Hjälp oss att bygga socialismen helgen vecka 41 – Skänk ett ekonomiskt bidrag efter förmåga

Helgen 15-16 oktober anordnar Socialistisk Politik “Samling efter valet – för solidaritet, fred & rättvisa” och Socialistiska rikskonferensen på Solidaritetshuset i Stockholm. Till Samling efter valet lördagen 15 oktober är alla som vill välkomna att vara med och lyssna på programpunkter om bland annat Mediepolitiken och mångfalden, Efter valet – hur kan en rödgrön vänster och folkrörelserna stärkas? och Klimatlarm: vad krävs för en rättvis omställning? Givetvis finns det plats för frågor och diskussioner med paneldeltagarna efteråt. För det är just vi tillsammans som kollektivt skall forma framtiden. Dagen avlutas på kvällen med fest med mat, bar, dans och musik.

På söndagen 16/10 håller Socialistisk Politik sin årliga Socialistiska rikskonferens som är öppen för alla medlemmar i SP. Under rikskonferensen kommer Socialistisk Politiks medlemmar bland annat utvärdera valet, organisationens verksamhet och dra upp de viktigaste politiska riktlinjerna för framtidens socialistiska kamp.

Dessa båda arrangemang kostar förstås en hel del pengar för en fattig politisk organisation som varken får ekonomiska bidrag från stat eller företag för att upprätthålla sin verksamhet. Utan Socialistisk Politiks politiska verksamhet bygger enbart på vad dess medlemmar och sympatisörer gör den till. Så därför ber vi er att hjälpa oss att ekonomiskt säkra vår Eftervalssamling och Socialistiska rikskonferens. Stora som mindre bidrag välkomnas av var och en efter förmåga.

Pg 39691-1
Swish 123 2783 272

Märk insättningen “Helgen v. 41”
Tack på förhand!