Kategoriarkiv: Nyheter

SP: Öppna och vädra!

Det smutsiga politiska spel som sedan några veckor pågår kring misstroendeförklaringar och ministeravgångar är motbjudande och syftar på intet sätt till att förbättra vare sig statens IT-system eller kontrollen över den statliga byråkratin. I synnerhet handlar det inte om att ge landets arbetande människor insyn och makt över det politiska systemet och de flesta upplever med rätta att maktspelet pågår över våra huvuden. Det parlamentariska schackrande är ett stickspår bort från de grundläggande systemfrågorna. Med sitt hycklande om misstroende försöker Allianspartierna och deras allierade komma ifrån från det egna ansvaret på det klassiska ”ta fast tjuven”-sättet, att det var under deras registreringstid utförsäljningarna av IT-systemen påbörjades glöms behändigt bort. Genom det hysteriskt uppblåsta ylandet om ”hot mot rikets säkerhet” försöker de borgerliga dessutom leda bort samhällsdebatten från de problem som berör de flesta i vardagen: underbemanningen i sjukvård och omsorg, svårigheterna i skolan, de pågående klimat- och miljökatastroferna, flyktingsituationen, den galopperande ojämlikheten, den ökande otryggheten på jobbet och så vidare och så vidare.

Sjukan att släppa utförandet för en verksamhet längre och längre bort från de ansvariga finns överallt i samhället. För bara någon vecka sedan gällde det ett brobygge i Ludvika, där ansvaret för att tolv byggnadsarbetare skadades försvann i en kedja av underentreprenörer.

När beslutet att lägga ut de riksbekanta IT-tjänsterna till IBM togs var till och med själva beslutet till stora delar outsourcat, det var bolaget Kontract AB som såg till att IBM fick det saftiga kontraktet. Precis som med sophämtningen i Stockholm och så många andra utförsäljningar vann det billigaste budet utan att vinnaren hade resurser att göra jobbet. Istället skickade IBM jobbet neråt i näringskedjan till låglöneföretag i Östeuropa, rimligen fullt medvetna om att detta inte var lagligt. Och eftersom Transportstyrelsens ledning gjort sig av med sina tidigare IT-tjänster ställdes de i valet mellan att sluta utfärda körkort och registrera bilar eller att bryta mot lagen. Och valde i tysthet att göra det senare. En skandal skulle annars utbrutit som naturligtvis drabbat den nytillträdda generaldirektören och regeringen men även de privata bolag som varit iblandande.

Att det var det USA-baserade jätteföretaget IBM:s svenska gren som fick hand om registren säger en del om hyckleriet i det mediala och politiska drevet, företagets svenska gren hade fått godkänt av Säpo. Om USA:s underrättelsetjänster skulle vilja ha information ur det svenska körkortsregistret skulle detta självklart vara en fribiljett, om deras övriga övervakning mot förmodan inte skulle räcka till. Om detta inte ett ord i debatten.

Den socialdemokratiska regeringen spelar med i spelet vilket inte förvånar, i opposition hade de inte ett ord att invända när privatiseringsfrågan behandlades i riskdagens utskott och deras uppslutning kring upprustning, NATO-samarbete skiljer sig obetydligt från de borgerliga partiernas. Det försvarsminister Hultqvist borde ifrågasättas för och som verkligen ökar hotet mot vår säkerhet är den okritiska uppslutningen bakom NATO, understruken av jätteövningen Aurora i september, och hans bidrag till det uppskruvade tonläget mot Ryssland.

Istället för att låta det hela bli ett maktspel där de politiska, mediala och ekonomiska etablissemangen manövrerar i eget intresse borde hela diskussionen öppnas för insyn och deltagande för alla de människor som dletagarna påstår sig värna. Det skulle kunna ske genom att tillsätta en oberoende granskningskommission med representanter för folkrörelser som har förtroende bland arbetare och låginkomsttagare kompletterat med oberoende sakkunniga.

Men om en sådan kommission inte bara ska bli en del av det politiska spelet eller ett sätt att sopa problemen under mattan räcker det inte att den bara granskar de snåriga turerna bakom privatiseringen av IT-systemen hos Transportstyrelsen.

Hela den kultur som ligger bakom behöver genomlysas i grunden, den ideologiskt drivna privatiseringen och marknadsstyrningen av offentlig verksamhet som pågått i årtionden under skiftande regeringar och vars verkliga haverier har drabbat stora grupper av människor. Exemplen är otaliga på alla nivåer i stat, kommuner och landsting – alltifrån bolagiseringen av SJ och privatiseringen av järnvägsunderhållet till utförsäljningarna av hamnverksamheten i Göteborg och sophanteringen i Stockholm som just nu förorsakar hårda konflikter med de anställda. Då kan vi komma bort från de dimridåer som säkerhetshysterin nu sprider och istället få en diskussion om verkliga frågor som är akuta för arbetande människor.

