkivmaterial, sköta kassan och utföra annat rutinarbete. Detta samtidigt som Emigranternas Hus endast har 3 anställda.

Tydligare kan inte den förra regeringens kombinerade arbetsmarknads- och kulturpolitiska miss-lyckande illustreras; en underbemannad kultursektor tar hjälp från vad som har blivit en av Sveri-ges största arbetsgivare för att få billig arbetskraft. Mest upprörande är dock att styrelsemedlem-men i Emigranternas Hus stiftelse Sven Hulterström, vars parti Socialdemokraterna har varit så skeptiska till hela FAS 3, i flera år har godkänt denna praktik. Som bortförklaring uppger han att “man får skilja på det som gäller och det man vill ändra på” (P4 Göteborg, 2014-04-08).

Socialdemokratin grundades som ett parti med syfte att förändra “det som gäller”, men stagnerat till att endast administrera det befintliga. Under 8 år av borgerlig regering pekade man mot social-demokratiskt ledda kommuner så som Göteborg som alternativ. Med ny regering är det väll äntli-gen dags att visa att man menar allvar? När kommunen 2012 beslutade att göra sig av med sina egna FAS 3 platser så erbjöds de inblandade i programmet arbete med avtalsenlig lön. De perso-ner Emigranternas Hus har utnyttjat bör kunna förvänta sig det samma.

Mikael Omstedt

Johanna Lagerberg

Socialistiska Partiet i Göteborg

11124745_10152816946838317_973197173_n 11157925_10152816946863317_667155609_n

Strejkflygblad från Socialistiska Partiet

SEKO-strejkflygblad

PDF för utskrift: Strejkflygblad

H&M agerar slavdrivare i Kambodja

Den hållbarhetsrapport H&M släppte torsdagen den 10 april är omöjlig att ta på allvar. I rapporten används godtyckliga metoder för att visa på den ”hållbara” utvecklingen i företagets verksamhet. För detta används bedömningsskalor som går från ”more to do” till ”on track” till ”done”. Den del av rapporten som berör arbetsförhållanden och relationen till underleverantörer domineras av hållbarhetsprojekt med det intetsägande ”on track” ikryssat. Att inom fem år införa en ”fair wage”, alltså en levnadslön, beskrivs som ”on track”. Detta ser H&M som något att vara stolt över. Men har man anledning till det?

Det pågår i Kambodja en kamp för en skälig levnadslön för textilarbetare. Regeringen, fackföreningar och arbetsköpare har kommit överens om att en sådan lön ligger på motsvarande ca 1050 kr i månaden. Den strejk som förts i landet har haft som mål att höja minimilönen till denna nivå. Vad regeringen istället valde att göra var att höja minimilönen till endast ca 640 kr. Provocerade av detta hån mot proteströrelsen vägrade arbetarna att blåsa av strejken och möttes då av regeringens brutala motaktion i form av polisvåld. Men H&M gör alltså bedömningen att en ”fair wage” är ”on track”.

Vietnam, Kambodja, Thailand 2004 036

Men det mest häpnadsväckande är inte det som stämplas som ”on track” utan vad H&M menar är rimligt att kalla ”done”. Projektet ”reward good sustainability performance with better business” ser H&M som ”done”. Det går ut på att de underleverantörer som lever upp till H&Ms hållbarhetskrav ska belönas med stadigt och långsiktigt samarbete. Detta till trots de arbetare som dagligen svimmar i underleverantörernas fabriker på grund av näringsbrist och de tre till sex månaders långa anställningskontrakt de erbjuds. Att bedöma detta som ett uttryck för ”good sustainability performance” kan inte vara något annat än en uppvisning i människoförakt och arrogans.

H&Ms roll i konflikten är klar. Med omkring 400 fabriker som producerar för H&M i Kambodja, och återkommande möten med regeringen, har de en betydande roll för Kambodjas ekonomi, och ett stort ansvar. Men H&M vägrar att ta detta ansvar.

