Kategoriarkiv: Uncategorized

Ge ett 1 maj-bidrag!

Ge gärna ett bidrag till göteborgssocialisternas 1 maj-möte på Järntorget nu när lönen har kommit. Alla bidrag är lika välkomna! Ps: och sprid gärna vår uppmaning vidare…

Swish 0707225151

PG 721901-7

Lyckat möte om ryska revolutionen

Ungefär 80 personer och fullsatt när den amerikanske marxisten och aktivisten Paul De Blanc gästade Göteborg i onsdags. Paul pratade om den ryska oktoberrevolutionen som i dagarna fyller 100 år. Mötet arrangerades av tidskriften Röda rummet, Bokförläggarna Röda Rummet, ABF Göteborg och Tidskriftsverkstan. Vårt bokbord sålde litteratur för 4000 kr. Tack Paul och alla besökare för ett intressant och lyckat möte.

Anmäl er till Facebook-eventet för SP-Göteborgs förstamajfirande

17554235_1394987820586465_3331031980421097277_n

Vi uppmanar alla att anmäla sig till Facebook-eventet för SP-Göteborgs 1:a majfirande, här.

Kom ihåg att ”gilla” SP på Facebook!

zuck

Kom ihåg att du kan ”gilla” SP-Göteborg på Facebook, här.

God jul och gott nytt år!

15697343_10155208451505348_990902916377444110_n

Socialistiska Partiet i Göteborg önskar alla sina vänner en röd god jul och ett nytt rött år! Vi ses under 2017! Med kamratliga hälsningar från avdelningsstyrelsen i GBG.

Meröppet? Nej tack!

I BIS 4/2015 publicerades under rubriken ” Meröppet x2 ” två artiklar som var för sig tar upp intressanta aspekter på den så kallade Meröppna biblioteksverksamheten. Här kommer mina reflektioner och slutsatser om Meröppet mot bakgrund av de argument och reflektioner som presenteras i de två artiklarna.

I artikeln ” Utvecklingen med personallösa bibliotek kräver att vi tänker efter ” belyser Charlotte Högberg och Martin Persson de omedelbara och uppenbara bieffekterna som kommer av införandet av meröppet nämligen att en större andel av den totala arbetstiden går åt till inre arbetsuppgifter.

Jag ställer mig därför frågande till ett stycke från Axiels produktblad, som Högberg och Persson refererar till, att införande av meröppet skulle ha inneburit att personal frigjorts till att hjälpa besökarna samt att bibliotekspersonalen skulle ha fått mer tid att bedriva verksamheter utanför bibliotekets rum. För det första faller hela påståendet på sin egen orimlighet eftersom ju hela poängen med det meröppna biblioteket är att personal ska bemanna biblioteket så lite som möjligt. För det andra ställer det på ett absurt sätt olika arbetsuppgifter mot varandra så att exempelvis sökhjälp i informationsdisken hamnar i motsats till uppsökande verksamhet på BVC och arbetsplatser. Av allt att döma ger ju Axiel här i själva verket uttryck för behovet av ökad biblioteksservice i hela landet. Det i sin tur borde ge de fackliga organisationerna extra råg i ryggen att driva krav på bättre arbetsvillkor och fler anställda bibliotekarier.

meröppet

På det meröppna personallösa biblioteket läggs allt ansvar på den enskilde besökaren att efter bästa förmåga själv finna vad hen söker. Bibliotekets unika roll att både ge professionell hjälp och vägledning – som exempelvis referenssamtal – blir därmed av sekundärt intresse för anhängarna av meröppet eftersom det ju förutsätter att personal finns tillgänglig under hela öppettiden.

Helt klart är införandet av meröppet ett tydligt steg mot privatisering av biblioteksverksamheten, där det dessutom krävs lånekort och 18- årsgräns för att kunna besöka biblioteket under hela öppettiden. Konsekvenserna av införandet av meröppna bibliotek blir att stora grupper i samhället diskrimineras och stängs ute från biblioteket.

Att besökare av meröppna bibliotek, i vissa intervjuundersökningar, tycks acceptera att bibliotekspersonal inte finns tillgänglig under hela öppettiden kan därför inte tas som intäkt för att konceptet är populärt bland allmänheten. Sannolikt är det istället ett uttryck för att invånarna på orten vant sig vid att de lokala politikerna vägrar att möta allmänhetens krav på utökad biblioteksservice genom att anställa fler bibliotekarier.

