månadsarkiv: mars 2016

Flygbladsutdelning

Flygbladsutdelning utanför Sahlgrenska sjukhuset torsdagen 31 mars kl.15.30. Alla medlemmar och sympatisörer är välkomna att hjälpa till.

8 mars 2016

Turerna inför, under och efter årets arbete inom 8 mars-kommitten har tyvärr varit många och i sin förlängning försvårat ett solidarisk, kamratligt och givande samarbete.

Vi i Socialistiska Partiet kommer under det stundande utvärderingsmötet 21/3 att klart och tydligt påpeka våra ståndpunkter för att möjliggöra ett ännu bättre arrangemang till nästa år. Det handlar bland annat om val av talare (vi säger folkrörelseaktivister framför partipolitrucker!), val av huvudparoller och vilka organisationer som bör vara med eller inte i kommittén (det finns mycket kritik, främst utanför kommittén, gentemot bland annat Socialdemokraternas och Rättvisepartiet Socialisternas medverkan).

Men framförallt handlar det om Socialdemokraternas okamratliga strategi att flera gånger innan och efter 8 mars gå ut i pressen och ta avstånd från och kritisera (bland annat anklagelserna om organiserad sabotage) medverkande organisationer. Oftast Kommunistiska Partiet och RKU, men även vi i SP får en släng av sleven i en publicerad artikel. Kritik och val av strategier måste givetvis få framföras, men inte i första hand genom offentlig press under samarbetets gång, utan inom den demokratiskt tillsatta 8 mars-kommitten och inom de medverkande organisationerna. Och om det ändå efteråt anses vara av vikt att offentligt kritisera valda beslut och medverkande organisationer måste kritiken vara byggd på välgrundade argument och en kamratlig debatton användas.

Avdelningsstyrelsen för Socialistiska Partiet i Göteborg 160319

Stödfest för VioMe

12745833_1075204719198783_7581796461279867304_n

Kampen går vidare för arbetarna vid den ockuperade fabriken VioMe i Thessaloniki. Under fjolåret lyckades de vid två tillfällen i rad avvärja konkursförvaltarnas planer på att auktionera ut fabriksmarken. Under det här året är ytterligare en auktion tänkt att äga rum. Ifall även denna skulle ställas in, eller i brist på intresserade köpare, kommer det krävas ytterligare ett domstolsbeslut för att sänka utropspriset. En sådan utveckling skulle fördröja likvidationsprocessen och ge arbetarna tid att utveckla sin kamp för övertagande av fabriken.

VioMe-arbetarnas kamp sträcker sig utanför den egna fabrikens väggar. Den är en organisk del av de sociala rörelser som kämpar mot regeringens och trojkans åtstramningspolitk. De senaste månaderna har man dessutom gjort om ett av fabrikslagren till lagrings- och distributionslokal för kläder, barnmat, hygienartiklar etc. som samlats in av solidaritetskollektiv runt om i landet för att fraktas till gränsen mot Makedonien, där en humanitär kris av stora mått utspelar sig.

Vi inom Föreningen Greklandsolidaritet ställer oss bakom deras krav. Det uppmanar vi er andra att också göra. Därför kommer vi donera intäkterna från kvällens festligheter till deras kamp.

Fredag 11 mars kl.18.00-22.00, Syndikalistiskt Forum (Övre Husargatan 27)

Arr. Föreningen Greklandsolidaritet