månadsarkiv: oktober 2014

Avdelningsmöte 141108

Samtliga medlemmar i SP/Göteborg kallas till avdelningsmöte på partilokalen lördagen 8 november kl.13.00. På dagordningen står bland annat bostadssituationen i staden och Kristallnatts-demonstrationen 9 november. Välkomna!

2014-01-25 15.55.01

Inga fler Kristallnätter!

9 november i Göteborg:

9:e Novemberkommitén, där bland annat Göteborgs Rättighetscenter finns representerat, anordnar en manifestation till minne av Kristallnatten.

Genom appelltal på Bastionsplatsen vill nätverket uppmärksamma de grupper som blev drabbade av förintelsen: judar, romer, resande, personer med funktionsvariationer, hbtq personer, samt fackligt organiserade.

Demonstrationsbanderoller kommer vara målade med våra huvudparoller:

-Inga fler kristallnätter!
-Mot antisemitism, antiziganism, homofobi, islamofobi, funkofobi och rasism.
-För alla människors lika värde

10689451_981386408554549_2425042825000269806_n

Tidsschema

15.45 Samling Götaplatsen
16.00 Fackeltåg avgår mot Bastionsplatsen där minnesstunden äger rum
17.00 Bastionsplatsen tal och appeltal
18:00 Minnesceremoni Synagogan

Talare från:
Resandefolkets kulturförening
RFSL
Romska rådet
LO
Unga rörelsehindrade
Judiska församlingen

Moderator: Göteborgs rättighetscenter

Säkerhet: Personer med gula västar är huvudansvariga för säkerheten. Vi tar ett gemensamt ansvar för att gå i samlade smågrupper från manifestationen. Utse gärna en ansvarig huvudperson från varje organisation som leder gruppen från manifestationen.

Medverkande organisationer:
Göteborgs interreligiösa råd
Göteborgs Rättighetscenter – mot diskriminering
Göteborgs stift, Svenska kyrkan
Handikappförbunden Göteborg
Immigrant Institutet Göteborg
Judar för israelisk-palestinsk fred Göteborg
Judiska församlingen Göteborg
Liberala Ungdomsförbundet Göteborg
Moderaterna Göteborg
Resandefolkets kulturförening Göteborg
RFSL (Riksförbundet för homosexuell, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) Göteborg
RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) Göteborg
Socialdemokraterna Göteborg
Socialistiska Partiet Göteborg
Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben
Utopia Göteborg
Vänsterpartiet Göteborg

Toppstyre och dubbla lojaliteter kväver Socialdemokratin

Sveriges mest leninistiska parti kallades det Socialdemokratiska arbetarepartiet av ETC:s Johan Ehrenberg för ett drygt årtionde sedan. Han åsyftade med detta de extremt hierarkiska och odemokratiska partistrukturerna – idag kanske den allra sista återstoden av det en gång så samhällsdanande projektet. Det är ironiskt hur ett partis sämsta sidor kan överleva all ”förnyelse”.
De avslöjanden som socialdemokratins enfant terrible, Daniel Suhonen, gjort om störtandet av Håkan Juholt är en sedelärande berättelse. Det är en studie i hur en människa isoleras och besegras, men framförallt i hur det socialdemokratiska toppskiktet är så fjärmat från partiet att det till slut börjat sväva helt fritt, med egen agenda och – i bästa fall – oklara lojaliteter.
Av allt att döma höll sig Stefan Löfven utanför kuppen, men hans tal om att inte känna till några fraktioner eller interna splittringar är helt klart spel för gallerierna. Det finns en välorganiserad högerfalang och det finns en vänster. Men där vänstersossarna hålls på mattan av lojalitet mot partiet skyr partihögern inga medel i ambitionen att göra kapitalets intressen till SAP:s.

Att socialdemokraterna är ett parti vars topp står långt till höger om basen har varit tydligt i hundra år. Mer överraskande är att nyckelpersoner inom det socialdemokratiska ledningsskiktet uppenbarligen varit beredda att offra hela partiets ställning för att bli kvitt en politiker som inte är kommen ur den inre kretsen i Stockholm. Så stor är uppbundenheten mot näringslivet att banden till vårdföretag och storbanker är starkare än dem till partiet. En partiledare som vädrade den folkliga majoritetens uppfattningar kring välfärdsvinster hade alla partihögerns samlade resurser emot sig. När det kalla intresset (och kanske framtida näringslivskarriärer) ställs mot lojaliteten till ett försvagat arbetarparti är det uppenbart vilket som vinner.
Med interna strukturer som de i SAP är det förstås en fåfäng förhoppning att tro på något ideologiskt uppvaknande. Det finns skäl till misstanke om att den ökade polariseringen mellan de röd-gröna och högerblocket som skett i svensk rikspolitik sedan valet snarare är resultatet av den hysteriska högerns uppskruvade reaktioner än någon socialdemokratisk nytändning. Det är tur att utvecklingen gått i en sådan riktning, inte minst för att den ökade blockpolariseringen ställer det tredje största riksdagspartiet i medieskugga. Men utan en vänsterfalang som organiserat tar strid för löntagarnas intressen kan vi socialister inte ha några illusioner om vilken politik regeringen kommer att föra i det långa loppet.

