månadsarkiv: april 2013

Påminnelse: 1:a maj med Socialisterna, Järntorget 12:00, Göteborg

Vi vill passa på att påminna om Socialistiska Partiet’s 1:a majfirande. Klockan 12 på Järntorget, Göteborg

Tal av Johannes Jensen (SP), Seroy Ghazarian (ORWI) m.fl.

Manifestation på 1 maj till minne av de spanienfrivilliga

LaMano1maj2007

1 maj kl. 11.00-12.30

Gemensam traditionsenlig manifestation på 1 maj på Masthuggstorget kl 11 för arbetarrörelsen till minne av de svenska frivilliga under spanska inbördeskriget 1936-1939.

1936 slog det spanska folket tillbaka general Francos fascistiska kuppförsök. Det spanska inbördeskriget, som kom att pågå fram till Francos seger 1939, betraktades av arbetarrörelsens organisationer som en internationell angelägenhet. Från världens alla hörn strömmade fler än 35 000 frivilliga till Spanien för att stoppa fascismens framfart i Europa. Fler än 500 svenskar reste ner till Spanien för att strida mot Francos fascister, varav 170 personer stupade. Vi minns och hedrar deras insatser.

Huvudtal från SEKO Sjöfolk
Apelltal från arbetarrörelsens ungdomsförbund
Det blir även musik och bokförsäljning

På vårt bokbord kommer att sälja Kerstin Gustafsson-Figueroas nyutkomna bok ”Farsan, Spanien, kriget och jag” om hennes spanienfrivillige pappa till specialpris samt flaggor i den spanska republikens färger, som vi gärna ser i de olika 1 maj-tågen

Arrangörer är föreningen Svenska Spanienfrivilligas vänner i samarbete med ABF Göteborg

Avdelningsmöte 130427

Alla medlemmar hälsas välkomna till avdelningsmöte 27 april kl. 13.00 på partilokalen. Dagordningen innehåller punkterna Asylrätt 2014, framtidsdiskussion om partibygget, 1 maj och medlemsinval. Dessutom finns möjlighet att hämta fler affischer för uppsättning inför 1 maj-firandet på Järntorget.

Kollektiv affischering

Kollektiv affischering för medlemmar och sympatisörer inför 1 maj. Vi samlas på partilokalen 18/4 kl. 18.00 och 25/4 kl. 18.30 för att gemensamt täcka så många områden som möjligt. Kan du inte vara med under dessa tillfällen, men ändå vill hjälpa till, kan du du hämta affischer på partilokalen eller e-posta gbg@socialistiskapartiet.se

Tack på förhand!

Socialistiskt Första Maj 2013

Välkomna att fira 1 maj med Socialistiska Partiet och ORWI

Tal av Johannes Jensen (SP), Seroy Ghazarian (ORWI) m.fl.

Järntorget, Göteborg klockan 12.00

Ett litet, litet steg i rätt riktning – Kampen har bara börjat

Formuleringen att kommunerna ska ha ett ”avgörande inflytande”, till skillnad mot enbart ”inflytande” som det stod i partistyrelsens ursprungliga förslag, vid nyetablering av skolor blev det simsalabim som kom att ena s-kongressen i den laddade frågan om vinster i välfärden. Därtill fick anhängarna av vinstförbud i den slutgiltiga texten med allmänna formuleringar som att ”vinstintresse ska inte vara styrande i välfärden” och ”vinstutdelning kan inte ske på bekostnad av kvalité”.

Beslutet bör ses, om det blir lagstiftning efter valet 2014, som en käpp i hjulet för de kapital som tillskansar sig stora profiter i den svenska välfärden, men i brist på¨förslag om förpliktigande nationell lagstiftning mot vinstuttag är det ingenting som skulle kunna sätta stopp för bolagens härjningar. Redan idag har exempelvis 171 av Sveriges 290 kommuner infört, eller fattat beslut om att införa, Lagen Om Valfrihet (LOV) som ger vårdkapitalet fritt fram att konkurrera om anbud inom vård- och omsorgssektorn. Beslutet skulle enbart kunna leda till att politikerna i socialdemokratiskt styrda kommuner får ett skarpare verktyg för att säga nej till nyetableringar av friskolor. Det är ett steg i rätt riktning, men endast ett litet, litet steg.

Vi som kämpar för en vinstfri välfärd utan privata bolag bör tolka det hela som att den socialdemokratiska ledningen i någon mån tvingades gå en stark väljar- och medlemsopinion till mötes, men vi har en lång väg att vandra. Motståndet i handling måste växa och trycket öka på det politiska etablissemanget – kampen har bara börjat.

Socialistiska Partiet Verkställande utskottet 6/4-2013

Debatt om S-kongress och antikapitalistiskt motstånd

Onsdagen den 3 april samlades runt 30 personer på Socialistiska Partiets partilokal vid stigbergstorget i Majorna för att diskutera vad som egentligen händer med vår välfärd. Tanken med kvällen var att på ett informellt sätt tillsammans prata ihop sig om vad välfärdsstaten håller på att ta vägen, dela erfarenheter och diskutera vad vi vanliga medborgare egentligen kan göra. Att socialdemokraternas kongress för tillfället pågår i Göteborg blev den självklara utgångspunken och Anders Karlsson, ledarredaktör för Veckotidningen Internationalen, hade gått igenom den motionsflod som hade strömmat in till kongressen. De nästan 400 motioner rörande vinster i Välfärden från alltifrån höga sosse-byråkrater till vanliga arbetarkommuner visar att frågan är en av de viktigaste politiska frågorna under det senaste decenniet, men den riskera att gömmas undan i slutna diskussionsgrupper när partiledningen inte vågar visa upp gräsrötternas motstånd i plenisalen.

Den mångårigt fackligt aktiva Volvoanställde Lars Henriksson tog därefter över och pekade ut hur det är ekonomiska intressena som trycker på privatiseringarna av det gemensamma snarare än ideologi. Andra aspekter han tog upp var att det är minst lika viktigt att kämpa gör kvalitén inom det offentliga för att kunna stävja privatiseringarna samt att kampen för högre reallöner automatiskt innebär att mer skattepengar till välfärden kan tas in.

I den efterföljande diskussionen kommer flera olika frågor upp, alltifrån skillnaden mellan välfärd och filantropi till statens roll för en hållbar kapitalism diskuterades . Sammanfattningsvis blev det ett väldigt bra möte som visar på att det finns ett brett intresse att mötas bland såväl organiserade som oorganiserade välfärdsanhängare. Något Socialistiska Partiet tänker ta till vara på genom att anordna fler liknande arrangemang under våren.

Påminnelse: diskussionskväll om välfärdens framtid på onsdag

Vi vill passa på att påminna om att SP-Göteborg arrangerar en diskussionskväll om välfärdens framtid, Onsdagen den 3 april klockan 18.30, på Pölgatan 5, Gathenhielmska reservatet, hållplats Stigbergstorget (karta).