Det går inte att dra någon annan slutsats: H&M agerar slavdrivare i Kambodja. I solidaritet med Kambodjas arbetare måste vi kräva förändring. Men också av ren självbevarelsedrift: vad är det som säger att H&Ms medverkan till svältlöner och ökade klassklyftor endast är något som man vill ägna sig åt i Kambodja? Vad utesluter egentligen att man är beredd att verka i samma riktning i Sverige om man bara kunde?

Anders-William Berg & Gustav Bertilsson

Medlemmar i Socialistiska Partiet/Göteborg

 

 

Inga vinster i välfärden!

 

Missade vi den senaste LO-kongressen? Nog för att dessa brukar hållas på behörigt avstånd från LO-förbundens gräsrotsmedlemmar men den som är intresserad brukar i alla fall kunna få reda på att den hålls och vad som skett där. Och något har sannerligen hänt. Nu i veckan gick nämligen LO:s vice ordförande, Tobias Boudin ut och deklarerade i LO:s namn: ”Vi är för vinst i välfärden.” En tvärvändning mot beslutet på den senaste kongress vi har hört talas om, den i maj 2012, då en motion från Handels röstades igenom mot LO-ledningens vilja. Där slogs det fast att LO skulle ”verka för att en non-profit-princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg”, ett beslut som var ovanligt väl förankrat bland medlemmarna. Det var ett viktigt steg för att ge röst åt den starka men tysta opinion som under lång tid bekymrat sett konsekvenserna av privatiseringar och marknadsanpassning i den gemensamma välfärden.

Miljarder avsedda för skola vård och omsorg har hamnat i skatteparadis och den välfärd som det åtminstone finns en möjlighet att påverka demokratiskt har ersatts med en affärsdrivande verksamhet med vinsten som måttstock. Facit: järnvägar som havererar, skolor som går i konkurs och gamla som vanvårdas. Kongressen 2012 blev en chock för LO-ledningen. Det hör verkligen inte till vanligheterna att de förlorar en omröstning på dessa välregisserade tillställningar och snart började de tunna ut beslutet om nej till vinst i välfärden. Den utredning som kom i fjol från ledningen omtolkade generöst kongressens ”non-profit” till ett luddigt ”some-profit” med öppningar för att på lokal nivå helt öppna portarna för fortsatt utplundring. Och nu har alltså LO-toppen tagit steget fullt ur och helt på egen hand rivit upp beslutet. Oavsett om det handlar om att hjälpa socialdemokraterna komma undan en fråga de inte vill diskutera eller om LO-ledningen verkligen tycker att vår gemensamma välfärd bäst drivs i vinstsyfte, så är det en skandal att ledande företrädare sätter sig över kongressbeslut på detta sätt. Vi förnekar ingen att säga sin personliga mening men om fackliga representanter inte längre kan företräda medlemmarnas uppfattning finns det en mycket enkel lösning: att avgå.

 

Lars Henriksson Metall

Peter Jervelycke Belfrage Kommunal

Medlemmar i Socialistiska Partiet i Göteborg

 

Stödmanifestation för de indiska arbetarna på Alfa Laval

Solidaritet med de strejkande!

Onsdagen den 18:e december klockan 15:30 kommer en solidaritetsmanifestation med de strejkande arbetarna på det svenska företaget Alfa Lavals fabrik i Pune, Indien, äga rum. Manifestationen kommer ske vid Alfa Laval Nordics kontor i Västra Frölunda.

Adressen är Hulda Mellgrens gata, Västra Frölunda. Lokalerna ligger ca. 200 meter österut från busshållplatsen Norra Långebergsgatan, som lätt kan nås från centrala Göteborg.

Ta med gott mod och solidaritet – vid kallt väder kommer kaffe finnas på plats. Om någon behöver hjälp att hitta, kontakta eventets anordnare.

Socialistiska Partiet i Göteborg är medarrangör.