Att den S/Mp-regeringen skulle göra något sådant är knappast troligt, de har inget att invända varken mot privatiseringar eller den dominerande upprustningspolitiken. För alla som vill försvara demokratin är det desto viktigare att tillsammans bekämpa det spel som bara göder förakt för politiken och röjer mark för högerextremismen. Alla demokrater och aktivister i folkrörelser bör därför ställa sig frågan om vi kan ta initiativ till en oberoende och kritisk genomlysning av vad utförsäljning och privatisering inneburit för demokratin och levnadsvillkoren för den stora majoriteten.

Socialistiska Partiet

Göteborgs-Posten och opartiskheten

Göteborgs-Postens rapportering om konflikten kring Baka Stenugnsbageri har varit minst sagt märklig. Redan i sitt första reportage (2016/01/14) om situationen gör man faktafel, feltolkar uttalanden och representerar skevt vilka som ingår i konflikten.

Christina Pedersen, ombudsman för Livs region väst, pekar på hur bageriet genom att ge sig rätten att välja ett avtal (Hotell- och restaurangfackets) med sämre semesterersättning, sämre OB och en, för all del marginellt, lägre lön tjänat pengar på de anställdas bekostnad.. GP beskriver detta på följande vis: ”vad ”sämre” innebär i kronor och ören kan [Pedersen] inte svara på”. Detta trots att det har gjorts mycket tydligt vad konflikten handlar om. Vilka de berörda anställda är har GP också råkat eller valt att få om bakfoten. Genom otydlig rapportering insinuerar man att Livs ställer krav på att alla de anställda ska ha deras avtal istället för Hotell- och restaurangfackets. Vad det egentligen handlar om är att de tre livsmedelsarbetarna, inte servicepersonalen, förtjänar sitt eget, starkare avtal istället för HRFs svagare. Att HRF och Livs är eniga om detta sedan innan är något de blivit tvungna att gå ut och förtydliga som en konsekvens av den bristande rapporteringen.

Vidare har Livs endast fått komma till tals i korta kommentarer vilka, som i exemplet ovan, direkt misstänkliggörs. Arbetsgivaren, Christina Rönnängsgård, får dock ofta komma till tals och hennes känslor beaktas. Vi får veta att ”Rönnängsgård är uppriven” och vid ett tillfälle tillfrågas hon om hur hon mår på vilket hon svarar ”för jävligt”. Vi får höra att många uttryckt ”solidaritet” gentemot henne under konfliktens gång. Dessa många syftar på privatpersoner som gett stöd över sociala medier och borgerliga politiker. Att GP finner det av värde att nämna kommentarsfältsstöd i sammanhanget är ju i sig uppseendeväckande men kanske ännu mer uppseendeväckande är att de väljer att inte nämna det stöd för Livs som uttrycks i samma kanaler. Att man sedan låter de borgerliga politikerna David Lega (KD) och Jonas Ransgård (M) få uttrycka sig om att Livs beter sig ”pinsamt” och ”obegripligt” och om att det ”saknas vett och sans” hade inte verkat så konstigt om det inte vore för den redan så vinklade bilden och att man inte sökt upp en socialdemokratiskt eller liknande kopplad företrädare för kommentar.

Den 14 januari publiceras en ledare i GP som berör konflikten. Skribenten Naomi Abramowicz talar här om facken som ”hellre värnar sina egna intressen än arbetstagarnas”. Detta genom att fackets krav på avtalsenlig lön ska hota ”företagets marginaler” och på så vis skadar de anställda. I denna ideologiska konstruktion betyder det alltså att om en arbetsgivare ska bli tvungen att följa ett överenskommet avtal så har de ”inget annat val” än att avskeda sina anställda. Men ledaren driver inte bara på en ideologisk offensiv. Abramowicz åberopar också Jonas Ransgårds uttalande om att det i och med vad som hänt på Baka Stenugnsbakeri är dags för ”andra bullar”. Abramowicz instämmer med ”efter att facket nu har lyckats tvinga ännu en företagare på knäna är det definitivt dags för andra bullar framöver” och manar på så vis även till politisk offensiv.

Det är smärtsamt tydligt att GP antingen genom jakten på en säljbar ”underdog story” eller genom ideologiskt tryck har brustit i sin opartiskhet. Detta är något mycket allvarligt i vilken situation som helst men kanske ännu allvarligare när det gäller en så central politisk fråga som arbetsmarknaden. Det förvånar nog ingen att GP inte är den mest arbetarvänliga av tidningar utan kanske snarare har för vana att se saker ur ett visst annat perspektiv. Men om Västsveriges största morgontidning fortsätter med detta farligt vinklade rapporterande så är risken stor att den bidrar till en samhällsutveckling som rör sig långt bort från de liberala värden den säger sig företräda.

Styrelsen för Socialistiska Partiet Göteborg 160117

Godheten på Hagabion

Inget att göra på lördag 16/2? Varför inte gå och se Stefan Jarls film Godheten och dessutom träffa andra som är intresserade att försvara välfärden?

