Kategoriarkiv: Avdelningsmöte

Avdelningsmöte 170223

2014-01-25-15.55.01

Medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna till avdelningsmöte torsdagen 23:e februari kl.18.30 på partilokalen. På dagordningen står främst motioner till kongressen i mars och 8 mars. Dessutom kan affischer till vårt offentliga möte 7/3 avhämtas. Fika finns att köpa.

Avdelningsmöte 170126

2014-01-25-15.55.01

Medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna till avdelningsmöte torsdagen 26:e januari kl.18.30. På dagordningen står bland annat förslaget till nya grundsatser inför kongressen i mars och den fortsätta antifascistiska kampen i Göteborg. Fika serveras. Väl mött önskar avdelningsstyrelsen!

Avdelningsmöte 161211

2014-01-25-15.55.01

Samtliga medlemmar och sympatisörer till Socialistiska Partiet i Göteborg hälsas välkomna till avdelningsmöte söndagen 11:december kl.13.00 på Syndikalistiskt Forum. Fika serveras. På dagordningen står medlemsinval, vår lokalsäkerhet, 8 mars och skolkampanj. Internationella Socialister är även inbjudna för en diskussion om kommande gemensamma aktiviteter.

Välkomna!

Avdelningsmöte 161027

2014-01-25-15.55.01

Som vanligt öppet både för medlemmar och sympatisörer. På dagordningen står bland annat en rapport från Fjärde internationalens ungdomsskola i Amsterdam där en medlem medverkade samt höstens satsning på en skolkampanj på Göteborgs grundskolor. Fika serveras. Välkomna!

Torsdag 27:e oktober kl.18.30 på partilokalen.

Avdelningsmöte 160618

2014-01-25-15.55.01

Medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna till det sista avdelningsmötet för Göteborgssocialisterna innan sommaruppehållet. Dagordningen innehåller punkter om 1 maj 2017, biblioteken i Göteborg, höstens verksamhet samt rapport från socialistiskt sommarforum i Borghamn. Fika serveras.

Lördagen 18 juni kl.13.00, partilokalen

Årsmöte 2016

2014-01-25-15.55.01

Vilken väg för socialisterna 2017? Samtliga medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna till Socialistiska Partiet i Göteborgs årsmöte 2016. Alla texter som ligger till grund för mötet har gått ut till medlemmarna i god tid innan. Fika serveras. Välkomna!

Söndagen 22 maj kl.13.00 på partilokalen

gbg@socialistiskapartiet.se

Avdelningsmöte 160421

2014-01-25-15.55.01

Välkomna till avdelningsmöte för Socialistiska Partiet i Göteborg torsdagen 21 april kl.18.30 på partilokalen/Syndikalistiskt Forum. Öppet även för icke-medlemmar. På dagordningen står bland annat bibliotekens situation, 1 maj och partikampanjen. Fika serveras.

Avdelningsmöte 160306

2014-01-25-15.55.01

Öppet för medlemmar och icke-medlemmar:

Kallelse till avdelningsmöte för Socialistiska Partiet i Göteborg. Mötet kommer behandla 8 mars och vår kommande års strategi, 1 maj, Vänsterforumet och bibliotekens roll som social institution. Fika serveras. Välkomna!

Söndagen den 6:e mars kl.13.00 på partilokalen.

Kontakt: gbg@socialistiskapartiet.se

Avdelningsmöte 160130

2014-01-25-15.55.01

Socialistiska Partiet i Göteborg kallar alla medlemmar, sympatisörer och nära vänner (våra medlemsmöten är även öppna för icke-medlemmar) till avdelningsmöte lördagen 30 januari kl.13.00 (på Syndikalistiskt Forum). På dagordningen står bland annat kvinnodagen den 8 mars, Kommunal och fackföreningsrörelsen och kommande verksamhet. Fika serveras. Välkomna! E-posta gbg@socialistiskapartiet.se för mer information. Styrelsen för SP/GBG

Avdelningsmöte 151217

2014-01-25-15.55.01

Socialistiska Partiet hälsar alla medlemmar och sympatisörer välkomna till årets sista avdelningsmöte torsdagen 17: december kl.18.30. Mötet kommer till stora delar ha temat miljö och kamp. Fika och glögg serveras.