månadsarkiv: augusti 2021

Avgiftsfri kollektivtrafik i Göteborg!

Socialistisk Politik Göteborg:

Avgiftsfri kollektivtrafik i Göteborg!

Den globala uppvärmningen är vår tids stora ödesfråga, samtidigt som de konkreta åtgärderna för att bromsa uppvärmningen är helt otillräckliga. En lokal åtgärd av betydelse skulle vara att införa avgiftsfri kollektivtrafik i Göteborg.

Idag står den privata bilismen för nästan 20 procent av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser, samtidigt som kollektivtrafiken i fallet Göteborg endast utgör runt 40 procent av våra motoriserade resor. Den delen måste öka radikalt och det avgörande schackdraget är att införa avgiftsfri kollektivtrafik – i kombination med en planmässig utbyggnad.

Det skulle rent fördelningspolitiskt gagna medborgare med tunnare plånböcker. Sedan 2019 har månadsavgiften höjts från 620 kronor till 795 kronor, en tung utgiftspost för arbetslösa, sjukskrivna, förtidspensionerade och andra låginkomsttagare. Vi skulle också bli av med den kostnad som biljettkontrollerna utgör, vilket idag årligen löper på 140 miljoner kronor genom ett upphandlingsavtal med den danska storkoncernen ISS.

Avgiftsfri kollektivtrafik är inte något helt nytt påfund. I mars 2020 blev Luxemburg första land i världen som tog bort avgiften, bland städer är Estlands huvudstad Tallinn det mest kända exemplet och av svenska kommuner har idag Fagersta, Hallstahammar, Ockelbo, Sala samt Surahammar helt avgiftsfritt och i Kiruna betalas endast en årsavgift på 600 kronor.

Hur kan detta finansieras? Tidningen Etc. Göteborg som har räknat på det har kommit fram till att det vid en inkomst på 25 000 kronor/månad skulle innebära en skattehöjning på 328 kronor per månad – mindre för dem därunder och mer för dem däröver.
I beräkningen har även en höjd driftskostnad med 20 procent på grund av ökat resande, samt att kontrollanterna arbetar kvar men med andra uppgifter, räknats in.
Om vi befriar medborgare som fyllt 65 år från denna kostnad blir den något högre för övriga göteborgare, men ytterst marginellt utifrån att +65 idag endast betalar på vardagar 15-18.
Det är självklart också rimligt att öka avgifterna på vägtullarna för att snabbt styra om det privata resandet mot gemensamt och bidra till finansieringen av kollektivtrafikens utbyggnad. Kampanjen för ett bilfritt Grönsakstorget är dessutom ett initiativ i rätt riktning.

En än bättre åtgärd skulle givetvis vara att avgiftsfri kollektivtrafik infördes generellt över hela Sverige, med en återinförd förmögenhetsskatt som en möjlig finansieringskälla, men Göteborg behöver inte vänta; ta steget nu!

Stadsvandring i arbetarrörelsens fotspår


Den socialistiska arbetarrörelsen

En vandring med Carl Tufve Ek i spåren efter den socialistiska arbetarrörelsens äldre historia i Göteborg från 1880-talet till det tidiga 1900-talet, genom Haga och Pustervik. Vi kommer att besöka platser av betydelse för Sveriges första arbetarparti, äldre än det senare socialdemokratiska partiet, lokalerna där August Palm höll sina tidiga möten i Göteborg och får höra historien om vad som egentligen hände, huset i vars källare LO: s förste ordförande hade sitt första kansli, platsen där de tidiga ungsocialisterna samlades och mycket mer.

Samling vid fontänen på Järntorget. Kläder efter väder.

Arr. Socialistisk Politik i Göteborg

Lördag 11:e september kl.13.00

Medlemsmöte 210822


Samtliga medlemmar och sympatisörer kallas till medlemsmöte via Zoom söndagen 22:a augusti kl.16.00. En länk till mötet skickas i vanlig ordning ut i god tid på epostlistan och i vår Facebookgrupp. Mötet kommer bland annat behandla medlemsinval, situationen på Kuba med en representant från kubanska ambassaden och kommande verksamhet. Välkomna hälsar styrelsen!

Namnge en gata efter Albin Ström!


Har ikväll skickat in ett medborgarförslag, ett så kallat ”Göteborgsförslag”, till Göteborgs stad om att en gata skall namnges efter Albin Ström. Nu är det bara att vänta på att höga vederbörande godkänner det och lägger ut det.

