månadsarkiv: november 2012

Flygbladsutdelning

Årets sista flygbladsutdelning i bostadsområden blir av tisdagen den 4:e december. Då delar vi återigen ut flygbladet ”Avregleringen av färdtjänsten” i Rannebergen. Samling kl. 19.30 i Angered Centrum. Välkomna!

Om läsare inte kan eller vill hjälpa till finns möjligheten att i stället ge ett ekonomiskt bidrag till kommande tryck av partimaterial: PG 72 19 01 – 7, märk inbetalningen ”insamling”. Tack på förhand!

Syrien-solidaritet

Lördagen 1 december kommer Socialistiska Partiet över hela landet genomföra Röd lördag med temat solidaritet med den syriska revolutionen och dess kamp för fred och demokrati. Ett nytt flygblad kommer att delas ut jämte ekonomisk insamling för folkkommittéernas LCC:s hjälparbete för barn som har drabbats svårt av inbördeskriget. Dessutom blir det ett utmärkt tillfälle för förbipasserande att köpa veckotidningen Internationalen. I Göteborg samlas vi kl.12.00 i Frölunda Centrum.

Stöd insamlingen för Syriens barn

Den syriska revolutionen för demokrati behöver vårt stöd. Bland de värst drabbade av regimens terror är barnen. Därför stöttar vi socialister de lokala folkkommittéernas, LCC:s, hjälparbete för barn som drabbats och mist sina föräldrar. Bidra till insamlingen ”Frihetens barn” i Syrien, genom Solidaritet utan gränser.

SP Göteborg uppmanar alla att ge sitt stöd till kampanjen genom att sätta in ett bidrag via pg 131 84 87 – 4. Märk inbetalningen “Syriens barn”.

Läs mer om projektet här.

Manifestation till stöd för Gaza

Attackerna mot Gazaremsan fortsätter!

Nu tillkallar vi till en manifestation som kommer att hållas den 17:e November kl. 15:00 i Gustav Adolfs Torg, Göteborg.

Talar gör bland annat:
Ann Ighe (Ship to Gaza)
Erika Engberg (Vänsterpartiet)
Sara Bessa (Projektledare för Gaza-monologerna)

Välkomna!

Flygbladsutdelning och Röd lördag

Välkomna att hjälpa till under våra kommande SP-aktiviteter:

Onsdag 14/11 Flygbladsutdelning i Rannebergen, samling i Angered Centrum kl. 19.30.

Lördag 1/12 kl. 12.00 Röd Lördag i Frölunda Centrum: Internationalenförsäljning och flygbladsutdelning.

Varselvågen kan stoppas – Alla behövs i arbete

Uttalande från Socialistiska Partiet

Volvo Lastvagnar sparkar ut bemanningsanställda, Huskvarna, som nyss meddelade att de ökat (!) sin kvartalsvinst med 80 miljoner, drar ner med 600 efter att nyss ha gjort sig av med 300 visstidare och inhyrda och Eriksson toppar med att med 1 500 personer ska bort Så ser en halv vecka i krisens Sverige ut.

Företagens strategi för att möta krisen är är uppenbar: liksom vid förra krisen 2008-09 är det de arbetande som skall bära bördorna av systemets misslyckande. Personalen ska skäras ner, produktionen rationaliseras och fort ska det gå så att inte aktieägarna blir otåliga.

De ägare som nu kastar ut tusentals i arbetslöshet bara för att garantera sina allt mer kortsiktiga vinster har moraliskt sett förverkat sin rätt att driva företag, och ett ekonomiskt system där det är högsta visdom att kasta ut arbetsföra människor i arbetslöshet kan bara betraktas som ett sjukt system. Än mer som behoven på alla samhällsområden är enorma, i vård, skola, och omsorg för att inte tala om de enorma industrisatsningar som måste till för att bryta loss samhället ur fossilberoendet. Mot företagens ansvarslösa nedrivning av produktionen borde fackföreningar och andra folkrörelser ställa ett program för socialt och miljömässigt nyttiga arbeten. Det skulle kunna ge alla ett meningsfullt arbete och skapa en väldig nytta i samhället.

En omedelbar facklig försvarslinje skulle kunna vara att kräva att den statliga permitteringslönen som avskaffades 1995 ska återinföras. Det skulle åtminstone hejda avtryckarfingret på de allra mest avskedsglada direktörerna en tid och göra det svårare att splittra kollektiven på arbetsplatserna med uppsägningar och osäkra anställningsformer.

Just nu förbereds också avtalsförhandlingar för hela arbetsmarknaden och med all säkerhet kommer företagen att med krisen som argument ställa krav på försämrade löne- och arbetsvillkor. Från hela den samlade fackföreningsrörelsens sida borde det självklara svaret vara:

– Inga uppsägningar på företag som går med vinst!

– Förkortad arbetstid istället för arbetslöshet!

– Återinför statlig permitteringslön!

– Inga eftergifter i de förestående avtalsförhandlingarna!

– En facklig plan för jobb och klimatomställning!

8 november 2012

Socialistiska Partiet, Verkställande utskottet

Påminnelse: Antirasistisk demonstration fredagen den 9:e November

SP Göteborg påminner: Fredagen den 9:e november genomförs den årliga demonstrationen till minne av Kristallnatten. Avdelningen uppmanar alla att ansluta sig.

Tid: Fredagen den 9:e november klockan 18.45

Plats: Gustaf Adolfs Torg, Göteborg

Affischering och flygbladsutdelning

Kommande SP-aktiviteter:

Gemensam affischering i Majorna inför Kristallnatts-demonstrationen 9/11. Samling söndag 4/11 kl.13.30 på partilokalen.

Utdelning av flygbladet ”Avreglering av färdtjänsten ger usla villkor åt förarna!” i Rannebergen. Samling tisdag 6/11 kl.18.00 vid Angered Centrum.