Det är alltså en illusion att tro att införandet av de personallösa meröppna biblioteken går att förena med målsättning att ge allmän och lika biblioteksservice åt alla.

För att nå målet om alla besökares lika rätt till fullvärdig biblioteksservice är bemanning högskoleutbildad bibliotekspersonal under hela öppettiden både en grundförutsättning och ett kompromisslöst krav.

Per Hjalmarson (Socialistiska partiet)

Backa bibliotek

Debattartikeln har tidigare publicerats i publikationen Bibliotek i Samhället.

8 mars 2016

Turerna inför, under och efter årets arbete inom 8 mars-kommitten har tyvärr varit många och i sin förlängning försvårat ett solidarisk, kamratligt och givande samarbete.

Vi i Socialistiska Partiet kommer under det stundande utvärderingsmötet 21/3 att klart och tydligt påpeka våra ståndpunkter för att möjliggöra ett ännu bättre arrangemang till nästa år. Det handlar bland annat om val av talare (vi säger folkrörelseaktivister framför partipolitrucker!), val av huvudparoller och vilka organisationer som bör vara med eller inte i kommittén (det finns mycket kritik, främst utanför kommittén, gentemot bland annat Socialdemokraternas och Rättvisepartiet Socialisternas medverkan).

Men framförallt handlar det om Socialdemokraternas okamratliga strategi att flera gånger innan och efter 8 mars gå ut i pressen och ta avstånd från och kritisera (bland annat anklagelserna om organiserad sabotage) medverkande organisationer. Oftast Kommunistiska Partiet och RKU, men även vi i SP får en släng av sleven i en publicerad artikel. Kritik och val av strategier måste givetvis få framföras, men inte i första hand genom offentlig press under samarbetets gång, utan inom den demokratiskt tillsatta 8 mars-kommitten och inom de medverkande organisationerna. Och om det ändå efteråt anses vara av vikt att offentligt kritisera valda beslut och medverkande organisationer måste kritiken vara byggd på välgrundade argument och en kamratlig debatton användas.

Avdelningsstyrelsen för Socialistiska Partiet i Göteborg 160319

Flygbladsutdelning under julhandeln.

Hela den första upplagan av flygbladen ”Stoppa alla former av nedskärningar – sätt politiker på arbetarlöner” är nu utdelade till det sista bladet. Ett antal kamrater delade idag lördag ut flygblad under julhandeln runtomkring Brunnsparken. Nya flygblad är snart under produktion och utdelningen kommer fortsätta under hela vintern och våren.

IMG_3638IMG_3650IMG_3642

IMG_3644IMG_3645

Manifestation för asylrätten

12241344_996190870424136_6417633250028637906_n

Manifestation för asylrätten, mot regeringens asylpolitik!

För människor på flykt har Sverige varit ett ljus i mörkret den här hösten. Men den 24:e november valde regeringen att släcka det ljuset. Regeringens nya förslag innebär att människor på flykt hindras från att ta sig till Sverige för att söka asyl. Av de som ändå lyckas ta sig hit kommer färre få stanna och dessutom med otrygga tillfälliga uppehållstillstånd.

Regeringen valde att göra just det Sverige har kritiserat andra länder för att göra. Istället för att pressa övriga EU att ta sitt ansvar väljer regeringen att sätta press på de människor som flyr för sina liv. Regeringen tror att flera länder kommer ta emot om Sverige stänger sin dörr mot flyktingar. Vi tror att det är tvärt om – nu kommer allt flera länder följa i Sveriges fotspår och stänga sina gränser.

De som drabbas är människor på flykt. Det kan vi i Vänsterpartiet aldrig acceptera.

Tisdagen den 1:e december arrangerar vi därför en bred manifestation för asylrätten, mot regeringens asylpolitik.

Vi kommer ordna talare och kontaktar andra organisationer för att undersöka om de vill delta. Mer information kommer!

1 december kl.18.00, Gustav Adolfs Torg

Arrangörer (listan uppdateras löpande)
Vänsterpartiet, Ung Vänster och Socialistiska Partiet

 

Vi ses på Rött Forum!

rf-deltagarerf-deltagare

Gå till Rött Forums hemsida: RÖTT FORUM 2015