månadsarkiv: februari 2014

SP: För ett demokratiskt och solidariskt Ukraina

Utvecklingen i Ukraina, framförallt västra och centrala delarna, handlar om ett folkligt uppror i mot en korrupt regim av kapitalistiska oligarker.

Upproret är brokigt med exempel på självorganisering av alltifrån kommunikation, sjukvård, mathållning och självförsvar. Det har likaså följt en klassisk upprorslogik där polis och militär byter sida under massrörelsens tryck och det politiska etablissemanget tvingas anpassa sig. Tragiken, för vår socialistiska sida, är att de mest skoningslösa och uppoffrande frontkämparna när det gäller att konfrontera förtrycket inte har varit vänsterns krafter utan extremnationalister och öppna fascister.

Å ena sidan håller dessa, tillsammans med delar av massrörelsen på Maidan och andra håll i Ukraina, tummen i ögat på makthavarna och accepterar vare sig Timosjenko eller den EU-vänliga oppositionen. Deras absoluta motstånd mot ”systemet” handlar för fascisterna om en extremnationalistisk vision av ett ”renat” Ukraina från både ryska och västliberala inslag – men för stora delar av massrörelsen är det demokrati och jämlikhet som ställs mot korruption, privilegier och despoti.

Nu söker de mäktiga imperialistiska intressena säkra sina positioner och inflytande. Väst söker vinna över de ukrainska eliterna och medelklassen genom EU:s och IMFs mutor på miljardtals euro och krav på ”ekonomiska reformer”, det vill säga avveckling av östra Ukrainas tunga industri. Putinregimen försöker ogiltigförklara störtandet av Janukovitj och inkorporera rysktalande ukrainare i den ryska sfären. I den ryska duman har till och med föreslagits snabbehandling av ukrainares ansökan om ryskt medborgarskap, varvid rysk inblandning skulle kunna framställas som skydd för ryska medborgare.

Västintressena kan sägas ha utnyttjat de högerextrema rörelserna och fascisterna i själva gatukampen, men kommer att avskilja dem efterhand – om inte utvecklingen går mot total konfrontation. Hur Svoboda med flera då svarar är osäkert. De mest kompromisslösa kan komma att utlösa öppen kamp även mot EU-lösningar och västliberalism, de mer integrerade delarna av Svoboda söker möjligen hellre rollen som nationalistisk högerflank inne i EU-projektet. Den proryska sidan mobiliserar redan, bland annat genom UKP – det Ukrainska kommunistpartiet – ”mot fascismen” och gör ingen skillnad mellan det folkliga upproret mot förtryck och de fascistiska och antiryska rörelserna.

Socialister får inte kapitulera för något av dessa block utan stå för både det folkligt demokratiska i upproret, för antifascism (mot Högra sektorn, Svoboda mm) och antioligarkism mot både EU och Putin… Delar av vänstern kommer att ramla in i det ukrainska kommunistpartiets retorik (och har redan gjort det) och betrakta hela det folkliga upproret som ”fascism” – medan socialdemokrater och mer parlamentarisk vänster ställer sig på de liberala EU-oligarkernas sida. Vi socialister solidariserar oss med dem som både bekämpar Janukovitj korrupta mördarregim och försöken från både fascister och EU-oligarker att utnyttja det folkliga demokratiska upproret för egna syften.

Ned med de korrupta oligarkerna, ställ mördarna till svars!
Varken Putin, EU eller fascism!
För de arbetandes demokratiska, självständiga och jämlika Ukraina – byggt på de kämpandes solidaritet och allas lika värde!

Socialistiska partiet 25 februari

Socialister skriver i ETC-Göteborg om trängselskattsomröstningen

tingstadstunneln0006-8-bit

”Trots detta är trängselskatten värd att ge sitt kritiska stöd till. Den har hittills minskat biltrafiken i staden med nästan tio procent och då högavlönade kör bil mer än lågavlönade och män betydligt mer än kvinnor fungerar avgiften utjämnande socialt. Ett verkligt steg framåt skulle avgiften dock först bli om den baserades på inkomst – den som tjänar mer får bidra med mer (dessutom äger rika människor ofta större och mer förorenande bilar) – och om inkomsterna investerades i att bygga upp och subventionera en kollektivtrafik som på allvar kan konkurrera med biltrafiken.”

I fredagens nummer, 2014-02-21, av ETC-Göteborg skriver Johannes Jensen och Anders Karlsson om hur vi som socialister ställer oss till den omdebatterade trängselskatten, som göteborgarna skall rösta om i höst.

Hela debattartikeln kan du läsa här!

Avdelningsmöte 140222

2014-01-25 15.55.01

SP-Göteborg välkomnar alla medlemmar till avdelningsmöte, 22:e februari, klockan 13.00 på partilokalen. Vi kommer att tala om kommunalvalet 2014, 8-mars och årets Radikal forum i april månad. Fika och tilltugg. Väl mött!