Idag sluter vi upp bakom busschaufförerna

Idag och imorgon går LO-förbunden SEKO och Kommunal ut i strejk mot dåliga villkor för trafik- och transportanställda. 2900 anställda omfattas i första läget. En välbehövlig åtgärd som också sätter fingret på samhällets mest grundläggande konfliktperspektiv: När lönearbetare vid förhandlingsbordet säger: vi vill ha jämlik försörjning och god hälsa. Svarar ägarna alltid: – Ni tar inte ert ansvar och gör oss utfattiga.
I över 30 år har vinstandelen av BNP ökat i vårt land, samtidigt som löneandelen har minskat.

Bakgrunden till strejken ser inte likadan ut på alla arbetsplatser men den samlade bilden är en bild av: lönesänkningar i tusenkronorsklassen, arbetstider och turscheman som inte tar hänsyn till mänskliga behov, och osäkra anställningar.

Ägarsidan har svarat med ett varsel om lockout. En lockout som omfattar de som förhindras i sitt arbete av strejken. Fria moderata studenter bryter strejken och kör inhyrda bussar mellan två av Stockholms sjukhus. Högern slår på stora trumman och tycker att facket har för mycket makt…
Helt ärligt, kan SEKO och Kommunal hyra bussar för en spottstyver och sabba för ägarna? Kan SEKO och Kommunal bestämma hur många timmar per dygn som är skälig vila mellan ägarnas möten? Hur lång rast som är rimlig? Maktojämlikheten på arbetsmarknaden är monumental!

Nästa gång du stresstittar på klockan för femtielfte gången för att bussen står stilla och benen bär dig illa, minns då att det är ägarna och inte busschaufförerna som ska ställas till svars! Minns då att din frustration och pannsvett ska stöka ner och solka golvbrädorna till vattenskador i ägarnas ROT och RUT-skattesubventionerade salonger, inte ge den som med magknip håller ihop din stad varje dag dåligt samvete.

Socialistiska Partiet stödjer anställda som idag går ut i strejk och fackföreningsrörelsen i sin kamp för bättre villkor. Er kamp för bättre villkor är allas kamp för bättre villkor. En grundförutsättning för ett hållbart och solidariskt samhälle.

Framåt!

Socialistiska Partiet
Verkställande utskottet 19 juni 2013

För demokrati på arbetsplatsen

Demonstration 21 maj kl. 17.00 Partille Kyrktorget

Den 21:a maj, 18:30, ska kommunfullmäktige i Partille sammanträda. Atbin och Iraj, två anställda på ett kommunalt LSS-boende, har varit avstända i över två månader. De hotas nu med sparken för att de har tackat nej till omplacering!

De blev avstängda efter ett kritiskt brev till politiker och chefer och förhandlingsdokument visar nu att kommunen vill bli av med dem för att de har sagt ifrån missförhållanden.

Chefer har gått ihop för att dölja dessa missförhållanden och politikerna har visat att de ställer sig bakom dessa chefers skamliga agerande. Nu kräver vi ett stopp för korruptionen i kommunen, vi vill ha en oberoende utredning! Demokrati på arbetsplatsen och att Atbin och Iraj går tillbaka till sina jobb!

På senaste kommunfullmäktigemöte försökte Atbins och Irajs kollegor ställa frågor till politikerna och uttryckte en oro för yttrandefriheten och arbetsmiljön i Partille. Men istället för att svara på frågorna från de kommunalt anställda, slängde politikerna ut de kritiska rösterna och tillkallade polis. Nu ska vi ge de möjligheten att svara på våra frågor innan kommunfullmäktigemötet. Vi kallar nu till vår tredje demonstration och hoppas att många vill stödja oss.

Vi kräver demokrati – på arbetsplatser!
Atbin & Iraj tillbaka till sina jobb!
Chefernas avgång!
En utredning av Partille Kommuns korrupta personalpolitik!

-Bryt tystnaden!
//Stödgruppen för Atbin och Iraj