På lördag har Hagabion en visning av filmen där Lars Henriksson ska hålla en kort inledning för Gemensam Välfärd och några andra ska stanna kvar och prata med intresserade efteråt. Godheten är en intervjufilm där bland andra folk som Svenska Dagbladets skarpe ekonomikommentator Andreas Cervenka, den radikale journalisten Mikael Nyberg (Det stora tågrånet mm) och Wilkinson/Pickett (Jämlikhetsanden) får förklara vad som hänt med samhället och varför.

Syrienbulletinen ute nu!

Nu är äntligen det första numret av Syrienbulletinen klart! 16 sidor blankt fyrfärgstryck med bra text för läsare av olika ålder, Faraj Bayrakdar-dikter och bilder varvat med fakta och argument. Till den demokratiska revolutionens försvar. Bakom tidningen står bland annat medlemmar i Socialistiska Partiet och oberoende.

Beställ Syrienbulletinen på e-postadressen: Timgibran@gmail.com. Sätt in 20 kr./nummer på PG 131 84 87 – 4 (Solidaritet utan gränser), märk insättningen ”Syrienbulletinen”. Och har du tips på lämpliga försäljningsställen så kan du även höra av dig på ovanstående e-postadress.

Ship to Gaza`s Estelle kommer till Göteborg

Program:

25/7-31/7 Sörhallskajen, hörnet Eriksberg-Sannegårdshamnen (vid stort konstverk, stora stenblock)

Onsdag 25/7 kommer Ship to Gaza´s skepp Estelle till Göteborg på sin långa färd mot Gaza i aktionen för att bryta blockaden av Gaza.
Hon kommer att ligga i Eriksbergskajen till och med tisdag 31/8 och under denna tid kommer vi att ha ett program späckat av seminarier, musik, film, poesi, m.m.
Programmet uppdateras efterhand!
Se nedan:

Onsdag 25/7
ESTELLE KOMMER TILL GÖTEBORG! – Välkomstkalas
Eftermiddagen – tiden uppdateras ju närmre vi vet!
Håll er beredda på att bege er till kajen helt enkelt!

Torsdag 26/7
kl 15.00 guidade turer på Estelle
kl 16.00 Fackligt panelsamtal om blockaden av Gaza
Kl 19.30-02.00 Klubb S/V Estelle – stödfest för Ship to Gaza
OBS! På pustervik (förköp på ticnet.se/pusterviksbiljetter)

Fredag 27/7
kl 15.00 guidade turer på Estelle
kl 16.00 Ship to Gaza – därför åker vi igen
kl 18.00 Blockadbrytande poesi
Rawia Morra – ”Höga visan enligt palestinierna”,text och poesi
”Själigt misstänkt” – performance med röst och slagverk Benedikte Esperi och Pontus Torstensson

Lördag 28/7
kl 13.00 Filmvisning: Nil´in – här är vårt hem + samtal med filmmakarna, följt av:
Aktivist och palestinaresenär, Maria Johansson, berättar om sin vistelse i Palestina 2011 i ord och bild.
kl 15.00 guidade turer på Estelle
kl 16.00 Fleet of many nations – samtal med internationella samarbetspartners
kl 18.00 Livemusik

Söndag 29/7
kl 13.00 Filmvisning och samtal: Gazas tårar
kl 15.00 guidade turer på Estelle
kl 16.00 Hälsa och sjukvård under blockad

Måndag 30/7
kl 15.00 guidade turer på Estelle
kl 16.00 Ickevåldsträning med Stellan Vinthagen
OBS! Begränsat antal platser, föranmälan till goteborg@shiptogaza.se

Tisdag 31/7
kl 15.00 guidade turer på Estelle
kl 16.00 Passagerarsamtal – därför åker vi med!
kl 18.00 AVSKEDSFEST med tal och livemusik

Kom och delta i seminarier, samtal, prata med aktivister, titta runt på Estelle, köp en t-shirt, skänk en slant, visa solidaritet, lyssna på musik, se på dans, m.m.
Sörhallskajen kommer att vara full av liv och solidarisk anda!

Så här tar du dig dit kollektivt:
Båten Älvsnabben, avstigning Eriksbergs kaj. Älvsnabben går från Klippan, Rosenlund och Lilla Bommen varje halvtimma och kvällstid varje timma.
Buss 16 , hållplats Sörhallstorget

Ett socialistiskt krismanifest

Läs hela manifestet här (PDF)

Läs hela manifestet här (PDF)

Våren 2012 antog Socialistiska Partiets 24:e kongress det “Krismanifest” som diskuterats allt sedan den antikapitalistiska konferensen i Malmö i januari. Läs det här.

Grekland under attack!

Välkommen på offentligt möte om situationen i Grekland

Tordsdagen 14:e juni kl 18.30 på Pölgatan 5
(i Gathenhjelmska reservatet, nära Stigbergstorget, visa på karta).

Förstatliga bilindustrin under de anställdas kontroll!

Glädjen i Trollhättan och Västsverige över att flera tusen av bilindustrins anställda inte omedelbart kastas ut i arbetslöshet är stor och självklar. Bara den som förblindats av nyliberalismens…

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us