Stadsvandring i arbetarrörelsens fotspår


Den socialistiska arbetarrörelsen

En vandring med Carl Tufve Ek i spåren efter den socialistiska arbetarrörelsens äldre historia i Göteborg från 1880-talet till det tidiga 1900-talet, genom Haga och Pustervik. Vi kommer att besöka platser av betydelse för Sveriges första arbetarparti, äldre än det senare socialdemokratiska partiet, lokalerna där August Palm höll sina tidiga möten i Göteborg och får höra historien om vad som egentligen hände, huset i vars källare LO: s förste ordförande hade sitt första kansli, platsen där de tidiga ungsocialisterna samlades och mycket mer.

Samling vid fontänen på Järntorget. Kläder efter väder.

Arr. Socialistisk Politik i Göteborg

Lördag 11:e september kl.13.00