För alla som kämpar och tror på ett nytt, vitalt socialistiskt projekt är lärdomarna ovärderliga; det finns inga lojaliteter som slår klassintresset. De byråkratiska strukturer som en gång utvecklades för att skydda ett ”ansvarstagande” statsbärande parti från radikala gräsrotsimpulser kommer, om de inte utmanas och bryts ned, på sikt att kväva partiet fullständigt. En verklig vänstervridning av politiken får sitt syre från gräsrotsnivå.

Internationalen får höjt presstöd!

PRESSTÖD-INTIS

Vi har av Tidningsstatistik blivit godkända för 2009 ex under 2014. Det innebär att vi nästa år får 600.000:- mer i presstöd. Pengar som är ett mycket glädjande tillskott och som innebär att vi nu kommer kunna göra en ännu bättre tidning. Vi vill tacka alla som gjort detta möjligt!

För ett år sedan beslöt vi att öka Internationalens upplaga från 1500 till 2000. Vi förstod att det skulle kosta en hel del under året, för att betala ökade tryckkostnader, distributionskostnader och till viss del ökade personalkostnader.

Men, det har tärt på vår ekonomi, vi har idag ej pengar till att klara de löpande utgifterna till vi får det nya presstödet. Vi behöver låna upp minst 100.000:- till för att klara årets sista månader.Vi har hittills lyckats få lån av privatpersoner på 80.000:- och vi har en insamling som än slå länge samlat in 125 000:-. Nu vill vi att du ställer dig frågan: Har jag råd att skänka en hundring till tidningen? Kan jag låna ut fem eller tio tusen?Hjälp oss fira presstödet och hjälp till i sista rycket att stärka en radikal socialistisk veckotidning!

Vill du ge ett bidrag, sätt in en slant på 678272-6. Vill du låna ut pengar, sätt in på samma belopp men maila bosse@internationalen.se och ge dina uppgifter. Du kan också ringa Bosse på 070-3212592. Tipsa om tidningen till vänner och bekanta, eller varför inte ge bort en prenumeration?

Fascism i repris?

10409295_608408452601064_4067137762917993266_n

Kan mänskligheten återigen lockas in i fascismen, eller har vi lärt oss läxan? Vad är det som lockar? Vilka var mellankrigstidens sociala, ekonomiska och ideologiska förutsättningar under 1920- och 30-talet? Hur belyser dåtidens omständigheter dagens högerpopulistiska och högerextrema rörelser? Hur ser dagens villkor ut för att fascismen återigen skall växa sig stark, och vilka lärdomar kan dras för att med demokratiska medel förhindra en upprepning av historien?

HENRIK ARNSTAD historiejournalist & författare
SVEN-ERIC LIEDMAN professor emeritus idéhistoria, författare

Samtalsledare: SEWILIUS BERG

Onsdag 22 oktober 2014, kl 19.00
Restaurang Trappan, Folkets Hus Järntorget, Göteborg
Fritt inträde – servering

Från Titanics kommandobrygga

Lars Henriksson (SP) i Göteborgs Posten 141003:

Efter minidebatten om vad fyrtiotalssvenskarna visste eller ville veta om nazismens illdåd dröjer sig en tanke kvar: vilka frågor kommer mina barnbarn att ställa om vår tids förnekelser och bortträngningar.

I början av 70-talet presenterade boken Tillväxtens gränser projektet World3, en simulering av jordens framtid där samverkan av befolkning, matproduktion, råvaruförbrukning, miljöpåverkan och ett antal andra avgörande faktorer datorberäknats. Rapporten satte framför allt fingret på motsättningen mellan exponentiell tillväxt (att uttaget av resurser ökar i en ständigt ökande takt) och det faktum att jorden och dess tillgångar är ändliga. Båda gäller fortfarande, tillväxt – kapitalet strävan att växa genom vinst – är själva grundbulten i den kapitalistiska ekonomin och planeten har inte ökat i omfång. Bokens stora genomslag berodde på att modellens standardscenario, fortsatt utveckling i samma spår, ledde till en global kollaps under nästa århundrade. Det århundrade som nu är vårt.

Läs hela texten här:

http://bilpolitik.wordpress.com/2014/10/03/fran-titanics-kommandobrygga/