Försäljning ger ökad segregering

hammarkullen1

Göteborg är en hårt segregerad stad där fattiga och rika sällan möts. De flesta politiker rynkar bekymrat pannan över detta och säger allt som oftast att något borde göras. Mer sällan vidtas några verkliga åtgärder och i det allt mer ojämlika samhälle som Sverige blivit ökar självklart också segregationen i Göteborg. Som om inte detta räcker har nu har kommunnens tjänstemän lagt fram ett förslag som kommer att öka segregationen rejält. För att finansiera välbehövliga renoveringar i de allmännyttiga bostadsbolagens eftersatta 70-talsbyggen vill de sälja ut lägenheter i ”attraktiva områden”.

Finns det något säkert recept på att öka segregationen så är det just detta, att lämna över ännu fler lägenheter till den privata marknaden där köpkraft och inte behov helt avgör vem som kan bo var. Ett steg i fel riktning på alla sätt.

De allmännyttiga bostadsbolagen skapades en gång för att arbetare och låginkomsttagare skulle kunna få anständiga bostäder med låg hyra. 60- och 70-talens ökade satsningar på nya bostäder genomfördes till stor del genom dessa bolag. Detta ”miljonprogram” innebar, med alla sina fel och brister, en väldig höjning av bostadsstandarden för många arbetarfamiljer som kunde flytta in i större, moderna lägenheter och programmet kunde genomföras genom offentliga insatser. Dessa satsningar skedde i ett samhälle som var mycket fattigare än dagens och med teknik och produktionsmetoder som har utvecklats kraftigt sedan dess.

Men nu hävdar alltså kommunens utredare att vi inte kan underhålla och renovera de hus samhället då hade råd att bygga utan att sälja ut de mest attraktiva lägenheterna! Det är helt enkelt inte sant. Det är en fråga om politisk vilja.

Alla Göteborgs tre kommunala bostadsbolag har under en lång rad år lämnat miljonbelopp av sina intäkter till kommunen, enligt siffror från Boverket har de till och med brutit mot lagen genom att lämna betydligt högre summor än vad de som allmännyttiga bolag får lov att göra. Hyror som skulle gått till underhåll och renoveringar har alltså gått rätt in i kommunens budget. Och nu ska det eftersatta underhållet alltså betalas genom att lägenheter som är en del av kommunens kapital säljs ut på marknaden till dem som har råd. Men det finns en annan väg.

En rapport från fackförbundet Byggnads från 2012 visar att 50 000 lägenheter behöver renoveras varje år i Sverige, inte minst för att göra husen mer energieffektiva. Detta skulle ge välbehövliga jobb och vara nödvändigt för att nå klimatmålen. Liksom i Tyskland skulle det kunna finansiseras genom statliga lågräntelån.

En sådan samhällssatsning på de bostadsområden som idag är stort behov av upprustning är en helt annan väg att gå än att lita till den marknad som varken klarar av klimathotet eller bostadsbristen.

Det krävs en kraftig opinion för att ändra kursen och driva igenom en sådan bostadspolitik. Ett första steg för oss här i Göteborg skulle kunna vara att se till att kommunstyrelsen på sitt möte 9 april avvisar förslaget om att sälja ut kommunala lägenheter.

Lars Henriksson

Mikael Omstedt

Socialistiska Partiet, Göteborg

Debattartikeln har publicerats i GP 140212 i en förkortad version:

https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2275565-forsaljning-ger-okad-segregering

Artikeln Svenska bostäder: hur allmännyttan blev ett konkurrenshinder och bostaden en vinstmaskin (Jesper Lindeberg och Lars Henriksson, Göteborg). Publicerad i veckotidningen Internationalen 121215:

http://www.internationalen.se/2012/12/svenska-bostader-hur-allmannyttan-blev-ett-konkurrenshinder-och-bostaden-en-vinstmaskin/

Affischering

Affischering 2. Onsdag 12/2 kl.18.00. Samling vid Pressbyrån vid Marklandsgatans spårvagnshållplats. Alla är välkomna att hjälpa till!

Ett-socialistiskt-program

 

Valaffischer

Nu är den första omgångens valaffischer färdiga för tryck! De är främst tänkta att användas under våren, en andra omgång valaffischer kommer till sommaren. Den andra omgångens affischer kommer ha samma utseende men kompletteras med mer konkreta politiska budskap samt bilder på några av våra kandidater. Vill du redan nu beställa valaffischer att sätta upp utan kostnad? Kontakta gbg@socialistiskapartiet.se

1901787_814879991871859_112588874_n1558463_814753665217825_600912073_n1743643_814753655217826_739107457_n