Namnge en gata efter Albin Ström!


Har ikväll skickat in ett medborgarförslag, ett så kallat ”Göteborgsförslag”, till Göteborgs stad om att en gata skall namnges efter Albin Ström. Nu är det bara att vänta på att höga vederbörande godkänner det och lägger ut det.

Få i Göteborgs politiska historia har uppvisat sådant civilkurage, stöd för de nödlidande och arbetslösa och värn för de demokratiska principerna som Albin Ström. Som stadsfullmäktigeledamot, riksdagsman, skribent och talare kom Albin Ström att förkroppsliga de förnämsta politiska idealen, och blev sinnebilden för en sann demokrat vilken var djupt förankrad i de sociala idealen.

Albin Ström föddes 1892 i Ånimskog. Som ung kom han till Göteborg och arbetade först som sjöman, för efter en tid på SKF fortsätta sin bana som byggnadsarbetare. Tidigt blev Ström politiskt intresserad och blev medlem i SSU och SAP. I samband med partisplittringen 1917 anslöt han sig till Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti, men återvände till SAP 1923 där han kom att verka som sekreterare för arbetarkommunen och som en mycket omtyckt ordförande för Göteborgs fackliga centralförsamling.

Efter en kort period i Göteborgs Stadsfullmäktige blev han 1928 invald som ledamot av Andra Kammaren för Göteborg, där han kvarstannade till 1936. De två sista åren som knuten till Socialistiska partiet,efter att han 1934 uteslutits ur SAP och av LO anklagad för ”illojalitet” efter att han informerat fackföreningsfolket i Göteborg om att han haft en avvikande mening mot majoriteten i Grov- och Fabriksarbetarförbundets förbundsstyrelse i frågan om understödet till de strejkande arbetarna i den pågående byggnadskonflikten. Styrelsen ville kraftigt sänka understödet, något Ström motsatte sig.

År 1940 hade nazistinflueringen i Socialistiska partiet gått för lång så tillsammans med en stor del av Göteborgs Socialistiska Arbetarkommun och flera andra partiavdelningar bildade han Vänstersocialistiska Partiet, och vars ledare han skulle vara fram till sin död.

Tillsammans med Torsten Henrikson startade Ström veckotidningen Arbetarposten år 1934, vars redaktör Henrikson var fram till 1938 då Ström övertog ledningen från Henrikson. Ström var sedan tidningens redaktör till den nedlades 1961. I Arbetarposten kom Ström att tydligt visa sitt sociala patos, och ett tydligt exempel på detta var när man från GP-håll drev frågan om byggandet av Nya Ullevi så skrev han mycket klargörande att ”Fotbollen går före de sjuka”. Ord som även idag borde kalla många beslutsfattare till eftertanke.

Albin Ström avled 70 år gammal 1962 på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Ströms politiska hemmaarena var under många år Heden, där han samlade stora åhörarskaror och aldrig skrädde orden mot orättvisor och begränsande av de demokratiska värdena. I en tid då profit och arvoden samlar sig i stora högar för en del politiker visade Albin Ström på en annan väg. Han avstod stora delar av sina arvoderingar till de arbetslösas understöds- och hyreshjälpskassor. Som ytterligare förebild för dagen politiker kan han tjäna genom att han är den ende svenske riksdagsmannen och göteborgske stadsfullmäktigeledamoten som aldrig svek ett enda av sina vallöften, och därmed kom visa på de sanna demokratiska värdena.

Carl Tufve Ek/Socialistisk Politik i Göteborg