Få i Göteborgs politiska historia har uppvisat sådant civilkurage, stöd för de nödlidande och arbetslösa och värn för de demokratiska principerna som Albin Ström. Som stadsfullmäktigeledamot, riksdagsman, skribent och talare kom Albin Ström att förkroppsliga de förnämsta politiska idealen, och blev sinnebilden för en sann demokrat vilken var djupt förankrad i de sociala idealen.

Albin Ström föddes 1892 i Ånimskog. Som ung kom han till Göteborg och arbetade först som sjöman, för efter en tid på SKF fortsätta sin bana som byggnadsarbetare. Tidigt blev Ström politiskt intresserad och blev medlem i SSU och SAP. I samband med partisplittringen 1917 anslöt han sig till Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti, men återvände till SAP 1923 där han kom att verka som sekreterare för arbetarkommunen och som en mycket omtyckt ordförande för Göteborgs fackliga centralförsamling.

Efter en kort period i Göteborgs Stadsfullmäktige blev han 1928 invald som ledamot av Andra Kammaren för Göteborg, där han kvarstannade till 1936. De två sista åren som knuten till Socialistiska partiet,efter att han 1934 uteslutits ur SAP och av LO anklagad för ”illojalitet” efter att han informerat fackföreningsfolket i Göteborg om att han haft en avvikande mening mot majoriteten i Grov- och Fabriksarbetarförbundets förbundsstyrelse i frågan om understödet till de strejkande arbetarna i den pågående byggnadskonflikten. Styrelsen ville kraftigt sänka understödet, något Ström motsatte sig.

År 1940 hade nazistinflueringen i Socialistiska partiet gått för lång så tillsammans med en stor del av Göteborgs Socialistiska Arbetarkommun och flera andra partiavdelningar bildade han Vänstersocialistiska Partiet, och vars ledare han skulle vara fram till sin död.

Tillsammans med Torsten Henrikson startade Ström veckotidningen Arbetarposten år 1934, vars redaktör Henrikson var fram till 1938 då Ström övertog ledningen från Henrikson. Ström var sedan tidningens redaktör till den nedlades 1961. I Arbetarposten kom Ström att tydligt visa sitt sociala patos, och ett tydligt exempel på detta var när man från GP-håll drev frågan om byggandet av Nya Ullevi så skrev han mycket klargörande att ”Fotbollen går före de sjuka”. Ord som även idag borde kalla många beslutsfattare till eftertanke.

Albin Ström avled 70 år gammal 1962 på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Ströms politiska hemmaarena var under många år Heden, där han samlade stora åhörarskaror och aldrig skrädde orden mot orättvisor och begränsande av de demokratiska värdena. I en tid då profit och arvoden samlar sig i stora högar för en del politiker visade Albin Ström på en annan väg. Han avstod stora delar av sina arvoderingar till de arbetslösas understöds- och hyreshjälpskassor. Som ytterligare förebild för dagen politiker kan han tjäna genom att han är den ende svenske riksdagsmannen och göteborgske stadsfullmäktigeledamoten som aldrig svek ett enda av sina vallöften, och därmed kom visa på de sanna demokratiska värdena.

Carl Tufve Ek/Socialistisk Politik i Göteborg

Kanyler till Kuba!


Socialistisk Politik i Göteborg har beslutat att fortsätta med vår ekonomiska insamling för fler kanyler till Kuba. Kubas vaccineringskampanj mot Covid 19 har hittills varit mycket framgångsrik, men som en konsekvens av framförallt USA:s snart 60-åriga handelsblockad så behövs fortsatt solidariskt stöd från människor över hela värden. Och det nu! Varje insamlad krona bekostar en kanyl! Sätt in ditt bidrag på PG 721901-7 (Socialistisk Politik Göteborg) och märk insättningen ”Kuba” – så gör vi en redovisning efter hand av hur mycket pengar som kommer in. Tack på förhand! ¡Solidaridad más allá de las fronteras del mundo!

La política socialista en Gotemburgo ha decidido continuar con nuestra recaudación de fondos financieros para más agujas para Cuba. La campaña de vacunación de Cuba contra Covid 19 hasta ahora ha tenido mucho éxito, pero como consecuencia, sobre todo, del bloqueo comercial de casi 60 años de Estados Unidos, se necesita el apoyo solidario continuo de personas de todo el mundo. ¡Y ahora! ¡Cada centavo recolectado cuesta una aguja! Deposite su contribución en PG 721901-7 (Socialistisk Politik Göteborg) y marque el depósito ”Cuba”, y haremos una cuenta gradual de la cantidad de dinero que ingresa. ¡Gracias por adelantado! ¡Más solidaridad desde todos los frentes del mundo hacia Cuba !